Son Haberler

Jülyen Günü Nedir, Nasıl Hesaplanır?

-
Eylül 17, 2022
Jülyen Günü Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Bir zaman ölçüm sistemi olan Jülyen Günü, Jülyen tarih sisteminde yer alır. Astronomi ile ilgili çalışmalarda kullanılmak emeli doğrultusunda Beynelmilel Astronomi Birliği tarafından önerilen Jülyen Günü, MÖ. 1 Ocak 4713’ten itibaren bir günün zaman aralığını gün ve fraksiyonlar halinde sunar.

Beynelmilel Astronomi Birliği, dünya genelindeki birçok astronomi topluluğunu çatısı altında birleştirir. Beynelmilel Bilim Konseyi’nin üyesi olan bu birlik, astronomi camiasının resmi müesseseyidir. 

Jülyen Günü Nhakikat Hesaplanır?

Jülyen Günü, MÖ. 1 Ocak 4713 Pazartesi günü Evrensel Zaman UT ile öğle vaktinden itibaren bir günün zaman aralığını gün ve günün kesirleri şeklinde sunar. Yani günün başlangıç saati olarak öğle vakti seçilmiştir. İlk gün 0. Jülyen Günü olarak kabul edilir. Bu şekilde 7’nin katları her zaman Pazartesi gününe karşılık gelir. Negatif bedeller de kullanılabilir ancak bu dokunalar kaydedilen tüm geçmişi geçersiz kılar. Her bir gün bütün bir sayı ile ifade edilirken günün herhangi bir saati, günün kesri olarak bu bütün sayıya eklenir. 1 Ocak 4713 tarihi başlangıçtır. Bu tarihten sonra gelen günler arkasını arkasınına sayılarak bu sayıya eklenmiştir. Bu sayılar seneler, aylar ve günlere göre çizelgeler halinde astronomi yıllıklarında belirtilir. JT şeklinde kısaltılan Jülyen Tarihi, bu sayılarla belirlenen tarihtir. Herhangi bir tarihin Jülyen Tarihi 2 şekilde bulunabilir: 

Astronomi yıllıklarındaki çizelgeler kontrol edilir. 
Jülyen Günü hesaplama yöntemi kullanılır.

Jülyen Günü hesaplama yöntemi şu şekildedir

JT = 2415020 + 365 x sene – 1900 + N + L – 0.5

Bu yöntem; 1990 seneyindan itibaren herhangi bir tarihe denk gelen Jülyen Tarihi’ni verir. Bu hesaplamada evrensel zaman EZ=0’dır. N, yılbaşından sonra geçen gün sayısını, L ise 1901 seneyi ile hesaplanması istenen tarih arasındaki artık sene sayısını ifade eder. Yöntemde; 2415020, 1 Ocak 1900 seneyina karşılık gelen Jülyen Günü, 0.5 miktarı ise Jülyen Günü’nün gün ortasından başlatılmasından ileri gelen yarım günün ondalık karşılığını ifade eder. 

N sayısını bulmaya yarayan yöntem ise şu şekildedir

N=<275M/9>-2+I-30

Bu yöntemde M ay sayını, I ise ayın günün ifade eder. Ayrıca <> parantezi içindeki sayının bütün kısmının alınacağını ifade eder. Artık sene için ise 2. terimdeki 2 çarpanı kaldırılır.

Jülyen Tarihi’nin ondalık kısımlarının saat, dakika ve saniye cinsinden karşılıkları:

0,1 = 2,4 saat veya 144 dakika veya 8640 saniye
0,01 = 0,24 saat veya 14,4 dakika veya 864 saniye
0,001 = 0,024 saat veya 1,44 dakika veya 86,4 saniye
0,0001 = 0,0024 saat veya 0,144 dakika veya 8,64 saniye
0,00001 = 0,00024 saat veya 0,0144 dakika veya 0,864 saniyedir.

Jülyen Takvimi Nedir?

Jülyen Takvimi, güneş takvimlerinin en ünlüsüdür. MÖ. 46 seneyinda Roma İmparatoru Jül Sezar Jules Ceasar tarafından hazırlanmış ve 16’ıncı asra kadar batı dünyasında kullanılmıştır. Julius Takvimi ismiyle de bilinir. Miladi takvimin ilk versiyonu olarak kabul edilir. Geçmiş senelerde kullanılan takvimlerdeki karmaşıklıkları ve sorunları çözmeyi amaçlayan Sezar, İskenderiyeli astronomi bilgini Sosigenes’den dayanak almıştır. Sosigenes’ın önerisiyle bu takvim ayın değil güneşin hareketleri baz alınarak hazırlanmıştır. Mevsim kaymalarını düzeltmeyi amaçlayan Sosigenes, bir seneyi 356,25 gün olarak hesaplamıştır. Bu şekilde 4’e bütün olarak bölünemeyen seneler 365 gün iken, bu senelerden artan çeyrek günler 4’üncü seneye eklenmiş ve artık sene 366 güne çıkartılmıştır. 1 seneyin 12 ay olabilmesi için artık senelerde 6 ay 30, diğer 6 ay da 31 gün olacak şekilde düzenlenmiştir. Artık olmayan senelerde ise seneyin son ayından 1 gün çıkarılmıştır. O dönemde yılbaşı Mart ayında idi. Dolayısıyla seneyin son ayı olan Şubat ayı artık senelerde 30, diğer senelerde ise 29 güne çekilmiştir. Sezar, takvimi düzenleyen kişi olarak kendi adını da ölümsüzleştirmek istemiş ve Temmuz ayının adını July olarak değiştirmiştir. 

Sezar’ın ölümünden sonra takvimde yapılan düzenlemeler düzgün bir şekilde uygulanamamıştır. Takvimde düzenlemeler yapan Pontifeksler’ın 3 senede 1 artık sene uygulaması yapması yeniden karmaşıklık yaşanmasına neden olmuştur. Bu şekilde uygulamanın yapıldığı 40 sene boyunca 3 gün kayma meydana gelmiştir. Roma İmparatoru Augustus, MÖ. 8’inci senede, 12 sene boyunca artık sene uygulamasını durdurarak bu kaymayı düzeltmiştir. Ayrıca Ağustos ayının adını kendi ismi olan Augustus olarak değiştirmiştir. Yapılan düzenlemelerde; Temmuz ayının 31, Ağustos ayının ise 30 çekmesi üzerine Şubat ayından 1 gün alınmış ve Ağustos ayına eklenmiştir. Bu şekilde Şubat ayı artık senelerde 29, diğer senelerde 28 gün çekmiştir. Jülyen Takvimi, MÖ. 46’ıncı seneden 16’ncı asra kadar kullanılmıştır. 

Artık sene uygulaması tarihte ilk kere Jülyen Takvimi’nde uygulanmıştır. Bu hesaplamadaki minik bir fark sonucunda takribî her 128 senede 1 günlük kayma meydana gelmiştir. Bu kaymanın yarattığı kafa karmaşıklığı nedeniyle 16’ıncı asırda Jülyen Takvimi terk edilmiş ve Gregoryen Takvimi’ne geçilmiştir.