Son Haberler

Silah Bulundurma Ruhsatı Nasıl Alınır?

-
Eylül 14, 2022
Silah Bulundurma Ruhsatı Nasıl Alınır?

Silah almaya mani hali bulunmayan, 21 yaşını geçmiş herkes silah bulundurma ruhsatı alabilir. Bu ruhsat ile yerleşimlerinde ve kendilerine ait işyerinde silah bulundurabilirler. Silah ruhsatı almak için lüzumlu dokümanlar şunlardır;

Devlet sağlık kurumundan alınan, bütün teşekkülü hekim raporu,
Adli sicil evrakı,
Popülasyon kayıt misali,
Mesken yeri bildirgesi ve silah alma nedenini anlatan bir arzuhal.

Ayrıca, müracaat sırasında dosya için parmak izi alınması da gereklidir. Bu operasyonların ardından, silah ruhsatı almak isteyen bireyin oturduğu yerin kolluk üniteleri tarafından hakimiyetinden sonra silahlarını yerleşimlerinde bulundurabilirler.

Ancak iş yerleri için değişik bir prosedür uygulanmaktadır. İşyerinde silah bulundurabilmek için işyeri açma ve çalıştırma izninin olması gerekir. Bunun haricinde ;

Ticaret odası ve Esnaf sanatkarlar odasına kayıt ve İşyerinin faaliyette olması gerekir.

Tertip Edilen silah alma ruhsatı yalnızca tertip edildiği adreste bulundurulabilir. Başka bir adrese götürülemez. Silah taşıma ruhsatı alabilmek için müracaatların en ehemmiyetli nedenlerden biri can güvenliğini yada malvarlığını gözetmektir. Can güvenliği riskte olan ve silah alma ruhsatı arzında bulunan şahısların yapılan tehditleri belgeleyip valiliğe sunması gerekir.

İş gruplarına göre de taşıma ruhsatı tanımlanmıştır. Bu gidişat, işleri gereği can ve mülk varlıklarını gözetmek için kendilerine verilen haktır.

Firma cirosu yüksek bireyler, bünyelerinde çok personel çalıştıranlar, döviz firmayı sahipleri, kuyumcular, toptan kuyumculuk işi yapanlar, para taşımacılığı yapan mutemetler, büyük sürülere ve topraklara sahip olanlar, yurtdışı lisansı olan gemi kaptanları, askerler, polis memurları, avukatlar gibi iş grupları silah taşıma ruhsatı rahatlıkla alabilirler.

Silah ruhsatının iptali için muhakkak vaziyetler oluşması gerekir. 6136 ateşli silahlar yasasını muhalefetten ceza alan bireyler, silah ruhsatını yenilemeyen veya muhakkak sebeplerle silah taşıma ruhsatı alıp bu kalitesini kaybettikten sonra 6 ay içinde resmi müesseseye bildirmeyenlerin silah taşıma ruhsatı iptal edilir. Bir şahıs silahını bulundurması gereken konumdan başka konuma götürürse, ruhsatı şipşak iptal edilir ve ömür boyu bir daha silah bulundurma ruhsatı alamaz. Ayrıca, uyuşturucu madde kullananlar, psikolojik, nörolojik ve fizyolojik olarak silah almaya mani vaziyeti bulunanlar silah taşıma ruhsatı alamazlar.