Son Haberler

Noter Olmak İçin Gerekli Şartlar

-
Eylül 7, 2022
Noter Olmak İçin Gerekli Şartlar

Noter Olmak İçin Gerekli Şartlar

Noterlik kendilerine özel hazırlanmış yasalarla tertip edilmiş ve belirli çizgileri ile hudutlandırılmıştır. Noterlik Yasanın 1. maddesine göre Noterlik şu biçimde açıklanmaktadır. “Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler meşru güvenliği sağlamak ve ihtilafları önlemek için operasyonları belgelendirir ve yasalarla verilen başka görevleri yaparlar”. Noterler yeniden kanunlara göre yapılması yasalarla başka makam, merci ve kişiye verilmemiş olan her türlü meşru operasyonları yasalar ile belirtilen biçimlerde yapmaktadırlar.

Noter olabilmek için muhakkak başlı kaideler mevcuttur. Kazanç vaziyetlerinin çok iyi olduğu göz önüne alındığında noter olabilmenin o kadar kolay olmadığını düşünmek yanlış olmayacaktır. Bir Hayli noterin hem ülkemizde hem de yurtdışında vergi erişmeni olduklarını unutmamak gerekir.

Noter olabilmek için gereken koşullara bakmadan evvel çalışma koşulları ve mesullükleri haysiyeti ile noterlerin zorlu ve stresli çalışma koşullarına sahip olduklarını söylemek yerinde olacaktır. Noterlerin yapacakları operasyonlardaki meşru mesullükleri Noterlik Yasayı’nun 162. maddesine tertip edilmiştir. Bu maddeye göre; “Stajyer, katip ve katip adayları tarafından yapılmış olsa dahi noterler, bir işin yapılmamasından veya kusurlu yahut beceriksiz yapılmasından dolayı hasar görmüş olanlara karşı mesuldürler. Noter, birinci fıkra gereğince ödediği ölçü için, işin yapılmaması, kusurlu yahut beceriksiz yapılmasına neden olan stajyer veya noterlik personeline rücu edebilir.” Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere noterlerin mesullükleri yalnızca işlerini yaptıkları ikinci bireylere karşı değil, aynı zamanda bu gidişatında etkilenecek üçüncü bireylere karşı da geçerlidir.

Noterlerin reelleştirdiği işler özel ve genel işler olmak üzere ikiye bölmektedir. Genel olarak yapılan harekâtların içerisinde gayrimenkullerin satışı sırasında satış taahhüdü kontratlarının hazırlanması, Alakalıların istekleri üzerine protesto işleri için lüzumlu resmi belgelerin hazırlanması, Vekaletname ve tespit zabıtlarının hazırlanması, Taksim ve İfraz kontratlarının hazırlanması aynı biçimde Medeni Yasayı’nun 748. maddesine uygun olarak şükna hakkı kontratının hazırlanması gibi operasyonlar sayılabilmektedir. Özel olarak yaptıkları operasyonlar ise itimatların kabulü ve saklanması, tespit işleri, vasiyetname ve vefata bağlı tasarruflar ile alakalı yapılacak operasyonlar, bildiri operasyonları biçiminde sıralanabilir.

Noter Olabilmek İçin Gereken Koşullar

Noter olabilmek için aranan ilk koşul bireyin hukuk fakültesinden mezun olmuş olmasıdır. Ancak yalnızca hukuk fakültesinden mezun olmak tek başına noter olabilmek için yeterli değildir. Hukuk fakültesinden mezun olan şahısların şayet noter olmak istiyorlarsa almaları gereken bir noterlik belgesi bulunmaktadır. Bu belgenin alınabilmesi için ise hukuk fakültesi mezunlarının avukatlık stajını bitirmiş olmaları gerekmektedir. Adalet Bakanlığı tarafından verilen bu Noterlik Belgesi’ni alabilmek için belirli bir belgeler listesini müracaat sırasında noksansız sunmanız gerekmektedir. Bu belgenin alınmış olması da noter olabilmek için yeterli olmayacaktır. Noter olup bu alanda çalışmaya başlayabilmek için yeniden Adalet Bakanlığı tarafından bülten edilecek olan Münhal Bulunan Noterliklerin Duyurularını takip etmek ve buradan bir merci sahibi olmak gerekmektedir. Bu duyuruların takibini yapabilmeniz için noterlik belgesine sahip olmuş olmanız gerekmektedir. Bu belgenin alınabilmesi için lüzumlu belgeler ise 1512 rakamlı Noterlik Yasayı’nda şu biçimde sıralanmaktadır:

Noterden onaylı popülasyon cüzdanı misali ya da popülasyon müdürlüğünden alınacak popülasyon kayıt misali.
Ad-soy ad farklılığı varsa, bu hususu gösteren belgenin asli veya noterden onaylı misali.
Hukuk fakültesi diplomasi veya çıkış belgesi, “alakalı Türkiye Cumhuriyeti hudutları dışındaki bir fakülteden mezun olmuş ise YOK tarafından tertip edilmiş denklik belgesi.” Alakalı fakülteden, YÖK’deri ya da noterden onaylı
Kararlılığının bulunmadığına dair Cumhuriyet başsavcılığından alınmış belge. 18 yasından sonra ad, soy ad, doğum tarihi ve evlenme sebebiyle soyadı farklılığı gibi sabıka kaydı çıkarılmasına temel popülasyon bilgilerinde farklılık olduğu takdirde, evvelki bilgilere göre de alınmış sabıka kaydının eklenmesi.
Noterlik görevini aralıksız ve gereği gibi yapmaya mani beden veya usça malul olunmadığını sarihçe gösterir, resmi doktor, sağlık ocağı veya sağlık kurumundan alınacak SAĞLIK RAPORU.
İkamet adresi ve telefon numarası beyan biçiminde
Hali Hazırda kayıtlı bulunduğu kaydını sildirmiş ise daha evvel kayıtlı bulunduğu barodan alınacak, bilfiil yapılan avukatlık vaktini ve hakkında disiplin takibatı bulunup bulunmadığını gösterir belge.
Hali Hazırda bir müessesede çalışılıyor ise, sicil özeti veya hizmet belgesi ile hakkında hali hazırda devam eden siciline geçmeyen ceza veya disiplin güzergahından soruşturma ya da kovuşturma bulunup bulunmadığını gösterir belge.
Avukatlık ruhsatnamesi misali. noterden , T. Barolar Birliğinden veya ruhsatnamenin verildiği barodan ya da hali hazırda kayıtlı bulunduğu barodan onaylı
1512 rakamlı Noterlik Yasasının 7nci maddesinin 6,7,8,9,10 ve 11. bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair ekli misale uygun olarak tertip edilip alakalısınca imza atılmış BEYANNAME.
4 adet 4×6 boyutunda kesinlikle renkli, cübbesiz, kadınlarda usulüne uygun, erkeklerde sakalsız ceket ve kravatlı sürükletilmiş vesikalık fotoğraf.
Noterlik belgesi verilmesi isteğini içeren ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne hitaben yazılmış imzalı DİLEKÇE.

Noterlik Belgesi Müracaat belgesinin bitirilebilmesi için bu belgelerin tamamının noksansız bir biçimde Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne sevk edilmesi gerekmektedir. İrtibat Adresi şu biçimde bildirilmektedir: 

Ankara Bölge Adliye Duruşması

Mustafa Kemal Mh. 2151 Çad. No:34/A 06530 Söğütözü – ANKARA

Yeniden Adalet Bakanlığının internet sitesinde verilen bir anekdot ise

„Noterlik belgesi almak için yapılacak müracaatlar hakkında bilgi almak üzere Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün 0312 218 75 04, veya

Türkiye Noterler Birliği’nin 218 80 00 /3100 numaralı telefonları aranabilir“ biçimindedir.

Cumhuriyet gazetesinin 15.02.2016 tarihli haberine göre ise Noter olmak isteyenler için önümüzdeki zaman içerisinde bir imtihan uygulamasının oluşturulacağı biçimindedir. Bu habere göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ şu biçimde bildirmektedir: Bozdağ, “Bundan sonra hukuk fakültesi mezunları noter olmak için noterlik imtihanına girecekler. Noter takviyecisi olmak için de bir imtihan olacaklar.”

Adalet Bakanlığının sayfasında Noter atalamaları takip edilebilmektedir. Burada boş bulunan birinci sınıf noterliklere yapılan soymalardan, boş bulunan muhdes üçüncü sınıf cetmelere kadar tam soymaların listesini bulmak olasıdır. Aynı biçimde bırakmalı soymaların bir listesi de sayfa üzerinde bulunmaktadır. Bu atalamaların neticesine göre ise Noterler bu görevlerine başlayabilmektedirler. Ülkemizde takribî 18.000 adet  Noterin atama beklediği öğrenilmektedir.