Son Haberler

Kedilerde Böbrek Yetmezliği

-
Eylül 11, 2022
Kedilerde Böbrek Yetmezliği

Kedilerde Böbrek Yetmezliği

Böbreklerin bedendeki en ehemmiyetli misyonu metabolik faaliyetleri esnasında ortaya çıkan son mahsullerin bedenden uzaklaştırılması ve beden akışkanlarının yoğunluk balanslarının ayarlanmasıdır. Ürik asit, kreatin, üre gibi maddeler böbreklerde süzülür ve bedenden atılır. Klor, hidrojen iyonları, potasyum ve sodyum gibi maddelerin bedendeki yoğunluk ölçüleri de böbrekler tarafından ayarlanır. Bu maddeler bedende birikme meylinde olduğu için gereken ölçü yakalanmaları ve fazla ölçünün bedenden atılması oldukça ehemmiyetlidir.

Kedilerde böbrek yetmezliği sık görülebilen gidişatlardan biridir. Temelinde böbreklerin işlevini artık yerine getiremiyor olması ya da bütün olarak yerine getirememesi anlamına kazanç. Bu hastalığın en bariz göstergesi kedinin kan bedellerinde kreatinin ve üre gibi bazı hasarlı maddelerin seviyelerindeki çoğalışlardır.

Şayet kedinizin kan analizinde kreatinin maddesi yüksek çıktı ise bu böbrek yetmezliğinin nedeni hakkında da bilgi verecektir. Baytarınız yapacağı analizde böbrek yetmezliğinin altında uyuyan nedeni tespit edebilir. Şayet primer ilk ise böbrek yetmezliği dolaysız böbrekle alâkalıdır ancak sekonder ikincil ise kedinizde var olan farklı bir hastalıktan dolayı oluşan böbrek yetmezliği anlamına kazanç.

Özellikle 7 yaş ve üzeri kedilerde sık görünen bir vaziyettir. Ancak daha genç yaştaki kedilerde de bu hastalığın yaşandığı gözlemlenmiştir. Kedinizde böbrek yetmezliği teşhisi konulduğu an böbreklerin yarısını kaybettiğiniz anlamına kazanç. Bu nedenle son evreye gelmeden evvel arkadaşınızın kan incelemelerini belli periyotlarda yineletmenizin verimi oldukça yüksek. Bu incelemeler tehlike grubunda daha fazla yer yakalayan 7 yaş ve üzeri kedilerde senede iki kez, 7 yaş ve altı kedilerde ise bir kez yinelenebilir.

Kedilerde Böbrek Yetmezliğine Neden Olabilecek Faktörler Nelerdir?

Ağız için enfeksiyonlar ve yaralar İdrar yolu problemleri idrar yolu enfeksiyonları, kristalleşme, taş  Düşük ve beceriksiz akışkan tüketimi Böbreklerde sertleşme Şeker hastalığı diyabet Fazla tuz tüketimi Fazla proteinli beslenme Yüksek tansiyon problemi Kimyevi zehirlenmeler İlaç zehirlenmeleri Böbreğe alınan rastgele bir darbe sonrasında böbrekte alana gelen zararlar Doğuştan gelen böbrek hastalıkları Bağışıklık sistemindeki bozukluklar 

Kedilerde Böbrek Yetmezliğinin Bulguları Nelerdir?

Kedilerde böbrek yetmezliğinin bazı bulgularını kedinin yaşam civarında rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz.

Olağandan fazla su tüketimi: Kedinizin her zamankinden daha fazla su harcamaya başlaması bu hastalığın en bariz göstergelerindendir. Bu vaziyet polidipsi olarak adlandırılır, fazla susuzluk anlamında kazanç. Kedinizde bu stil bir vaziyet gözlemlediğinizde günlük su tüketim ölçüsünü ölçmeli ve değişkenliklerini gözlemlemelisiniz.

Olağandan fazla idrara çıkma: Bu vaziyet de polidipsi ile iletişimlidir. Kediniz olağandan fazla su tüketimine bağlı olarak daha sık idrarar çıkar. Poliüri olarak adlandırılır.

Hiç idrara çıkmama: Kedinizin hiç idrara çıkmamak gibi bir gidişatı varsa bu oldukça acil bir vaziyettir. Akut böbrek yetmezliği vaziyetlerinde kedilerde hiç idrara çıkmama görülebilir. Bu vaziyet anüri olarak adlandırılır ve iki temel nedeni vardır. Birincisi kedinizin idrar yollarında bir tıkanma alana gelmiş olabilir. Bir ötekiyi ise antifiriz zehirlenmesidir.

Konut civarında bakılan bir kedi için ikinci alternatif olarak antifiriz zehirlenmesi geçerli bir vaziyet değildir. Bu daha çok cadde kedilerinde gözlemlenebilecek bir meseledir. Antifiriz görüntü olarak suya çok benzediğinden ve hayvanlar tarafından lezzetli bulunduğundan dolayı cadde kedileri tarafından basitçe içilebilen bir maddedir.

İştahsızlık: Böbrek yetmezliğinden dolayı yaşanan dehidrasyon, buna bağlı olarak görünen elektrolit balanssızlığı ve bedendeki zehirli maddelerin çoğalması kedilerde iştahsızlığa neden olabilmektedir.

Kilo kaybı: İştahsızlıkla iletişimli olarak kilo kaybı da gözlemlenebilmektedir. Bunun bir değişik nedeni bedende oluşan yoğun zehirli maddeleri arınmaya çalışan böbreklerin çalışması esnasında yaşanan protein kaybıdır.

Kemik yapısında zayıflama: Bedendeki fosfor ve kalsiyum balansı bozulduğu için kemiklerde zayıflama görülebilir. Bu nedenden dolayı kediniz rahatlıkla çıkabildiği rakımlara dahi çıkamaz hale gelebilir.

Halsizlik: Kediniz iştahsızlık, kilo kaybı ve dehidrasyondan dolayı halsizleşebilir. Bedendeki potasyumun noksanlığından kaynaklanan elektrolik balansının bozulması da halsizliğe neden olmaktadır.

Kusma: Bunun en büyük nedeni bedendeki zehirli maddelerin çoğalmasıdır. Kusma daha fazla potasyum kaybına başka bir deyişle elektrolitlerde balanssızlığa ve dehidrasyona neden olur. Bu vaziyet de evvelki maddelerde anlattığımız bulguları daha fazla tetikler.

Epilepsi sara nöbetleri: Kedinizin bedeninde artan üre ölçüsünden dolayı beyin negatif olarak etkilenir ve bu zehirli maddeler nörolojik vaziyetinde farklılıklar alana getirir. Bu nedenle de sara hücumları görülebilir.

Tüy niteliğinde bozulma: Böbrek yetmezliği görünen bir kedinin tüylerinin niteliği düşer, mat ve sıhhatsiz bir görüntü kazanır. Ayrıca tende biriken üre nedeniyle kaşıntı ve tüy dökülmesi alana gelebilir. Kediler bazen fazla kaşıntıdan dolayı dişleriyle tüylerini koparabilirler.

Diş eti yaraları: Yükselen üre sebebiyle diş eti yaraları görünmektedir. Diş diplerinde, dudak kenarlarında ve dilinde kızarmalar görülebilir.

Yüksek Tansiyon – Âmâlık: Özellikle kronik böbrek yetmezliği görünen kedilerde yüksek tansiyon meseleyi de görülebilmektedir. Hipertansiyonun en büyük tesirlerinden biri görme kaybı başka bir deyişle âmâlıktır.

Böbrek Hastalığına Yatkın Olan Kedi Irkları Hangileridir?

Erken yaşta görünen böbrek yetmezliğinin temel nedeni artan zehirli maddeler ve kistlerdir. Çoğunlukla akut böbrek yetmezliği olarak hakikatleşir. İleri yaşlardaki kedilerde daha çok kronik böbrek yetmezliği CRF görünmektedir.

Kronik böbrek yetmezliğine yatkın olan kedi ırkları; Russian Blue, Siyam, İran Persiyan, Maine Coon, Habeş Kedisi, Birman Kedisi.

Böbrek Yetmezliği İçin Yapılan Kan İncelemesindeki Parametreler ve Anlamları:

Ast: Karaciğer, adale ve kalp tahribi. Alt: Karaciğer meselesini gösterir ancak sebebi hakkında net bilgi vermez. Alp: Karaciğer meseleyi. Bun: Böbrek ve idrar yollarındaki enfeksiyonlar. Crea ve phos: Böbrek işlevlerini ifade eder. Chol: Hipertiroid, kalp ve karaciğer işlevleri ile alakalıdır. Amy ve Lip: Pankreas meselelerini ifade eder. Hct ve Hgb: Kan niteliğini ve kandaki eritrosit ölçüsünü gösterir. Glu: Karaciğer, kan şekeri ve pankreas hakkında bilgi verir. 

Kedilerde Böbrek Yetmezliğinin Rehabilitasyonu Nasıl Yapılır?

Akut Böbrek Yetmezliği: Tıpta ARF olarak adlandırılan akut böbrek yetmezliğinde vefata mani olabilmek için acil ve asabi bir rehabilitasyona lüzum vardır. ARF’ nin bazı vaziyetlerinde kandaki atık maddelerin bedenden atılması için diyaliz uygulanmalıdır. Kanal tıkanması mevzubahisi olduğunda bu vaziyete acil müdahale edilmelidir. Müdahale edilmemesi vaziyetinde artan potasyum kana karışabilir ve bu mesele kalbi tetikleyerek vefata yol açabilir. Öncelikle idrar yollarındaki tıkanıklık giderilmeli gerekirse hayvana sonda takılmalı ve daha sonra akışkan rehabilitasyonuna başlanmalıdır. Ayrıca kalori gereksinimlerini karşılamak protein oranını dengelemek için beslenme kumpası oluşturulmalı ve kalori balansı kurulmalıdır. Protein aşırılığı üremiye ürenin idrarla atılmamasından kaynaklı kanda birikmesiyle ortaya çıkan hastalık neden olacağından bu oldukça ehemmiyetli bir adımdır.

Kronik Böbrek Yetmezliği: Tıpta CRF olarak adlandırılan kronik böbrek yetmezliği en sık karşılaşılan gidişatlardandır. Farklı hastalıklara da sahip olan yaşlı hayvanlarda tanı erken mevzulamaz ise rehabilitasyon süreci oldukça güç olabilir. CRF hastası kediler her zaman taze ve pak suya erişebilir gidişatta olmalıdır. Su kabı günde 3 kez en az taze su ile doldurulmalıdır. Böylece kediyi taze su içmeye teşvik edebilirsiniz. Ayrıca baytar onayıyla aromalı sular da içirilebilir. Bunun birliktesi stresi ortadan kaldırmak için uygun civar hazırlanmalı ve bu mevzuda oldukça duyarlı davranılmalıdır. Beslenmedeki en ehemmiyetli nokta düşük ölçüde yüksek nitelikli proteinlerden faydalanmaktır. Düşük yakalanan protein ölçüyü atık maddelerin yaradılışını eksiltecek ve böbreklerin bu atık maddeleri bedenden oluşturmak için çalışırken yükünü rahatlatacaktır.

Bu yazı bilgilendirme emelli olup teşhis ve rehabilitasyon mevzusunda kesinlikle uzman bir baytar doktordan dayanak alınmalıdır.