Son Haberler

SWOT Analizi Nedir, Nasıl Yapılır?

-
Eylül 8, 2022
SWOT Analizi Nedir, Nasıl Yapılır?

SWOT Analizi Nedir, Nasıl Yapılır?

Günümüzün rekabete dayalı iş civarında firma idareyicilerinin işi oldukça güçtür. İşletmeleri ismine en doğru kararı vermeleri beklenen idareyiciler bu anlamda bazı usullere müracaat etmektedirler. İdareyicilerin ehemmiyetli stratejik kararlar verebilmelerine dayanakçı olabilecek vasıtalardan bir tanesi SWOT İncelemeyi’dir. Bu yazının emeli SWOT incelemeyi nedir, SWOT incelemeyi nasıl yapılır, SWOT İncelemeyi hangi vaziyetlerde kullanılabilir gibi soruların cevaplarını sizlerle buluşturmaktır.

SWOT İncelemeyi Nedir?

Öncelikle SWOT kelimesindeki harflerin ne anlama geldikleri ile başlayalım:

S: Strength

W: Weakness

O: Opportunity

T: Threat

Öteki bir deyişle SWOT’un açılımı şöyledir: Güçlü İstikametler Strengths, Cılız İstikametler Weaknesses, Fırsatlar Opportunities ve Tehditler Threats.

Bir stratejik tasarılama vasıtayı olan SWOT incelemesinde işletmenin güçlü doğrultuları, cılız doğrultuları, fırsatlar ve tehditler listelenir. 

Güçlü istikametler o işletmenin iyi yaptığı şeyler ya da sahip olduğu avantajlardır. İşine bağlı çalışanlar, inovatif ürün dizaynı ya da iyi lokasyon gibi.

Cılız istikametler ise işletmenin cılız yanları ya da dezavantajlarıdır. Teknik donanımlardaki yetersizlik, işgücündeki yetersizlik gibi.

Firmaya hasar verebilecek tehditler ve dışsal etmenlere misal olarak ise rakiplerden gelebilecek tehditler, alıcıların pazarlık eforu, tedarikçilerin pazarlık eforu ve pazara yeni girenlerin tehdidi gibi şeyler verilebilir.

Fırsatlar ise firmaya faydası olabilecek dışsal etmenlerdir ve buna misal olarak da ergonomik hükümet tertip etmeleri verilebilir.

SWOT İncelemeyi Nasıl Yapılır?

Bir takım oluşturulur ve genellikle bu takımın başında bir lider bulunur. Takım, tanımlanan emel doğrultusunda beyin fırtınası yapmaya başlar. Bu beyin fırtınası sayesinde alakalı mevzu hakkında muhtelif görüşler, fikirler, düşünceler ortaya çıkar ve bunların sonucunda da birtakım listeler ortaya çıkar. Bu listelerin başlıkları varsayım edeceğiniz üzere güçlü istikametler, cılız istikametler, fırsatlar ve tehditlerdir.

Güçlü İstikametler

Bir firmanın güçlü doğrultuları rekabet civarında avantaj sağlayabileceği becerileri, özellikleri, galibiyetleri ve kaynaklarıdır. Öteki bir deyişle güçlü istikametlerinizin iyi yaptığınız şeyler, galibiyetli olduğunuz alanlar ve sahip olduğunuz avantajlardır. Güçlü doğrultulara çok sayıda misal verilebilir. Bunlardan kimileri güçlü marka isimleri, alıcılar arasında iyi bir şana sahip olmak, işine bağlı ve çalışkan çalışanlar, iyi bir bağlantı sistemi, ürün spektrumundaki zenginlik, çok iyi tasarlanmış pazarlama stratejileri ve sektördeki deneyimdir.

Şirketinizin güçlü istikametlerini bulmanın yolu şu gibi soruları kendinize sormaktır:

Şirketimizin sahip olduğu avantajlar nelerdir?

Neleri iyi yapıyoruz?

Dışarıdan bakanlar bizim hangi doğrultularımızın güçlü olduğunu düşünebilir?

Cılız İstikametler

Cılız istikametler ise geliştirmeniz gereken özelliklerinizi, eksik kaldığınız doğrultuları, rakiplerinizle karşılaştırıldığında dezavantaj sayılabilecek mevzuları kapsar. Öteki bir deyişle cılız istikametler, rakiplerinizde olan ama siz de olmayan özelliklerdir. Firmanız için uygun olmayan konum, cılız marka ismi ve alıcılar arasında iyi bir şana sahip olmamak cılız doğrultulara verilebilecek misallerden kimileridir. 

Şirketinizin cılız istikametlerini bulmanın yolu ise şu gibi soruları kendinize sormaktır:

Neyi makûs yapıyoruz?

Neleri geliştirebiliriz?

Rakiplerimizi neleri bizden daha iyi yapıyor, hangi mevzularda bizden daha iyiler?

Fırsatlar

Daha evvel de belirttiğimiz gibi fırsatlar, şirketinize avantaj sağlayabilecek dışsal etmenlerdir. Bu fırsatların neler olduğunu inceleme etmek için de kendinize şu gibi soruları sorabilirsiniz?

Hangi trendler ya da şartlar sizi pozitif güzergahta etkileyebilir?

Şirketinizin faydalanabileceği fırsatlar nelerdir?

Bulunduğunuz pazardaki ergonomik tertip etmeler nelerdir?

Tehditler

İşinize hasar verebilecek dışsal etkenler ise tehditler kısmında ele alınmalıdır. Bu tehditlerin neler olabileceğini sarihe çıkarmak için ise kendinize şu gibi soruları sorabilirsiniz?

Şirketimin ilerlemesinin önündeki maniler nelerdir ya da neler olabilir?

Firmama hasarı değebilecek dışsal etkenler nelerdir?

Şirketim için dezavantaja yol açabilecek yeni tertip etmeler nelerdir?

Bu 4 başlığın altına tüm bilgileri listeledikten sonra bu listeler SWOT Matrisi’ne yerleştirilir ve lüzumlu stratejileri oluşturma kısmına geçilir. Oluşturulan listeler sayesinde firmanızın güçlü ve cılız doğrultularıyla, karşı karşıya olduğunuz fırsatlar ve tehditler net bir biçimde görülür. Bundan sonraki adım ise tüm yaratıcılığınızı kullanarak firmanızın güçlü güzergahlarına yoğunlaşacağınız, cılızlıklarınızı eliminize edeceğiniz ya da eksilteceğiniz, firmanızın karşı karşıya olduğu tehditleri bertaraf edip etrafınızdaki fırsatlardan sonuna kadar yararlanacağınız stratejiler oluşturmaktır.

SWOT Matrisi

SWOT Matrisi alttaki gibidir. Yukarıyada da belirttiğimiz gibi, bu matris doldurulduktan sonra firma için lüzumlu olan stratejiler oluşturulmaya başlanır.                                                                    

FAYDALI ZARARLI İÇSELGüçlü İstikametler…
*
*Cılız İstikametler…
*
* DIŞSALFırsatlar
*
*Tehditler
*
*

SWOT İncelemeyi Hangi Vaziyetlerde Kullanılabilir?

SWOT İncelemeyi genellikle stratejik tasarılama yapılırken kullanılan bir metottur. Firma için bir karar vermeden evvel, yeni uygulamalar hakkında karar verileceği zaman, belirli bir alanda başkalaşım düşünüldüğünde ya da bu gibi vaziyetlerde SWOT İncelemeyi yapılabilmektedir.

SWOT İncelemeyi ayrıca bir firmanın operasyonlarını geliştirmenin de iyi bir yoludur. SWOT İncelemeyi sayesinde firma çok iyi olduğu alanları tanımlarken, hangi alanlarda gelişime gereksinimi olduğunu da tanımlar. Bu inceleme sayesinde firmalar güçlü güzergahlarından daha iyi yararlanma, cılız istikametlerini iyileştirme ya da elimine etkenin yollarını bulabilirler.

Kısa kısa…

SWOT İncelemeyi kullanılabilecek tek teknik değildir elbette. Bu sebeple öteki tekniklere de göz atabilir ve SWOT’un sizin gidişatınız için doğru yaklaşım olup olmadığına karar verebilirsiniz. Bu metodun güçlü doğrultuları sadeliği ve operasyondaki değişik seviyelere uygulanabilirliğidir.

SWOT İncelemeyi’nin en ehemmiyetli kısımlarından bir tanesi çalışmalarınız sonucunda ortaya çıkan bilgileri baz alarak oluşturacağınız stratejilerdir. İşletmeniz için en doğru stratejileri oluşturabilmeniz için de güçlü istikametler, cılız istikametler, fırsatlar ve tehditler başlıklı listelerin dikkatli bir biçimde hazırlanmış olması gerekmektedir.

SWOT İncelemeyi o anki vaziyetin resmini sürüklediği için lüzumlu görüldüğünde yinelenmelidir. Zira hem işletmenin içindeki gidişatlar ve hem de dış dünyadaki şartlar zaman içerisinde değişkenlik gösterebilmektedir.

SWOT İncelemeyi’nin en yaygın kullanım yeri firmalardır. Bununla beraber bir servis, bir ürün ve hatta bir şahıs için de SWOT İncelemeyi uygulanabilir.