Son Haberler

Lapis Lazuli Taşı Nedir? Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

-
Eylül 12, 2022
Lapis Lazuli Taşı Nedir? Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Lapis Lazuli Taşı Nedir? Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Latincede lapis “taş” lazuli ise “mavi” anlamına gelmektedir. Bu sebeple lapis lazuli taşı, gök taşı ve mavi taş olarak nitelendirilmektedir. Sahip olduğu özellikler bakımından en güçlü taşlar arasında yer alan lapis lazuli, yay, balık, terazi ve boğa burcunun taşıdır. Lapis taşının, çıkarıldığı yere göre yoğunluğu ve rengi değişebilmektedir. Bu sebeple mavi, mor ve yeşilimsi renkte olabilir. Renginden dolayı göklerin simgeyi olarak da kabul edilen lapis, “Reel Taşı” ya da “ Gece Taşı” olarak da adlandırılmaktadır. Tabiatta saf olmayan taşlardan biridir ve Mısır Kralı Tutanhamon’un kabir süslemesinde kullanılmıştır. Ateş ve toprak unsuruyla geçimli olan lapisin sertlik derecesi 5-6 arşındadır. Yapısal görünümü opak ve yarı transparandır. Geçimli olduğu şakralar ise alın ve gırtlaktır.

Lapis taşı bir hayli minerali içinde barındırmaktadır. Bu mineraller pirit, noselit, kalsit, sodalit, hoynit ve lazurittir. Bu sebeple öğrenilenin aksine bir mineral değil kayadır. Mineral olması için tek bir mineralden oluşması gerekmektedir. Lapis, mavi rengini lazurit mineralinden, bazı kısımlarında bulunan beyazımsı rengini kalsitten, öteki kısımlarında bulunan altın sarısı rengini ise pirit mineralinden alır. Kalsit mineralinin aşırılığı beyazlığını çoğaldırırken taşın değerini de düşürmektedir. Genelde kireçtaşlarının kontakt metamorfizmasıyla oluşan lapisin en hoş rengi, pirinç sarısı renginde, pirit zerrecikleriyle hafif biçimde kaplanmış koyu mavi renkte olanlarıdır. Pirit harabelerinin az olması ve beyaz kalsit damarlarının olmaması gerekir. Zira fazla pirit ve kalsit ihtiva eden taşlar ötekilerine göre pek değerli değildir.

Lapis Lazuli Taşının Bereketleri

Asırlar süresince insanoğlu tarafından en çok kullanılan taşlardan biri olan lapis, ruhun, şerefin, soyluluğun ve yaradanların simgeyi olan bir taştır. Tabiatta bulunun bir hayli değerli taşlar gibi lapis lazulinin de insan sıhhati açısından ehemmiyetli bereketleri bulunmaktadır. İşte bu ehemmiyetli yararlardan kimileri şunlardır:

Bünyesinde bulundurduğu bir hayli mineralden dolayı lapis lazuli taşının çok doğrultulu bir iyileştirici özelliği vardır. 
Kemikleri güçlendirerek, iskelet sitemini güçlü meblağ. 
Çocuk taşı olarak da öğrenilen lapis lazuli, ufak çocukları fobilerinden uzak meblağken, solunum yolu hastalıklarından da korur. Troid bezlerinin kumpaslı çalışmasına takviyeci olur. 
Kullanan bireylere canlılık hissi verir. 
Evham eksiltici özelliğe sahiptir. 
Tansiyonu balansta meblağ. 
İrtibat ve fiziksel becerileri güçlendirerek, yüksek seviyede meblağ. 
Hamile bayanların düşük yapma tehlikesini eksiltir. 
Bireyin zihnini açarak, us ve zekâ kıvraklığı sağlar. 
Bireyin kendisine değer verecek tavırlarda bulunmasına mani olur ve kendi iç dünyasıyla barışık olmasını sağlar. 
Us ve kalp arasındaki bağı kuvvetlendirir. 
Duyma bozukluğu rehabilitasyonunda kullanılır ve duyma gücünün çoğalmasına takviyeci olur. 
Katarakt için faydalı olan lapis lazuli, görme bozukluğu rehabilitasyonunda da kullanılır. 
Bireyin ruhsal ve fiziki eforları arasındaki balansı sağlar. 
Endişeyi, fazla üzüntüyü ve keyifsizliği ortadan kaldırır. 
Kullanan bireylere pozitif bir bakış açısı kazandırır. 
Bireyin ruhsal çöküntüden kurtulmasına takviyeci olur. 
Düşüncelere yoğunluk kazandırarak, usçu olmayan düşüncelerin netleşmesini takviyeci olur. 
Bireyin bakış açısını genişletir ve reel bilgiye erişmesine sağlar. 
Odaklanma meselesini ortadan kaldırarak, derin düşünmenize takviyeci olur. 
Zihni durulaştırır ve ruhunuzun asla erişme arzusunu güçlendirir. 
Yaydığı çok güçlü enerji sebebiyle görmezden geldiğiniz vakalara sıhhatli bakmanızı sağlar. 
Lapis, özelikle gırtlağa, boğaza ve ses tellerine iyi kazanç
Bayanların adet sancılarını eksiltici özelliğe sahiptir. 
Lapis lazuli taşını öğüterek konutunuzda kullanabilirsiniz. Lapis, konutunuza huzur, sevgi ve bereket getirir.  

Ayrıca lapis lazuli taşının yaydığı güçlü enerjiden dolayı, kullanan bazı şahıslarda baş dönmesine neden olduğu söylenmektedir. Taş çok sık kullanıldığında, kullanan birey artık taşın eforuna alıştığı ve bağışıklık kazandığı için taşın tesiri eksilmektedir. Bu sebeple lapis lazuli, muhakkak aralıklarla ve çok dikkatli bir biçimde kullanılmalıdır.

Lapis Lazuli Taşı Nerelerden Çıkarılır?

Dünyanın muhtelif bölgelerinden ve ülkelerinden çıkarılan lapis lazuli taşının en saf ve en nitelikli olanı Afganistan, Bedahşan’da, beyaz mermer içinde damarlar ve mercekler halinde çıkarılır. Afganistan dışında; Şili, Ovalle yakınındaki And dağlarında da lapis lazuli yataklarına tesadüfülmüştür. Bu maden yataklarından çıkarılan taşların rengi, sarih ve soluk mavidir. Amerika Birleşik Devletleri, Angola, Pakistan, İtalya, Sibirya, Kanada, Burma ve İsviçre lapis lazulinin çıkarıldığı öteki ülkelerdir. Buralardan çıkarılan lapis lazuli taşları işlenerek dünyanın dört bir yanına satılmaktadır.

Lapis Lazuli Taşı Nerelerde Kullanılır?

Lapis lazuli taşı, asırlar süresince özellikle oymacılıkta ve mücevher imalinde kullanılmıştır. Ayrıca mozaik, boncuk, vazo ve mücevher kolisi üretiminde de lazuli taşından faydalanılmıştır.

Kültürel ve tarihi alanda muhtelif kullanım alanlarına sahip olan lapis lazuli taşı, Babil ve Asurlular tarafından damga olarak, Antik Mısır’da ise nazarlık, takı ve ziynet eşyası imalinde kullanılmıştır. Ayrıca Antik Mısırlı bayanlar, lapis taşını toz haline getirerek göz farı olarak kullanmışlardır. Mısır’da yapılan arkeolojik kazılarda, Nakada bölgesinde krallık yarıyılı evvelinden kalma lapis lazuli taşından yapılmış mücevherler bulunmuştur. Bir öteki arkeolojik kazılar sonrasında ise Fırat Nehri kenarında bulunan Tümörün Antik Sümer krallık kabirlerinde lazuli taşından yapılmış 6000’den fazla geyik, kuş ve kemirgen heykelcikleri ile çok rakamda tabak, boncuk ve silindir damga bulunmuştur. Bulunan bu eşyaların imalinde kullanılan lapis lazuli taşının, Afganistan, Bedahşan’daki madenlerden çıkarıldığı öğrenilmektedir.

Orta Çağda, insan sıhhatine bir hayli yararı olduğuna inanılan lapis taşının, insanın ruhunu kıskançlıktan, günahlardan ve fobilerden temizlettiğine inanılıyordu. Romalılar lazuli taşının güçlü bir afrodizyak olduğuna inanmışlar ve kullanmışladır. Ayrıca bir hayli Sümer ve Akadlara ait evraklarda lapisin, krallara layık, cafcaf ve zenginlik taşı olduğu belirtilmiştir.

Lapis Lazuli Taşı Nasıl Arınılır?

Lapis taşının tesirinin devam etmesi için taşı her gün değil de ara gizeme ve muhakkak aralıklarla kullanılması gerekir. Şayet her gün kullanılırsa beden buna alışır ve taşın öğrenilen tesirleri zamanla eksilir. Lapis taşının tesirini çoğaldırmak için onu arınmak ve temizletmek gerekir. Arınma harekâtı netlikle su ya da sabunla yapılmamalıdır. Zira su ve sabun taşınızın matlaşmasına neden olur. Bu sebeple lapis taşınızı bir gün güneşte beklettikten sonra kuru bir bezle silerek arınabilirsiniz.

Lapis Lazuli Taşı Nasıl Anlaşılır?

Lapis taşını elinize alıp baktığınızda üzerinde pirit ışıltı vardır. Aynı zamanda yarı transparan ve opak olur. Fakat bu ışıltı tam lapis taşlarında olmayabilir. “Ablavut altını” olarak da adlandırılan pirit minerali, metal gibi hafiften parlar ve sarımsı altın rengini hatırlar. İşte bu parıltılı noktalar nokta biçiminde ya da ufak bir kısmında çizgi halinde de olabilir. Misalin; lapis taşlı bir yüzük aldıysanız yüzüğün iç tarafına el feneri tutun ve içinde parıltılı ve sarımsı renkler görürseniz taşınızın reel olma olasılığı yüksektir. Sahte lapis taşlarında bu sarımsı ve parıltılı renkler olmaz.

Lapis taşında pirit ne kadar yoğun ise o kadar iyidir. Pirit mineralinin hiç olmaması taşınızın sahte olduğu anlamına kazanç. Bununla beraber rengi çok mavi ve çok parlak olan ve rastgele bir natürellik göstermeyen taşlarda sahtedir. Daha evvel değindiğimiz gibi lapis taşı tek mineralden oluşmaz, bir hayli minerali içinde barındırır. Bu sebeple şayet kendinize lapis lazuli taşı almak istiyorsanız emin iyi araştırmalı ve güvendiğiniz bir yerden temin etmelisiniz.