Son Haberler

PDW Nedir, PWD Yüksekliği, Düşüklüğü ve Referans Değerleri

-
Eylül 13, 2022
PDW Nedir, PWD Yüksekliği, Düşüklüğü ve Referans Değerleri

PDW Nedir, PWD Yüksekliği, Düşüklüğü ve Referans Değerleri

Bütün kan sayımı testinde karşımıza çıkan PDW kıymeti, kandaki trombosit hücrelerinin dağılım genişliğini semboller. İngilizce Platelet Distribution Width Trombosit Dağılım Genişliği ifadesinin kısaltmasıdır. Peki trombosit ne işe verim? Kan testlerindeki PDW nedir? PDW kıymetleri hangi aralıkta olmalıdır? PDW yüksekliği ve düşüklüğü neye işaret eder?

Trombosit Nedir, Neden Ehemmiyetlidir?

Trombosit platelet – PLT, kırmızı kan hücreleri eritrosit – RBC ve beyaz kan hücreleri lökosit – WBC ile beraber kanı oluşturan üç hücre grubundan biridir. Trombositler, insan bedeninde en hayati misyonlardan birini yürütür: Damarlar zarar gördüğünde alana gelen kanamaları durdururlar. Bunu, kanın pıhtılaşmasını sağlayarak yaparlar. Kanda trombosit kıymetlerinin banalin altında olması kanamanın durmayacağı, banalin üzerinde olması ise kanda istenmeyen pıhtılaşmalar oluşabileceği anlamına kazanç.

Trombositler kemik iliğinde bulunan, megakaryosit adlı kocaman hücrelerde oluşur. Bu hücrelerden ufak parçacıklar halinde bölerek dolaşım sistemine dahil olurlar. Çekirdeksiz hücrelerdir. Dolaşım sisteminde 8 ila 10 gün yaşamda kalırlar. Bu zamanın sonunda dalakta ufalanıp tahrip edilirler. Bu sebeple kemik iliğinin ömrü dolan veya kanama sebebiyle kaybedilen trombositlerin yerine kesintisiz olarak yenilerini üretmesi gerekir. 

Dolayısıyla, kandaki trombosit rakamı ve trombosit dağılım genişliği, kemik iliğinin ne kadar doğru ve yararlı çalıştığını ortaya koyar. Şayet kanda yeterince trombosit yoksa veya mevcut trombositler misyonlarını doğru yapmıyorsa, fazla kanama ve kan kaybı tehlikeyi ortaya çıkabilir.

Trombositler Kanın Pıhtılaşmasını Nasıl Sağlar?

Kan damarlarının yaralanması ve kanama başlaması halinde, trombositlere sinyal gider. Kanama noktasına hücüm eden trombositler, damarın zararlı kısmının üzerinde birbirlerine yapışmaya başlayarak kümelenirler. Bu sırada, diğer trombositlerin de aynı bölgede bir araya gelmesini sağlayan kimyevi bileşikler salgılarlar. Tüm bu sürecin sonunda, yaralı bölge süresince bir trombosit birikimi oluşur ve kanama durur.

Trombosit Dağılım Genişliği PDW Nedir?

PDW, kandaki trombositlerin büyüklüğünün dağılımına dair bir miktardır. Trombositlerin çok büyük olması yeni üretildikleri, küçülmüş olmaları ise kan dolaşımındaki 8-10 günlük ömürlerini bitirmeye yanaşmış oldukları anlamına kazanç. Olağan neticelerde, trombosit büyüklükleri arasında ciddi bir fark bulunmaması, büyüklük dağılımının ve trombositler arası mesafenin denk olması öngörülür.

PDW Kıymeti Kaç Olmalı?

PDW neticelerinin referans kıymetleri, bayanlarda 8 fL ile 13.28; erkeklerde ise 9 fl ile 16.56 fL arasındadır. 

Öte yandan, yalnızca PDW bedeline bakarak rastgele bir teşhis konulamayacağı unutulmamalıdır. PDW kıymetinin referans aralığının dışında ölçülmesi tek başına bir hastalık mevzusunda kesin bilgi vermez. Ancak muhtemel bir hastalığın teşhisine takviyeci olabilir. Hekiminiz böyle bir vaziyette muhtemelen ek muayeneler isteyecektir.

PDW Testi Hangi Vaziyetlerde Yapılır?

Trombosit kıymetleri genellikle bütün kan sayımı testinin bir parçası olarak ölçülür. Bu test rutin bir tetkikte istenebileceği gibi, hastanın düşük trombosit rakamına veya bir kanama rahatsızlığına işaret eden bulgular göstermesi halinde de arz edilebilir. Bu bulgular şöyle sıralanabilir:

Nedeni belirsiz yaralanmalar
Bedenin çok kolay morarması, purpura ismi verilen kırmızı, mor ve kahverengi çürüklerin çok sık oluşması
Ufak kesiklerde dahi kanın pıhtılaşmaması
Burun kanaması
Diş etlerinde kanama
Sindirim sisteminde ve rektumda kanama
İdrar veya dışkıda kan görülmesi
Adet kanamalarının çok ağır geçmesi
Cilt altında kanamalarla oluşan kırmızı noktacıklar peteşi

PDW Yüksekliği

Bütün kan sayımında PDW kıymetinin yüksek çıkması, trombositlerin büyüklüğünün birbirlerinden çok değişik olduğu, kanda aynı anda hem büyük genç, hem de ufak yaşlı plateletler bulunduğu anlamına kazanç. 

Kemik iliğinde meselelere işaret edebilecek olan bu vaziyetin nedenleri arasında şunlar sayılabilir:

Doğum hakimiyet hapı kullanımı
Kansızlık
Artrit veya inflamatuar bağırsak hastalığı İBH gibi cerahatli rahatsızlıklar
Akciğer, bağırsak, yumurtalık, meme veya lenfoma gibi kanser cinsleri
Verem gibi bulaşıcı hastalıklar
Dalağın alınmış olması

PDW Düşüklüğü

PDW kıymetinin düşük çıkması, kanda yeterince trombosit bulunmadığı anlamına kazanç. Bu vaziyetin genellikle iki ana nedeni vardır: Kemik iliğinde yeterli trombosit imalini yasaklayan bir mesele olabilir; trombositler bir nedenden dolayı bayağıdan daha süratli kullanılıyor veya tahrip ediliyor olabilir. Böyle bir vaziyette, bedenin niye trombosit yetersizliği yaşadığı kesinlikle incelenmelidir. Muhtemel nedenler şöyle sıralanabilir:

Uzun süreli kanama meseleleri misalin mide ülseri sebebiyle yaşanan kronik kanama
Kemik iliğinin trombosit üretme kabiliyetini etkileyebilen kemoterapi veya ışınım tedavisi
Mononükleoz, hepatit, HIV, kabakulak veya kızamık gibi kemik iliğini etkileyen viral enfeksiyonlar
B12 vitamini ve folik asit yetersizliği
Bazı ilaçların yan tesiri Aspirin, ibuprofen, bazı antibiyotikler, kolşisin, indometazin, H2 reseptör yasaklayıcılar, hidralazin, izoniyazit, tiazid diüretik ve tolbutamit kapsayan ilaçların trombosit bedellerini düşürdüğü tespit etilmiştir
Lösemi, lenfoma veya kemik iliğine dağılmış bazı kanser cinsleri 
Pestisid, arsenik veya benzin gibi zehirli kimyevilerle temas
Bağışıklık sisteminin bedenin kendi uzuv veya dokularına saldırarak trombositlerin yok olmasına yol açan lupus gibi otoimmün hastalıklar
Tüm kan hücrelerinin yapımının ciddi oranda eksildiği aplastik kansızlık fazla anemi
Tende purpura ismi verilen, bir bağışıklık sistemi meseleyi olan döküntülerin kesintisiz oluşması
Gram olumsuz bakterilerin yol açtığı kan zehirlenmesi
Siroz

PDW Kıymeti Nasıl Olağana Döner?

Yukarıyada da belirtildiği gibi, PDW tek başına bir hastalık bulgusu değildir. Dolayısıyla bu kıymetin referans aralığından yüksek veya düşük olmasına yol açan hakikat nedenin tanımlanması gerekir.

Hekiminiz bütün kan sayımındaki testin aralığın dışında çıkması halinde sizin şikâyetlerinizi de dinleyerek ek testler yaptırmanızı isteyebillir. Kemik iliğinde bir meseleden şüphelenildiğinde, kemik iliği biyopsisi yaptırmanız da istenebilir. Hekiminiz bir yandan PDW kıymetlerinin banalin altında veya üstünde çıkmasına yol açan nedenleri ararken, bir yandan da kısa vadede görülen vitamin ve mineral yetersizliğini giderecek ilaçlar öneri edebilir. Trombosit kıymetlerinizi riskli oranda değiştirdiğine inanılan ilaçları kesmeniz veya muadillerini almanız da istenebilir.

Test Neticeleri Her Zaman Doğru mudur?

Bazı şahısların bünyeleri, trombositleri dalakta meblağ. Bu da, test neticelerinde oynamaya yok açar. Bununla beraber bu şahıslar, trombosit düşüklüğünün bulgularından şikâyet etmezler.
Yüksek yükseltili bölgelerde yaşamak, ağır egzersiz yapmak ve kısa zaman evvel doğum yapmış olmak kan testinde trombosit rakamını yükseltebilir.
Östrojen ve doğum hakimiyet hapları da testlere aynı biçimde yansıyabilir.
Bayanlarda adet yarıyılı evvelinde ve gebelik sırasında trombosit rakamı azalabilir.
Bir dizi ender görülen genetik hastalık da trombosit rakamı ile dağılımını etkileyebilir.

Trombosit Nasıl Affedilir?

Bazı hastaların haftada bir, kimilerinin ise gün fazla trombosit alması gerekir. Trombosit bağışı yapmak, kan bağışı yapmak kadar ehemmiyetlidir. 

Trombosit affetmek isteyen şahısların 18-60 yaş arasında olması, kilosunun 50 kilogram olması, en az son 48 saat içinde aspirin, Piroksikam ya da eş bir ilaç kullanmamış olması, uygun damar yapısına sahip olması ve sağlık gidişatının iyi olması yeterlidir.

Trombosit bağışı takribî olarak 90 dakika sürer ve yan tesiri bulunmaz.