Son Haberler

Sunumun Özellikleri Nelerdir?

-
Eylül 20, 2022
Sunumun Özellikleri Nelerdir?

Sunumun Özellikleri Nelerdir?

Sunum, okuma, yazma, dinleme, konuşma ve araştırma becerilerinin tümünü kapsayan, muhakkak bir emele müteveccih yapılan açıklamalardır. Eğitimin her seviyesinde ve de iş yaşamında, bilgilendirme, eğitim, münakaşa ve satış emelli yapılabilen sunumlar, sunumu yapan bireyin bağlantı becerisinin değerlendirildiği bir gidişattır. Tesirli bir sunum ile beraber bireyin istediği neticeyi elde etmesi, düşüncelerini kabul ettirmesi basitleşir.

Tesirli bir sunum, dikkatli kullanılan sözel ve yazılı ifadeleri, anlamlı beden dilini, teknolojik görsel ve işitsel vasıtaların desteğini de kapsar. Bunun yanında sunumu yapan bireyin kendinden emin, hürmetli, ikna edici bir dile ve doğru yönlendirici bilgilere sahip olması gerekir.

Başarılı olması istenen bir sunum hazırlamadan evvel sorulması gereken birkaç sual vardır. 

Sunumda paylaşılmak istenen bilgi nedir? 
Bu bilgi neden paylaşılmak isteniyor?
Bu bilgi kimler ile paylaşılmak isteniyor?
Bu bilgi bütün olarak nerede paylaşılmak isteniyor?
Bu bilgi hangi zaman aralığında paylaşılmak isteniyor?
Bilgiyi paylaşırken hangi destekleyici vasıtalar kullanılmalı?

Bu sualler sorularak sunum evveli, sunumun emeli tanımlanır, tasarılaması yapılır, sunumun yapılacak yer ve zaman tanımlanır, teknik taşıtlara lüzum olup olmadığı tanımlanır ve sunumun muhatabı insanlar hakkında bilgi edinilir. Sunumun emeli dinleyiciyi doğru bilgilendirmek, ikna etmek, etkilemek ya da eğlendirmek olabilir. 

Sunumun hazırlanması düzeyinde de dikkat edilmesi gereken birkaç nokta vardır; öncelikle sunumun krokisinin oluşturulması daha sonradan emelde yer alan mevzudan uzaklaşılmamasına destekçi olur. Hazırlanan krokilerden, daha iyi bilgilendirilmesi emeliyle dinleyicilere de verilebilir. Sunum yapılan yer, zaman ve de vakit ehemmiyetlidir. Konuşmacı kendini bu koşullara uygun hale getirmelidir.

Sunum sırasında kullanılacak teknik ekipmanı da hakimiyet ettikten sonra gizeme sunumun hazırlanmasına kazanç. Etkileyici bir sunum 3 ana hattan oluşur, herkesin dikkatini sürükleyebilecek, alaka uyandıracak anlamlı bir ‘Giriş’ kısmı, sunumun ana vurgusunu oluşturan bilgiyi sarih ve net bir biçimde ifade eden bir ‘Büyüme’ kısmı ve son olarak sunumda anlatılanları özetleyen ve bir nihayete erdiren ‘Netice’ kısmı. Giriş kısmı, çok fazla bilgiden ve karışık ifadelerden uzak olmalıdır, çünkü dinleyici daha en başında alakasını kaybedebilir. Ayrıca giriş kısmında, verilecek bilgilerin dinleyici için kıymetli olacağının altı çizilmelidir. Büyüme kısmı, bir sunum belkemiğini oluşturur, bu nedenle bu kısımda sunuma inandırıcılık kazandıracak destekleyici bilgiler ilave edilmelidir. Bu destekleyici bilgiler, mevzu hakkındaki istatistikler, resimler, hikayeler olabilir. Netice kısmında, paylaşılan bilginin ana hatları son bir defa dinleyiciye andırdırılmalı ve giriş kısmı ile bir bağ kurulmalıdır. 

Sunumun tesirli olması kadar sunan konuşmacının da tesirli olması çok ehemmiyetlidir. Sunum hazırlandıktan sonra konuşmacının kendini de hazırlaması gerekir. Bunun için, beden dilini oluşturan mimik, el ve kol hareketleri, ayna karşısında yapılan bir provayla izlenebilir. Ayrıca sunuma hazırlanırken seri etmemek, bu mevzuya gereken zamanı vererek yeterince çalışmak, bilgileri iyice hazmetmek gerekir.