Son Haberler

PTT Nedir? (Tarihçesi, Amacı, Hizmetleri)

-
Eylül 17, 2022
PTT Nedir? (Tarihçesi, Amacı, Hizmetleri)

Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, 170 seneyi aşan geçmişi ile Türkiye’nin en köklü devlet müesseselerinden bkocamandır. Günümüzde birçok alanda hizmet veren bir anonim işletmeye dönüştürülmüştür.

PTT Nedir? Tarihçesi, Amacı, Hizmetleri

Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, başka bir deyişle Posta ve Telgraf Teşkilatı; Eriştirme, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı genel müdürlük seviyesinde bir devlet müesseseyidir. Türkiye’nin posta teşkilatı olan Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’yi internet ve uslu telefonlar buluş edilmeden evvel mektuplarla, ankesörlü ve jetonlu telefonlarla, telgraflarla tanıyoruz. Teknolojideki büyümelere paralel olarak bünyesinde büyük farklılıklar yaşanan Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, 2013 senesinde anonim firma haline getirildi. Yazımıza Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile alakalı birçok balakayı bulabilirsiniz.

Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün ankesörlü telefonlarında kullanılan jetonlar…

Tarihçe

İlk posta teşkilatı, 23 Ekim 1840 tarihinde “Gözaltı” ismiyle heyetti. Tanzimat Fermanı neticeyi yaşanan büyümelere göre Osmanlı Devleti ulusunun ve yabancıların posta lüzumlarına yanıt vermek emeliyle kurulmuştur. İlk postahane, İstanbul Eminönü’ndeki Yeni Camii avlusunda “Postahane-i Âmire” ismi ile açılmıştır. Posta teşkilatının ilk memurları da Süleyman Ağa ve tahsildar Sofyalı Ağyazar’dır. Bu memurlar, yabancı dillerdeki postaların adreslerini çeviri etmek üzere “mütercim” kadrosu ile atanmışlardır.

Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’nin geçmişten günümüze ehemmiyetli tarihleri şunlardır;

23 Ekim 1840 tarihinde Posta Gözaltıyı heyetti.
1855 senesinde Telgraf Müdürlüğü heyetti. İstanbul-Edirne telgraf hattı 1855 senesinde, İstanbul-Ankara telgraf hattı 1860 senesinde firmaya açıldı.
1861 senesinde telgraf hattı Kerkük’e kadar uzatıldı.
1863 senesinde posta fiyatı yerine pullar kullanılmaya başlandı ve ilk posta pulları basıldı.
1865 senesinde Beynelmilel Telekomünikasyon Birliği’nin kurucularından bkocaman Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü oldu.
1871 senesinde Posta Nazırlığı ile Telgraf Müdürlüğü birleştirildi ve “Posta ve Telgraf Gözaltıyı” ismini aldı.
1876 senesinde beynelmilel posta nakli şebekesi heyetti.
1900 senesinde yurtiçinde, 1901 senesinde yurtdışında bedelli mektup ve koli kabulüne başlandı.
1901 senesinde para transferi ve kutu operasyonları başlatıldı.
1906 senesinde ilk telsiz telgraf hizmeti Trablusgarp’ta başlatıldı.
23 Mayıs 1909 tarihinde telefon hizmetleri başlatıldı ve ilk manüel telefon santrali İstanbul’da heyetti. İstanbul’daki Büyük Postahane binasında 50 hatlık ve manyetolu telefon hattı hizmete başladı.
1909 senesinde “Posta ve Telgraf Gözaltıyı”, Posta, Telgraf ve Telefon Gözaltıyı’ne dönüştürüldü.
1911 senesinde telefon kuruluşları kurma istisnayı yabancı bir işletmeye verildi
1913 senesinde “Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü” ismini aldı.
1914 senesinde İstanbul’da üç yerde telefon santrali açıldı.
1917 senesinde İstanbul’da telsiz telgraf hizmeti başlatıldı.
26 Aralık 1923 tarihinde Cumhuriyet döneminin Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile alakalı ilk yasayı olan 376 sayılı Posta Yasayı yayınlandı.
4 Şubat 1924 tarihinde ilk telgraf yasayı olan 406 sayılı Telgraf Telefon Yasayı yayınlandı.
1926 senesinde Dâhiliye Vekâleti’ne İçişleri Bakanlığı bağlı olarak görev yapmaya başladı.
1 Temmuz 1929 tarihinde Ankara ile İstanbul arasında ilk telefon haberleşmesi tek devre ile açıldı.
1933 senesinde katma bütçeli bir müessese olarak Bayındırlık Bakanlığı’na devredildi.
1935 senesinde Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü iş yeri sayısı 888 adede yükseldi. Bunun 642’si merkez, 246’si şubeydi.
1939 senesinde “Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Genel Müdürlüğü” olarak Eriştirme Bakanlığı’na bağlandı.
1954 senesinde Kamu İktisadi Teşebbüsü KİT statüsüne alındı.
1984 senesinde Kamu İktisadi Kuruluşu KİK statüsüne alındı.
1995 senesinde Posta Şirketi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. olarak yine yapılandırıldı.
1995 senesinde havale ve posta çeki harekâtlarında otomasyona geçildi.
1999 senesinde tahsilât harekâtlarında Körfezbank Garanti ile işbirliği yapıldı.
2000 senesinde Posta Şirketi Genel Müdürlüğü’nün tüzel karakter adı, “Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü” olarak değiştirildi.
1.11.2011 tarihinde bağlı olduğu Eriştirme Bakanlığı’nın ismi “Eriştirme, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı” olarak değiştirildi.
2004 senesinde Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel MüdürlüğüBank heyetti.
9 Mayıs 2013 tarihinde kabul edilen bir tasarı ile “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim İşletmeyi” olarak yine yapılandırıldı. Türkiye Büyük Halk Meclisi Genel Heyeti’nda kabul edilen Posta Hizmetleri Yasayı Tasarısı, Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü A.Ş.’nin kuruluşu, yine yapılandırılması, posta hizmetlerinin serbestleştirilmesi ve rekabete dayalı temellerin hayata geçirilmesi gibi maddeler kapsıyor. 
6 Şubat 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Heyeti kararı ile Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’nin devlete ait bütün payları, Türkiye Varlık Fonu’na devredildi.

Günümüzde İş Bankası Müzesi olan ilk posta teşkilatı Postahane-i Âmire binası…

Postahane-i Âmire

1840 senesinde İstanbul’da kurulan Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk postane binası, Postahane-i Âmire’dir. Eminönü Yeni Cami avlusu, posta hizmetlerinin merkeziydi. Buradaki Evkaf Gözaltıyı’ne ait olan ve daha sonra “cizyehane” olarak kullanılan ahşap bina, “Postahane-i Âmire’ye dönüştürüldü. 1870 senesinde Posta ve Telgraf yönetleri birleştirildi. Bu sebeple Postahane-i Âmire binasının ismi, “İstanbul Postanesi” olarak değiştirildi. Ahşap yapı 1890 senesinde devirdirilerek yerine kargir bina inşa edildi. Yeni bina Ekim 1892 senesinde hizmete başladı. 1909 senesinde Büyük Postane’nin kurulmasıyla yeni bina, “koli postanesi” olarak hizmet vermeye başladı. Daha sonra Posta Gözaltıyı, Sirkeci’deki Büyük Postane binasına taşındı. Eminönü’deki Postane-i Âmire binası, 1927 senesinde İş Bankası’na devredildi. Bu bina, günümüzde İş Bankası Müzesi olarak kullanılmaktadır.

Emeli ve Misyonu

Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü; hizmet alanlarında profesyonel personelle aktif hizmet sunmayı amaçlayan bir firmadır. Türkiye genelinde posta, kargo, bankacılık ve elektronik ticaret alanlarında hizmet vermektedir. İki yüzyıla yakın geçmişi ve tecrübesi ile teknolojiyi kullanarak ekonomik ve nitelikli hizmet sunma emeli gütmektedir. Ülkenin çıkarları ve önceliklerine göre faaliyette bulunan Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü; yenilikçilik, eminlik, tarafsızlık, teşebbüsçülük, sosyal mesullük, paydaşlara fayda sağlamak, şahsi bilgilerde saklılık ve saydamlık gibi bedelleri kastediyor.


Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’nin Hizmetleri

Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde çok değişik alanlarda çok sayıda hizmet sunuluyor. Yurtiçi ve yurtdışı posta ve telgraf hizmetleri başta olmak üzere bankacılık, mobil telefon, kargo ve tahsilât hizmetleri veriliyor. Bu hizmet başlıkları şunlardır;

PTTKep: Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat KEP sistemidir. Kep hizmetleri kapsamında e-tebligat, e-yazışma, e-imza gibi uygulamalar bulunuyor.

Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Posta: Birleşik Posta Projesi, Ocak 2010 tarihinde başlatılan bir hizmettir. Müessese, kuruluş ve özel bireylerin PP damgası ve fiyat ödeme aygıtı kullanarak verdikleri fatura, banka ekstresi, sigorta poliçesi, tebrik, broşür, kutlama gibi toplu gönderileri elektronik etrafta alıcıdan alarak zorunlu bilgi harekâtlarının ardından bastırılıp zarflanarak müşteriye eriştiren bir sistemdir. Posta basım operasyonları Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Erzurum’daki baskı merkezlerine reelleştiriliyor. Baskı aygıtları, son teknolojiyi kullanıyor. Sistemi kullanabilmek için bazı koşulları yerine getirmek gerekiyor.

Mektup Sepeti: Geçmişteki mektuplaşma nostaljisini teknoloji ile uyarlayarak yaşatma emeliyle kurulan bir hizmettir. Sistemi kullanabilmek için abone olmak gerekiyor. Rastgele bir Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü şubesine gitmeden hizmetin internet sitesi üzerinden hazırladığınız mektubu bilgisayarınızdan postaya verebiliyorsunuz.

Turpex: Yeni bir beynelmilel kargo ve kurye hizmetidir. 3 Haziran 2013 tarihinde hizmete girmiştir. Teslim ve müddet vaatli bir hizmettir. Bu hizmet kapsamında; belge, evrak, armağanlık eşya, beynelmilel bedelli-bedelsiz ve geçici ihracat eşyaları, diplomatik kurye operasyonları, fuar sergi ve tanıtıcı yayınlar taşınabiliyor. Hizmette ağırlık ve boyut hududu aranmıyor. Gönderiler, “Turpex gönderisi” olarak postaya verilerek yurtdışındaki müşterilere eriştiriliyor.

Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Filateli: Türkiye Cumhuriyeti ismine posta pullarını çıkarma yetkisi 5584 sayılı yasa ile Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’ye verilmiştir. Bu yasaya göre Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü; pul ve filatelik materyal yapımı ve satışı, pul sergileri tertip edilmesi, filatelik damgaların ilk gün ve özel gün damgaları gibi hazırlanması ve kullandırılması, filatelinin tanıtılması gibi mevzularda filateli hizmetleri vermektedir. Filateli hizmetleri; Filateli ve Abone İşleri Şubesi, başmüdürlük birimleri, Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü merkezleri ve filateli gişelerinden veriliyor. Hizmetleri kullanabilmek için internet sitesi üzerinden sisteme abone olmak gerekiyor.

Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Pul Müzesi: 2013 senesinde açılan pul müzesidir. Türkiye’nin üçüncü bankası Emlak ve Eytam Bankası binası kullanılmaktadır. Atatürk’nam direktifleri yönünde 3 Haziran 1926’da Ankara’da kurulan bankanın tarihi binası, Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek müzeye dönüştürülmüştür. Dünya çapında bir kültür merkezi olma özelliğini taşıyan müze, çağdaş müzecilik anlayışı ile planlanmıştır. Müzede; dünya pulları, Osmanlı pulları, Anadolu Hükümeti pulları, Türkiye Cumhuriyeti pulları ve 7 ayrı temadan oluşan tematik pullar sergileniyor. Müzede ayrıca, “Geçmişten Günümüze Posta”, “İstiklal Harbinde Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü” ve “Nostaljik Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü” gibi bvefatlar da bulunuyor.

ePTTAVM: 17 Mayıs 2012 tarihinde hizmete giren Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesindeki e-ticaret platformudur. Türkiye’nin en ücra köşelerine bile e-ticaret hizmeti verme emeliyle kurulmuştur. Türkiye’nin ilk üç boyutlu sanal alışveriş merkezi olarak bilinen ePTTAVM, giyimden hobi malzemelerine, anne ve bebek mahsullerinden petshop mahsullerine kadar birçok kategoride elektronik alışveriş imkânı sunuyor.

HGS: Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, 17 Eylül 2012 tarihinde, köprü ve otobanlarda zaman ve yakıt tasarrufu emeli ile kullanılmaya başlanan Kartlı Geçiş Sistemi KGS ve Otomatik Geçiş Sistemi OGS yerine Süratli Geçiş Sistemi’ni HGS hayata geçirdi. Bataryasız HGS yaftaları, çalışma enerjisini radyo frekans teknolojisini kullanarak sağlıyor. Kopyalanamaz özelliği ile Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü şubelerinden temin edilebiliyor.

Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Kitap: Elektronik etrafta her cins kitabın satıldığı Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesindeki bir platformdur. Aile, kadın, erkek, çocuk, bilim, yüksekokul, bilgisayar, teknoloji, mühendislik, mecmua, din, edebiyat, eğitim, cümbüş, ekonomi, felsefe, yabancı dil, hobi, İslam, müzik, siyaset, sağlık, sanat, şiir ve tarih kategorilerinde suratlarca kitabın satıldığı elektronik kitap alışveriş hizmetidir. Sistemi kullanabilmek için elektronik etrafta abone olmak gerekiyor.

Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Sigorta: Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü alıcılarının her türlü sigortacılık hizmetini pratik bir biçimde alabileceği bir platformdur. Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Sigorta ile 11 değişik sigorta firmasından 9 değişik sigorta dalında karşılaştırmalı olarak hizmet alınabiliyor. Hizmet kapsamında; gerekli trafik, kasko, ev, DASK, eşya, kanser, cüzdan, nazar ve huzur sigortaları yaptırılabiliyor.

Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Çocuk: Çocukları ve gençleri pulculuğa özendirmek için kurulan bir hizmettir. Pul, pulculuk ve Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü hizmetleri hakkında çocukları bilgilendirmeyi, eğlenerek öğretmeyi amaçlayan bir hizmettir.

Tele-Post: Grafik, el yazıları, fotoğraf, tasarı, proje, matbu belge ve benzeri belgelerin telekomünikasyon imkânlarından faydalanılarak uzak bir noktada, bir Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü işyerinden başka bir Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü işyerine, kopyasının çıkarılması ve teslim edilmesi hizmetidir.

Posta Abone Kolisi: Posta gönderilerini Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü işyerinden almak isteyenlere kiraya verilmek üzere işyerlerine konulan paketlerdir. Kutu kira süresi en az 1 ay, en fazla 1 yıldır.

PP Damgaları: Aynı yollayıcı aralıksız olarak postaya verilmek istenen, pulsuz olarak kabul edilen ve nizam veya ambalajı, zarf veya kuşak boyut, ağırlık bakımından birbirinin aynı olan ve tümüne aynı fiyat uygulanması gereken gönderilere uygulanan bir damga hizmetidir. Her postaya verilişte gönder adedi 250’den az, aylık toplam adedi de 3000’den az olamaz.

Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Bank: 2004 senesinde heyetti. Her türlü banka hizmetinin verildiği bankacılık sistemidir. Havale, kredi kartı, fatura tahsilâtları, ücret ödemeleri, posta çeki ve HGS operasyonları gibi birçok başlıkta hizmet sunulmaktadır.

Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Kargo: Türkiye’nin en ücra mesken yerlerine bile kargo hizmeti verebilen bir platformdur. Her türlü kargonun yurtiçi ve yurtdışındaki müşterilere eriştirilmesi hizmetidir.

PTTCell: 2013 senesinde kurulan mobil irtibat hizmetidir. Faturalı ve faturasız hatlarla mobil telefon hizmetleri verilmektedir.

AloPTT: Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesindeki hizmetlerle alakalı her türlü meseleye çözüm bulmak emeliyle kurulan “4441788” numaralı telefon hattıdır. Sistemde; sesli cevap sistemi, görüntülü konuşma, online görüşme ve manili arkadaşı SMS hattı hizmetleri veriliyor.


Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Genel Müdürleri

Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’nin geçmişten günümüze görev almış genel müdürleri şunlardır;

Mehmet Fahri Şundur 1923-1934, Hüseyin Suphi Kıyat 1934, M. Edip Cemil Oyhon 1934, Kadri Musluoğlu 1934, Mehmet Nazif Ergin 1934-1937, Bekir Vefa Çeyrekbaşı 1938-1938, Şerafettin Karacan 1938-1939, Nazım Turunç 1939, Kadri Musluoğlu 1939-1942, Halil Naki Köstem 1942-1948, Dr. M. Haldun Sarhan 1948-1950, M. Emin Sözen 1950-1951, Orhan Kubat 1951-1953, Mehmet Arif Demirer 1953-1954, Talat Tolunay 1954-1955, Mustafa Cahit Akyar 1955-1959, A. Necmettin Tan 1959- 1960, Mithat Ülker 1959, A. Necmettin Tan 1959-1960, Reşat Bayramiçli 1960, Enver Kutaydın 1960-1964, M. Necmettin Özgür 1964-1971, A.Necdet Tanay 1971- 1971, M. Hicri Göçeoğlu 1971-1976, Naci Ünver 1976-1978, B. Sıtkı Garipağaoğlu 1978-1979, Fikri Çağlar 1979-1981, M. Servet Balaka 1981-1985, Emin Başer 1985-1991, Veli Bettemir 1991-1997, Nuri Alagöz 1997-1999, Dursun Dağaşan 1999-2001, A. Murat Kaya 2001-2003, İbrahim Şahin 2003-2005, Osman Tural 7 Haziran 2005 – 20 Aralık 2014, Harun Maden 17 Mart 2015 – 31 Mart 2016, Kenan Bozgeyik 31 Mart 2016 – …

Posta, telgraf, telefon…

Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Hakkında Kısa Balakalar

Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’nin eskiki isimleri “Posta Firmaları Genel Müdürlüğü” ve “Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü”dür.
1 Temmuz 1929 senesinde Ankara-İstanbul arasında telefon hattı ile alakalı Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan haberde şu ifadeler yer almıştır; “Ankara-İstanbul telefonu, dünden itibaren işlemeye başlamıştır. Yalnız dün Ankara-İstanbul telefonunun henüz İstanbul’da abonesi olmadığı için İstanbul telefon işletmeyi aboneleri Ankara’dan numara arayamamışlardır. Buna mukabil Ankara’dan İstanbul’daki birçok numaralar aranmış ve arada ses gayet vazih duyulmak suretiyle muhaverat akım eylemiştir.”
Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’nin ilk telgraf müdürlüğü, telgrafın buluş edildiği 1943 senesinden 11 sonra kurulmuştur.
Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’nin sabit ve mobil telefon hizmetleri, 2012 senesinden bu yana Türk Telekom işletmeyi ile yapılan işbirliği uyuşması çerçevesinde yürütülmektedir.
Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ve Türk Telekom, sahip oldukları gayrimenkullerin en iyi biçimde değerlendirilmesi ve finansal kazanım sağlanması emeliyle 17 Mart 2017 tarihinde “Gayrimenkul Kıymetleme ve İşbirliği Ön Protokolü” imza attı. Protokole göre, Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ve Türk Telekom’a ait gayrimenkuller ile ortak kullanılan taşınmazlar üzerinde geliştirme, değerlendirme, proje yönetimi ve bina yönetimi faaliyetlerinde iş birliği yapılması kararlaştırıldı.
Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, bazı futbol liglerine de sponsor olmaktadır. Son olarak Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile TFF ile imza atılan sponsorluk protokolüne göre Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, Haziran 2017’de Ulusal Ekip’ın kargo sponsoru oldu.
2012-2013 senelerindeki 1. Lig futbol sezonunun sponsoru Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü olmuştur.
Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Genel Müdürlüğü, 1925-1938 seneleri arasında bilançosunu yalnızca iki sene hasarla kapatmıştır. 1933 senesinde 69 bin lira, 1934 senesinde 39 bin lira hasar etmiştir.
Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’nin senelik bütçesi 423 milyon liradır.