Son Haberler

Nasıl Polis Olunur?

-
Eylül 14, 2022
Nasıl Polis Olunur?

Nasıl Polis Olunur?

Günümüzün en çok seçim edilen mesleklerinden bkocaman olan polislik hatırı sayılır miktarda yargı becerisi, cesaret ve baskı altında bile süratli çözüm üretme yeteneği gerektiriyor. Polis olmak isteyenlerin, iş başına geçmeden evvel ciddi bir eğitimden geçmesi ve pek çok beceriyi edinmesi zorunlu kılınıyor. Polis memuru olmak isteyenlerin hangi yolu izlemesi gerektiğini çayırk ediyorsanız, bu yazımızda tüm çayırk ettiklerinizi bulabilirsiniz.

Aynı zamanda hem çok güç hem de çok avantajlı bir meslek olan polis memuriyeti, gençlerden büyük şehirgi görüyor. Önceden lise mezunları ve farklı alanlarda lisans ya da ön lisans eğitimi görmüş kişiler bir müddet eğitim aldıktan sonra polis olup göreve başlayabiliyordu. Ancak artık “Polis olmak istiyorum” diyenler için biraz daha zorlu bir süreç laf konusu. Çünkü artık adayların Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Yüksekokulları sınavlarına girerek eğitim görmeye hak kazanmaları ve eğitimlerini başarıyla bitirmeleri gerekiyor.

Polis olmak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Şayet polis olmakta kararlıysanız, gelin öncelikle polis memuru olmak için başlıca aranan koşullara bir bakalım. Cinskiye’de polis olmak isteyen bir kişi için aranan bkocamanncil koşullar 2015 seneyi itibariyle şu şekilde bildiriliyor:


a. T.C. vatandaşı olmak,

b. Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4. sınıfta okuyor olmak,

c. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2015 seneyi içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan türlerinin herhangi bkocamannden YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 en az 270,00 çiğ puanı almış olmak, Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Misyon Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2015 seneyi içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş sınavından, YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 en az 140,00 puan almış olmak,

d. 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzenlemeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı seneyin ekim ayının şehirk günü itibarıyla 1 Ekim 2015 18 yaşını bitirmiş ve sınavın yapıldığı seneyin 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, 31 Aralık 1990 – 01 Ekim 1997 tarihleri arasında doğmuş olmak,

e. Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa breyli olmamak, beden kitle endeksi, 18 dahil ile 27 dahil arasında olmak,

f. Sağlık vaziyeti yönünden, Sağlık Koşulları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

g. Adayın kendisinin ve konutlu ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü yapıtları, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovalama devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

h. 26/9/2004 tarihli ve 5237 rakamlı Cinsk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen zamanlar geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve konutlu ise eşinin;

Kasten işlenen bir kabahatten dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile bir sene veya daha fazla müddetle mapus cezasına mahkûm olmamak,
Bağışlamaya uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, şikeli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı kabahatlerden dolayı mahkûm olmamak veya bu kabahatlerden dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovalama bulunmamak veya kovalaması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

i. Eğitim-Öğretim seneyinın başlangıç tarihi itibariyle bir politik partiye veya politik parti kollarına aza bulunmamak,

j. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle rehabilitasyon görmüş veya görüyor olmamak,

k. Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

l. Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

m. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması pozitif olmak,

n. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

Polis Meslek Yüksek Okulu Başvuru Süreci

Şayet bu koşullara geçim sağladığınızı düşünüyorsanız Haziran ayının yine aynı web sitesinde ilan edilecek günleri arasında http://pmyo.pa.edu.tr adresi üzerinden ön başvuru gerçekleştirmeniz ve sınav için belirlenen miktardaki fiyatı Halk Bankası üzerinden yatırmanız gerekmektedir. Geçtiğimiz sene bu tarihler 18 Haziran – 30 Haziran arası olarak ilan edilmiş ve 50 TL sınav fiyatı belirlenmişti. Bu sene için de büyük olasılıkla yaklaşık olarak aynı tarihler ve fiyat konusu olacaktır. Ayrıca, şunu da belirtmekte fayda var: Emniyet Teşkilatı şehit veya misyon malulü olanların eş veya çocuklarından sınav fiyatı alınmıyor.

Sınava girmeye hak kazanan adayların başvuru ve sınav merkezleri yine aynı web sitesi üzerinden duyurulacak ve yaklaşık iki hafta içerisinde adayların belgelerini teslim etmesi istenecektir. Aynı gün içerisinde adaylar, değerlendirme ve seçme sınavına katılacaktır.

Polis Olmak için Gerekli Sosyal Özellikler Nelerdir?

Polis olmak için aranan resmi koşulları yazımızın bu kısmına kadar ayrıntılarıyla açıkladık. Şimdi polis memuru olmak için gerekli kişilik özelliklerine bir göz atalım. Polis, Cinsk Dil Ktümörümü sözlüğünde de ifade edildiği gibi şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlayan kuruluşun temsilcisidir. Polis memurları, düzenin bozulduğu gidişatlarda devreye girerek düzenin tekrar sağlanması için çalışırlar. Ayrıca düzenin sağlanmış olduğu gidişatlarda bu halin stabşehir kalması için görevlerini her daim yerine getirirler. 

Peki, görev başına gelmeye hak kazanmış bir polisin nelere dikkat etmesi gerekir? Kanunların uygulanması için anahtar görev üstlenen polislerin kendilerinin de kanunlara ciddi şekilde uyması zorunludur. Herhangi bir illegal gidişattan kaçınmalı ve halkın tüm kesimlerine denk mesafede bulunmaya özen göstererek nefret kabahati işlemediğinden emin olmalıdır.

Müddetkli insanlarla muhatap olunan bir meslek sahibi oldukları için polislerin irtibat becerisi gelişmiş insanlar olması gerekir. Ayrıca bazı gidişatlarda çevik olmak ve fiziksel güçlerini kullanmaları gerekebilir. Bu sebeple müddetkli olarak sağlıklarına dikkat etmeleri gerekir. Beslenmelerine özen göstermenin yanı gizeme müddetkli spor ve fiziksel egzersiz yapmaları öneri edilir.  

 

Polis memuru olmak için gereken koşullar ve eğitim süreci belli zaman aralıklarıyla değişir. Bu yazımızda 2016 seneyinda mevcut koşulları sizinle paylaştık. Bundan sonrası için bşehirgilerinizi müddetkli tazelemenizi ve laf konusu olacak tüm başkalaşımlardan haberdar olmanızı öneririz.