Son Haberler

Totalitarizm Nedir?

-
Eylül 7, 2022
Totalitarizm Nedir?

Totalitarizm Nedir?

Totalitarizm, fertsel serbestliklerin tamamen kısıtlandığı, devlete itaatin koşul olduğu, tüm yetkilerin merkezileştirildiği bir idare biçimidir. Totaliter bir idarenin olduğu ülkelerde, tek bir partinin dominantlığı vardır, muhalefet baskı altındadır ve politik, ekonomik ve cemiyetsel faaliyetlerin tümü devlet tarafından yürütülmektedir. 

Orijini Latince’den gelen kelime, tüm, tam anlamlarına gelen totus sözcüğünden türetilmiştir. İlk defa, 1920’lerde İtalya’da geçerli olan faşist idaresini ifade etmek emelli olarak İtalyan diktatör Benito Mussolini tarafından kullanılmıştır. Hakikatinde, Hitler yarıyılı Almanya’yı, Mussolini yarıyılı İtalya’yı ve Stalin yarıyılı Rusya’da uygulanan politik rejimlerin ortak özelliklerini belirlemek emelli kullanılmaktadır. 

Totalitarizmin en ehemmiyetli özelliği cemiyetin, siyasal olarak tümden bir hakimiyetinin sağlanmasıdır. Totalitarizm, devlet ve cemiyeti bir ve tamlık içerisinde birbirine bağlayan, birbiriyle geçimlileştiren ve ortak bir dünya görüşünü cemiyete dayatan bir siyasal sistemdir. Totaliter sistemde cemiyet bir ideolojik hakimiyet içerisinde tasarı ve programa tabi kılınarak hakimiyet altına alınır.

Bu hakimiyetin bütün olarak kapsadıkları da şöyledir;

Ekonomi tek bir merkezden idarenir ve teftişe tabi yakalanır,
Bağlantı vasıtalarında tekelcilik mevzubahisidir,
Ütopik bir gelecek taahhüdüyle kuvvetlendirilen tamsal bir ideoloji vardır,
Tek bir şahıs tarafından idarenen kitle partisi vardır,
Güçlü bir ordu ve silahlanma anlamı egemendir, silahlanmada da tekelcilik vardır,
Sistemli terör uygulama mevzubahisidir.

Bireysellik bu rejimde tamamen göz arkasını edilmiştir, devlet bir sistemdir ve fertler yalnızca bu sistemin yürütülmesi sırasında etkin olabilirler. Fert tek olduğu şimdiki zamanda var kabul edilmez, gelecekte sistemle beraber var olacaktır.

Totaliter iktidar büyük miktarda dilin ve simgelerin aracılığıyla siyasal ve cemiyetsel yaşamda yer eder. Totaliter devletler kendi kanunlarını cemiyete kabul ettirebilmek için simgelerden, simgelerden ve dilden yararlanırlar. Kullanılan dil ve simgeler, dünya düşüncesi içinde yer alan ve çok ehemmiyetli cemiyetsel işlev yerine getiren unsurlardır. İnsanın çevresinde olup biten her şeyi kavramasına yarayan bu görüş, bir kültür tamı olarak karşımıza çıkar. Simgeler, cemiyete iki alanda kılavuzluk eder. Birincisi, bilgilerin bütün olarak yerleşmesini muhtemel kılan öğrenişsel çerçeveyi sağlar. İkincisi, iyi-makûs gibi ahlaki ve duygusal yaşama bir kumpas verir. Her simge, her simge, her kelime siyasal ve cemiyetsel alanda bir düşünsel ve kıymetsel çağrışımlar yaparak cemiyette ortak bir kültür ve şuur yaratır.

Almanya’da Hitler, İtalya’da Mussolini, Rusya’da Stalin, Libya’da Muammer Kaddafi, Yugoslavya’da Miloseviç gibi liderler, totaliter idareden yana olmuş, totaliter rejimin parlak zamanlar geçirdiği geçtiğimiz asırda ülkelerinde bu yönetimi uygulamıştır.