Son Haberler

Milli Bayramlarımız Hangileridir?

-
Eylül 7, 2022
Milli Bayramlarımız Hangileridir?

Milli Bayramlarımız Hangileridir?

Ülkemizde her sene emin günlerde ulusal bayramlar kutlanır. Bu bayramlar ülke tarihi açısından büyük ehemmiyet taşıyan günlerde anma merasimleri ve törenlerle yaşanır. Tam ülkede resmi tatil bülten edilir. Ülkemizdeki emin ulusal bayramlar şu biçimdedir:

23 Nisan Milli Dominantlık ve Çocuk Bayramı

23 nisan bayramı

Türkiye Büyük Ulus Meclisi’nin 23 Nisan 1920 günü kurulmasının iftiharına, yalnızca Türk çocuklarına değil tam dünya çocuklarına armağan edilen, her sene 23 Nisan günü kutlanan ulusal bayramımızdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla hâkimiyet tamamen halka verildiği için milli dominantlık açısından da çok büyük bir ehemmiyete sahiptir.

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mart 1920’de inanılmaz yetkiler taşıyan bir meclisin Ankara’da bir araya geleceğini bildirdi. İkinci Meşrutiyet yarıyılında İttihat ve Terakki Toplumu kulübü olarak kullanılmış tek katlı bir binanın meclis olarak kullanılmasına karar verildi. Bina için zorunlu hazırlıklar bitirildiğinde meclisin 23 Nisan günü bir araya geleceği açıklandı. 23 Nisan 1920 sabahı, Ankara’da bulunan herkes meclisin çevresinde toplandı. Hacı Bayram Camii’nde kılınan öğle namazının ardından meclis binası girişinde bir merasim yapıldı. Böylece meclis resmi olarak açılmış oldu. 115 bireyden oluşan milletvekili grubu meclis salonunda toplandı. En yaşlı meclis azası olarak Sinop Milletvekili Şerif Bey, Burada bulunan saygın insanlar, İstanbul’un geçici kaydiyle yabancı güçler tarafından işgal olunduğu ve tam temelleri ile halifelik makamının ve hükümet merkezinin bağımsızlığının yok edildiği hepimizce öğrenilmektedir. Bu vaziyete baş eğmek, halkımızın, öneri olunan yabancı köleliğini kabul etmesi demektir. Ancak bütün bağımsızlık ile yaşamak için kesin olara kararlı bulunan ve ezelden beri hür ve başına buyruk yaşamış olan halkımız, kölelik gidişatını son derece ve netlikle yalanlamış ve hemen vekillerini toplamaya başlayarak Yüksek Meclis’imizi alana getirmiştir. Bu Yüksek Meclis’in en yaşlı azası sıfatıyla ve Allah’ın dayanağıyla halkımızın iç ve dış bütün bağımsızlık içinde alın yazısının mesullüğünü doğrudan doğruya yüklenip, kendi kendisini idaremeye başladığını tam dünyaya bülten ederek, Büyük Ulus Meclisi’ni açıyorum. konuşmasıyla meclisin adının Büyük Ulus Meclis’i olacağını bülten etti. Büyük Ulus Meclisi, 24 Nisan 1921 günü Mustafa Kemal Paşa’yı meclis başkanlığına seçti. Meclisin açılışıyla ulusal dominantlık prensibine dayalı Türk devletinin temelleri atılmış oldu.

23 Nisan bayramı, meclisin açılışının birinci senesinden itibaren kutlanmaya başlandı. Bu bayram 1 Kasım 1922’de bülten edilen Hâkimiyet-i Ulusala Bayramı ile 23 Nisan Çocuk Bayramı’nın birleştirilmesiyle oluştu. Daha sonra bu bayrama resmi olarak “23 Nisan Milli Dominantlık ve Çocuk Bayramı” ismi verildi. 23 Nisan her sene ülkemizde büyük bir heyecanla kutlanır ve resmi tatil bülten edilmiştir.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı


19 Mayıs 1919, yeni bir Türk devletinin fiilen temellerinin atıldığı ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin başlangıcı olarak kabul edilen bir gündür. Atatürk’şan Samsun’a ayak bastığı tarih olan 19 Mayıs aynı zamanda ülkemizde Gençlik ve Spor Bayramı olarak da kutlanmaktadır. 19 Mayıs Bayramı, 1919 tarihinde bülten edilmedi. Bir Hayli ulusal bayramımızda olduğu gibi Cumhuriyet’in duyurusundan sonra kutlanmaya başlandı. 24 Mayıs 1935’te Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün mücadeleleriyle Atatürk Spor Günü olarak kutlandı. Fenerbahçeli ve Galatasaraylı sporcular da bu kutlamalara katıldı. Bu kutlamaların temel emeli, Türk gençliğinin Atatürk’e olan hürmetini, bağlılığını ve minnetini gösterebilmekti. Bu kutlamadan birkaç sene sonra Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün kurucu azalarından Ahmet Fetgeri Aşeni, bu bayramın tam gençliğe armağan edilmesini ve “Gençlik ve Spor Bayramı” ismi altında her sene kutlanmasını önerdi. Bu teklif kurultayda yapılan oylama neticeyi kabul edildi. Böylece tasarı Atatürk tarafından da onaylandı. “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” 1938 senesinden itibaren her sene heyecanla ülkemizde kutlanmaktadır. Aynı zamanda resmi tatil bülten edilmiştir.

30 Ağustos Zafer Bayramı


30 Ağustos 1922’de Mustafa Kemal’in başkomutanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’u anma emeliyle her sene 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramımızdır. Türkiye Cumhuriyeti’nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve dış temsilciliklerde büyük törenlerle kutlanır. Başkumandanlığını Mustafa Kemal Atatürk yaptığı için “Başkumandanlık Alan Muharebesi” olarak da öğrenilen Büyük Taarruz’un galibiyetle sonuçlanmasından sonra Yunan askerleri İzmir’e kadar takip edilmiş, 9 Eylül 1922 tarihinde de İzmir toprakları Yunan işgalinden kurtarılmıştır. İşgalcilerin ülkeyi terk etmesi daha sonra hakikatleşse de, sembolik olarak 30 Ağustos ülke topraklarının tamamen geri alındığını ve büyük bir zafer yaşandığını ifade etmektedir.

Büyük zaferi kutlamak için bütün iki yıl beklendi. Bunun en ehemmiyetli nedeni, 1923 senesinin yeni kurulan Türkiye açısından hem milli hem de milletler arası alanda çok yoğun bir sene olmasıydı. Zira o senelerde Cumhuriyet yeni bülten edilmişti ve ulusu bu vaziyete alıştırmak için çalışmalar yapılıyordu.

Zafer Bayramı ilk kere Afyonkarahisar, Ankara, Kahramanmaraş, Denizli ve İzmir’de kutlanmıştır. Resmi olarak ulusal bayram olması ise Mayıs 1935’te reelleşmiştir. Zafer Bayramı her yıl tam yurtta merasimlerle kutlanır. Devlet erkânı Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret eder. Mustafa Kemal ve silah dostlarına şükranlarını sunar. Ayrıca 30 Ağustos günü Türkiye’de resmi tatildir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

29 ekim cumhuriyet bayramı

Türkiye Büyük Ulus Meclisi’nin 29 Ekim 1923’te ülkenin idare şekli olarak cumhuriyet rejimini özümsemesi iftiharına her yıl bu tarihte kutlamalar yapılır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kutlanan ulusal bayramımızdır. Cumhuriyet Bayramı, ülkemizde resmi tatil olarak bülten edilen günlerden biridir.

 “Cumhuriyet” fikrini Mustafa Kemal Atatürk 29 Ekim günü Türkiye Büyük Ulus Meclisi’ne getirmiştir. Milletvekilleri ile yapılan görüşmeler neticesinde oluşturulan teklifin kabul edilmesiyle Türkiye devletinin idare şekli Cumhuriyet olarak bülten edildi. Devletin yeni ismi “Türkiye Cumhuriyeti Devleti” oldu ve yeni kurulan devletin Cumhurbaşkanı, Mustafa Kemal Atatürk seçildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk, 1933 senesinde yapılan kutlamalarda Cumhuriyet Bayramı’nın ehemmiyetine değindiği 10. Sene Söylevi’nda bu bayramın büyük bir bayram olduğunu belirtmiştir. Mustafa Kemal’in söylediği gibi bu yeni idare şeklinde ulusun hakimliği temeldir. Cumhuriyet idaresinde ulusun seçme ve seçilme hakkı vardır. Yurttaşlar idareyicilerini tercihe giderek seçebilmektedir.

15 Temmuz Demokrasi ve Ulusal Birlik Günü


Türk Silahlı Güçleri içerisinde teşkilatlanmış bir grup asker, emir komuta zincirinin dışına çıkarak 15 Temmuz 2016 günü askeri darbe teşebbüsü başlatmış ve galibiyetsiz olmuştur. Bu darbe teşebbüsün yasaklanmasında ulusun büyük bir zaferi vardır. Çok rakamda yurttaşımız şehit olmuştur. Bu sebeple 15 Temmuz, 26 Ekim 2016’da kanunlaştırılan yasayla demokrasi zaferi ve ulusal bayram bülten edilmiştir.

Darbe teşebbüsü, İstanbul’da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri, Atatürk Havalimanı gibi ehemmiyetli noktalar zapt edilerek başlatıldı. Ankara’da Ulusal İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gölbaşı Polis Özel İşlem Merkezi’ne bombalı ataklar tertip edildi. Her iki şehirde de darbeci askerler F-16’lar ile pespaye uçuş yaparak ulusu korkutmaya çalıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulusu ulusal isteme sahip olmak için caddelerde darbeye karşı dayanmaya çağırdı. Silahsız bir biçimde dayanmak için caddeye çıkan ulusa ateş açıldı. Bu çatışmalar neticeyi 248 sivil yaşamını kaybetti. 1537 şahıs yaralandı. Bu sebeple 15 Temmuz ulusu birleştirdiği ve demokrasi açısından büyük bir zafer kazanıldığı için ülke tarihimizde ehemmiyetli bir hadise sayılmaktadır. Ayrıca ülkemizde resmi tatil olarak bülten edilmiştir.