Son Haberler

Yerel Basın Nedir?

-
Eylül 5, 2022
Yerel Basın Nedir?

Kamunun hadiselerde, yaşananlardan haberdar olabilmeleri için bir lüzumdan ortaya çıkmış olan basın, asırlardır insan yaşamında kritik bir mekan etmiştir. Ekonomik alanda, siyasi alanda ve cemiyetlerin sosyo-psikolojileri üzerimde tesir yaratabilecek özelliğe sahip olan kitle haberleşme taşıtları kimi süre kamuyu doğru yönlendirmiş kimi süre ise muhtelif siyasi grupların ve sermaye gruplarının denetiminde, kamunun kapsamlı kabul görmeyen bir şekilde kusurlu bir yöne sürüklemeye çalışmıştır. Bu şekilde kullanılmaya sarih olan kitle haberleşme taşıtları insanların, cemiyetlerin ve ülkelerin kaderinde kritik rol oynamıştır.

Senelerce muhabirler kuvvet merkezlerinin yakınında oturarak; bilgi kırıntıları ellerine düşsün diye bekleşerek zanaatlarını; işlerini kovalamışlardır. Hükümet, başkent, duruşmalar, belediyeler, güven merkezleri, öteki kuruluşlar; borsa gibi. Günümüzde insanların neler yaptığını öğrenmek isteyen okuyucuyu bilgi kırıntıları tatmin etmemektedir. Okuyucular hususi yaşamlarında yanlarında, yörelerinde olup bitenlerin psikolojik açıklamalarını bulmaya uğraşmaktadırlar. Girift cemiyetsal dünyalardan, gelişmiş teknolojide asıllar, ne olup bittiğini yalnız yalnızca açıklamaya başlamaktadırlar. [1]

Cemiyet sebebiyle, insanlar için kimi zamanlardaki yokluğu veya eksikliği hissedilen kitle haberleşme taşıtları arasıra aranılan bir görünüm talep etmektedir. Bu kitle haberleşme taşıtlarından biri olan gazetelerimizin Anadoludaki yöresel yayınları, yerel basının Türk basın tarihi kitaplarına alınmasını sağlamış ve Bab-ı Alinin karşısına Anadolu basını bir biçimde geçirilmiştir.

Genelde, ulusal veya uluslar arası kitle kontak taşıtları, fertlere düşünemedikleri, erişemedikleri dünyayı sunarken, onların içinde yaşadıkları sorunları çözememekte ve cemiyet azaları kendi sorunlarıyla baş başa kalmaktadır. yerel basın yayımlandığı yörede, fertlerin sorunlarını çözmelerine dayanakçı olmak, bireyler arasındaki ilişkilerin müspet yönde gelişmesini sağlamak, yerel seviyedeki kamu oyunun oluşmasına katkıda bulunmak ve bu arada yerel yönetimleri bir miktarda denetleyerek, tenkit eterek kamu görevi yapmaktadır. [2]

Türkiyede yerel basın üzerinde yapılan tanımlamalara baktığımızda muhtelif görüşlerin oluştuğunu söyleyebiliriz. ama yapılan bu tanımlamalarda kapsamlı bir biçimde ortak bir nokta toplanılmıştır.

Yalnızca muhakkak bir bölgede yayımlanan ve okunan, ulusal haberlerden farklı bi biçimde yerel haberlerin ve konuların mekan aldığı gazeteler veya kapsamlı bir biçimde bir kasaba veya kentte yaşanan insanları ilgilendiren haberlerin mekan aldığı ve o kentte yayımlanan gazete bi biçimde tanımlanabilir yerel gazete[3]

Bir değişik yazar yerel basını şu şekilde tanımlamaktadır: yerel basın Türk basın tarihinin kuruluş döneminde Taşra basını bir biçimde adlandırılmıştır. Bu kavram bugünkü Türk basını içerisinde pek de ergonomik görülmemektedir. İstanbul dışında yayımlanan gazeteler arasında ulusal basın bir biçimde adlandırılan gazeteler bulunur. Yine İstanbul ve Ankarada yayımlandığı halde Türkiye ölçüsünde dağıtılıp okunmayan gazetelerimiz bulunur. Onun için kavramı, Anadolu basını veya Taşra basını bi biçimde adlandırmamakta ya da tanımlamamakta, bunun yerine yerel basın bi biçimde tanımlamaktadır. [4]

Yerel basın bütün ne kadar farklı isimlerle, tanımlamalarla açıklama edilmeye çalışılsa da kapsamlı kabul görmüş karşılığı: ulusal basın kadar geniş çaplı olmayan, vilayet, ilçe ve beldelerde günlük, haftalık veya daha çok aralıklarla çıkan, kısa etrafta bölge haberlerine mekan veren, yöresel gelişmeyi, sorunları ön planda yakalamaya çalışan, ulusal gazeteler gibi tezgâhlarda hayli bulunmayan ve azıcık da ulusal basının gölgesinde kalmış basın bir biçimde tanımlanabilir yerel basın.

[1] ÖZTUNA, Güner., Yazılı, Sözlü, Görüntülü; Basın Yayın Bağlantı Üniteleri, Bilimsel Araştırma Ders Notları, Marmara Ünv. Bağlantı Fak. Yayınları, Yayın No:3, İstanbul 1992, s. 40
[2] GİRGİ:N, Atilla; Türk Basın Tarihinde yerel Gazetecilik, İnkılap Kitapevi İSTANBUL, 2001,s.161
[3] GİRGİN, A. G. E., s.160
[4] halk, Selma.; yerel Basınımız, Marmara Ünv. Bağlantı Fak. Dergisi, üç Temmuz 1993, s.77