Son Haberler

Totem Nedir, Nasıl Yapılır?

-
Eylül 19, 2022
Totem Nedir, Nasıl Yapılır?

Totem, ilkel cemiyetlerde topluluğun ondan türediğine inanılan ve kutsal sayılan hayvan anlamına kazanç. Lügatte ise totem sözcüğü “alamet, hikmet” diye geçer. Totemizm olarak adlandırılan bu inanış, Orta Amerika ve Güney Afrika’da tek başına inanılan bir din haline gelmiştir. 

Totemizm inanışına göre; kutsal sayılan hayvana hasar bilgilemez, hayvan öldürülemez veya hayvandan hiçbir biçimde fayda sağlanamaz. Kutsal sayılan hayvan da insanları korur ve onların iyiliği için yaşar. Totemizm kavrayışının bulunduğu topluluklarda, kutsal sayılan hayvanın artması ve jenerasyonunun devam etmesi için büyük bir mücadele gösterilir. 

Totemizm inancına göre kutsal sayılan hayvanlar ve öğrettiklerine inanılan dersler şu biçimdedir;

Ayı: Eforu, yalnızlığı ve odaklanmayı öğretir.

Arı: Gayretliliği ve üretkenliği öğretir.

Kelebek: Metamorfoz, mutasyon ve aşkı öğretir. 

Kedi: Büyü ve sihri, yosunu ve çevikliği öğretir.

Çakal: Tuzaklardan kurtulmayı öğretir.

İnek: Beslenmeyi ve gelişmeyi öğretir.

Köpek: Vefayı ve karşılıksız aşkı öğretir.

Yunus: Geçim, irtibat ve güveni öğretir.

Kartal: Cesaret, serbestlik ve manevi balansı öğretir.

Fil: Efor, akıl ve vefayı öğretir.

At: Dostluk, serbestlik ve katlanma eforunu öğretir.

Aslan: Efor, cesaret ve dayanıklılığı öğretir.

Maymun: Enerji ve merakı öğretir.

Baykuş: Sihri ve bilgeliği öğretir.

Tavşan: Aşk, önlem ve verimi öğretir.

Koyun: Bağışlamanın saflığını öğretir.

Kaplumbağa: Uzun bir ömrü ve fırsatları değerlendirmeyi öğretir.

Kurt: Ruhun hürlüğünü, disiplini ve vefayı öğretir.

Totemler yalnızca hayvanlardan seçilmez. Ağaçlar ve nebatlar gibi diğer canlılara da totem olarak inanılabilir. Totem olduğu için ağaçların gövdelerinin kesilmesi, üzerine oturulması yasaktır.

Fakat günümüzde totem sözcüğünün anlamı ve totem inancı ilkel kabilelerdekinden tamamıyla değişiktir. Her hangi bir neden olmadan biçimlerden veya siluetlerden fayda ve iyilik beklemek, çıkar sağlamak için kullanılır. Bu düşüncenin asıl olduğunu kabullenmeyerek bu gidişattan medet umma vaziyetine ise “totem yapmak” ismi verilir. Hiçbir dini inanışla alakası yoktur ve tamamen hurafedir. Bir biçimde o nesnelerin veya gidişatın uğur getirdiğine inanılır. 

Totem yapmak için öncelikle zorunlu olan şey, şahsın bir isteği olmasıdır. Yakalanan futbol ekibinin maçı kazanması, bir oyunda galip gelmeyi, gireceği imtihanı galibiyetle geçmeyi istemek gibi vaziyetler neticesinde ortaya çıkar. Fakat şahıs isteğinin reelleşmesi için bir gayrette bulunmuyorsa, başka bir deyişle naçar bir vaziyet içindeyse totem yapma vaziyetine sıkı sıkıya sarılır. Misalin; yakaladığı ekibin maçı kazanması için hiçbir devası olmayan şahıs tamamıyla yaptığı toteme inanabilir. 

Totemler, yapılış biçimlerine göre dörde ufalar;

1- Laflı Totemler: Anlamı olan ya da olmayan kelime ve tümcelerin kezlerce yinelenmesidir. Burada ehemmiyetli olan söylenen lafların, reelleşmesi yalvaran gidişatı yansıtmasıdır. Misalin; futbol maçında ekibinin 3. golü atmasını isteyen şahsın “üç, üç, üç” biçiminde tezahürat yapması, bir şahsın ulusal piyango çekilişinde çıkmasını istediği rakamı içinden veya sesli olarak tekerrür tekerrür söylemesi.

2- Eylemle Yapılan Totemler: Rastgele bir eylem göstererek yapılan totemlerdir. İki değişik biçimde oluşturulur;

Yapılmaması gereken ama yeniden de yapılan totemlerdir. Misalin; imtihandan evvel okunmuş su içmek, otobüsün gelmesi için sigara yakmak, imtihana girerken uğurlu tokayı takmak ya da tişörtü giymek.Yapılması gerektiği halde yapılmayan totemlerdir. Buna misal olarak da, yakaladığı futbol ekibi kazansın diye maçını izlememek, imtihandan bir hafta evvel tırnak kesmemek, imtihan neticesine kendisi bakmayıp başkasına baktırmak verilebilir.

3- Düşünceyle Yapılan Totemler: Bu totemler, eyleme geçirilmeden zekayla yapılır. Yalnızca beyinde görüşü vardır. Misalin; üniversite imtihanını kazanma nedeni olarak o gün giydiği tişörtü düşünmek, hoşlandığı şahısla birlikte olabilmek için aralıksız onun hayalini kurmak gibi totemler, düşünceyle yapılan totemlerden bazılarıdır.

4- Birleşik Totemler: Düşünceyle yapılan, eylemle yapılan veya sözel totemlerin en az ikisinin bir arada yapılmasıyla olan totemlerdir. İmtihan neticesine bakarken bir yandan “lütfen, lütfen” diye tekerrür etmek, diğer yandan neticesine dostunun bakmasını istemek sözel ve eylemle yapılan totemlerin sentezine misal verilebilir.

Bazı görüşlere göre, fertlerin her vakada totemlere inanması ve âmâyı âmâsına bağlanması, “obsesyon bozukluğu” hastalığına işaret edebilir. Obsesyon, millet arasında saplantı veya takıntı anlamına kazanç. Şahsın elinde olmadan düşündüğü, birden bire usuna gelen ve şahsı rahatsız eden düşünceler saplantı bozukluğuna yol açabilir. Fakat bu hastalık, ileri derecede totemlere inanan şahıslar için geçerlidir.