Son Haberler

ODY Belgesi Nedir?

-
Eylül 7, 2022
ODY Belgesi Nedir?

Orta Düzey İdareyicilik Belgesi, Karayolu Taşıma Rejisörlüğü içinde açıklanmış olan kriterlere uygun olarak, Eriştirme Bakanlığı tarafından Onaylı yeterlilik belgesine sahip, beynelmilel veya yurtiçi eşya, yük, yolcu taşıyan işletmelerde şef, cerrah, yönetçi, müdür gibi görev ve sorumluklara sahip bireylere verilen bir belgedir.

İdaremeliğe göre emel, taşımacılık faaliyetleri için uygulanan mesleksel yeterlilik eğitimini bitirerek imtihanda başarılı olan veya kriterlere uygun olarak eğitimden muaf yakalanan adaylara orta düzey idareyicilik belgeleri verilmesini kapsamaktadır.

Orta düzey İdareyicilik koşullarına uygunluk için bir ekip koşullar aranmaktadır. Başvuru için istenen belgeler öncelikle beynelmilel ve yurtiçi yolcu, eşya taşıma faaliyet alanına uygun mesleksel yeterlilik belgesi başvurusu yapabilmek için arzuhal,  başvuru sahibinin popülasyon cüzdanı fotokopisi, belge fiyatının yatırıldığını gösteren banka dekontu, Adayın şirket veya işletmelerde çalıştığı süreci beyan eden Sosyal Sigortalar Kurumu veya Bağkur belgeleri, 4×6 boyutlarında 2 adet vesikalık resim,

Belgeleri alabilmek için, Bakanlığın yetki vermiş olduğu eğitim müfredatına uygun eğitimleri almak ve Bakanlığın belirlediği periyotlar da tertip ettiği imtihanlara girerek belgeyi almaya hak kazanmaktır. Diğer bir usulde Bakanlığın istemiş olduğu kriterlere sahip olan bireylere eğitme gitmeden, imtihana girmeden, iş kaybı yaşamadan faiz ödemeden tanınmış hakkı doğrudan almaktır.

Tüm belgeleri almak için değişik kriterler aranmaktadır. 25 Şubat 2003 tarihinden evvel C, D, E ehliyetine sahip bireyler doğrudan alma kriterlerine uygundur. Şayet şahıs B sınıfı ehliyete sahipse, 25 Şubat 2003 tarihinden evvel bir Sosyal Sigortalar Kurumu, BAĞKUR gibi sosyal güvenlik müessesesine kayıtlı olmalıdır.

ODY cinsi belgeleri doğrudan almak için 25 Şubat 2006 tarihinden evvel taşımacılık belgesine sahip olan işletmelerde, istenilen belgenin cinsine uygun şirket yada sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olmak ve en az 3 sene başka bir deyişle 1080 iş günü Sosyal Sigortalar Kurumu yada BAĞKUR’ lu olarak çalışmış olmak gerekmektedir. İstenilen formatta, Bakanlık ve Proje dosyasının doğru biçimde hazırlanması ve iletilmesi, hak kazanılması halinde belgenin alınması mevzubahisidir.

ODY Belgeleri kendi içinde de çeşitlere ayrılır.

ODY1, yolcu taşımacılığını beynelmilel yapabilmek için
ODY2, yurt içinde yolcu taşıma, 
ODY3, eşya-kargo ve benzeri için beynelmilel taşımacılık, 
ODY4, yurt içinde yük, eşya, kargo taşımak için alınması gereken belgelerdir.

Kaynak : 4925 rakamlı Karayolu Taşıma İdaremeliği