Son Haberler

Tiroidit – Tiroid Bezi İltihapları – Boyunda Ağrı

-
Eylül 1, 2022
Tiroidit – Tiroid Bezi İltihapları – Boyunda Ağrı

Tiroid bezinin muhtelif sebeplerle iltihaplanmasına tıp dilinde tiroidit ismi verilir. Tiroid bezindeki cerahat bağışıklık sistemindeki bir bozukluk sebebiyle cerahat hücrelerinin tiroid bezine saldırı etmesi ve orada birikmesi biçiminde olabildiği gibi, virüs ve bakteri sınan mikropların kan yoluyla tiroid bezine gelerek orada cerahat yapması ve bezin biçiminde de olabilir.

Tiroid bezinin cerahatleri virüsler sebebiyle olursa ani başlangıçlı ve kendiliğinden düzelen bir hastalık biçiminde olur.

Tiroid bezindeki cerahat boyunda ağrı ile kendini gösterir ve bezde depolanmış hormonların kan dolaşımına dökülmesine ve hormonların yükselerek çarpıntı, terleme ve zayıflama gibi şikayetlerin ortaya çıkmasına neden olur. Cerahat çoğu hastada kendiliğinden düzelir ve hormonlar olağana kazanç. Bu gidişat geçici bir cerahat vakayıdır.

Ömür boyu süren ve suskunca giden ve ağrı yapmayan Hashimoto tipi cerahatlerde ise bezdeki hücreler bağışıklık sistemindeki bozukluk sebebiyle yavaş yavaş yok olur ve sonunda hormon üretecek hücre kalmadığından tiroid bezi yetmezliği büyür.

Tiroid bezi irinlerinin muhtelif biçimleri altta sıralanmıştır:

‘ Bakterilerin neden olduğu, ani başlayan ve abse yapan tiroid bezi cerahati İltihaplı tiroidit

‘ Virüslerin neden olduğu, boyunda şiddetli ağrı yapan ve kısmen yavaş başlangıçlı tiroid cerahati viral veya ağrılı tiroidit

‘ Bağışıklık sistem bozukluğu sebebiyle oluşan ve ömür boyu süren Hashimoto tipi tiroid bezi cerahati

‘ Doğum sonrası görülen tiroid bezi cerahati

‘ Tiroid bezini tahta gibi sertleştiren cerahat Riedel tiroidit

AGRILI TIROID ILTIHABI: TIROIDIT: Başlangıçta cerahat sebebiyle tiroid bezinde zarar oluşur ve bezdeki tiroid hormonları kan dolaşıma dökülür. Bezde ağrı ve hassasiyet vardır. Tiroid sintigrafisinde tiroid bezi görülemez. Bedende cerahat olduğunu gösteren sedimantasyon muayeneyi çok yüksek saatte 50 veya 100 mm çıkar ve tiroid bezinin fazla çalışması belirtileri çarpıntı, titreme, halsizlik, asaplılık olabilir. Bu yarıyıl 4-8 hafta sürebilir. Bu yarıyılda kandaki T3, T4 hormonları yüksek, TSH düşüktür; başka bir deyişle tiroid bezinin fazla çalışması vaziyeti vardır. Tiroglobulin muayeneyi kanda yüksektir. % 1-5 hastada ömür boyu sürecek tiroid yetmezliği büyüyebilir. Sedimantasyon 80-100 mm/saat’e kadar yükselir. Sedimentasyon basmakalıp ise hastadaki ağrı tiroid bezi irininden kaynaklanmıyor demektir. Ancak bazen hastalar sedimantasyonun düşmeye başladığı yarıyılda hekime müracaat etebilir. Hastalık düzeldikçe sedimantasyon eksilir ve olağanlaşır. Kanda beyaz kan hücresi Akyuvar rakamı bayağıdır. Erken yarıyılda SGOT, SGPT, alkalen fosfataz, CRP ve LDH gibi kan muayeneleri yüksek olabilir. Kanda ferritin seviyelerinde de çoğalma olabilir. Tiroid antikorları dediğimiz anti-TPO ve anti-Tiroglobulin ölçümleri genellikle yükselmez. Tiroid ultrasonunda bezde nodül alanları olabilir. Bunların asıl nodül olup olmadığını kavramak için hastalığın iyileşmesini beklemek gerekir. İltihabi yarıyılda bu alanlarda sürekli farklılık olduğundan hastalığın düzelmesini beklemek en iyisidir.

Laboratuvar Belirtileri:

Anemi olabilir.

Sedimantasyon yüksekliği genellikle 50-100 mm/saat arasındadır sık görülür.

TSH hormonunda düşüklük, T4 ve T3 seviyelerinde ve CRP muayenesinde de yükseklik cerahatin şiddetine göre vardır.

Tiroglobulin muayenesinde yükselme tespit etilir.

Ayrıca SGOT, SGPT, alkalen fosfataz ve ferritin muayenelerinde erken yarıyılda yükseklik olabilir.

Anti-TPO ve antitiroglobulin antikorlar kanda yükselmez.

Tiroid sintigrafisinde bez görülmez veya silik görülür.

Tiroid ultrasonunda iltihabi bulgular ve bezde nodülleşen alanlar olabilir.

Rehabilitasyon:

Ağrılı yarıyılda Aspirin veya öbür ağrı kesici ilaçlar Apranax, Parol, Naprosyn ve Endol gibi ağrıyı düzenler. Bazı şahıslarda ağrı gece daha fazla olur. Bu sebeple uyumadan evvel ağrı kesici alınabilir. Kalsiyum, magnesium ilave verilebilir. Ağrısı, ağrı kesici ilaçlarla geçmeyen hastalarda kortizon ilacı verilir. Kortizon ile ağrı bazen ilaç alındıktan bir kaç saat sonra veya 24 saat içinde süratle geçer ve hasta rahatlar. Şayet ağrı kortizon rehabilitasyonuyla geçmiyorsa başka hastalık düşünmek gerekir.

KAYNAK: 

1. Metin Ozata, 99 Sayfada Tiroid Hastaliklari,İş Bankası yayını 

2- http://www.tiroidcenter.com 

3. http://www.guatr.webs.com