Son Haberler

İthalat ve İhracat Nedir?

-
Eylül 17, 2022
İthalat ve İhracat Nedir?

İthalat, yurtdışında imali yapılmış bir mülkün ülkede bulunan müşteriler tarafından satın alınması operasyonudur. Değişik bir ismiyle dışalımdır. İthalat harekâtının hakikatleştirilebilmesi için iki ana unsur bulunmaktadır; satın alınacak ürün ve ürünü satın alacak vergi numarası olan tüzel veya hakikat bir şahıs. 

İhracat ise ithalatın bütün tersidir, başka bir deyişle ülkede üretilen bir mülkün döviz karşılığında yabancı bir ülkeye satılması operasyonudur. Buna da aynı zamanda dışsatım ismi verilir. İhracat harekâtının hakikatleştirilebilmesi için de satılacak bir mülkün ve bu mülkü satacak vergi numarası olan tüzel veya hakikat bir şahsın olması lüzumludur. 

İlk kere ithalat ve ihracat yapacakların Gümrük Yöneti’ne kayıt olmaları koşuldur ve bu kayıt için şahsın veya tüzel şahsın alttaki evraklara sahip olması lüzumludur;

Tüzel bireyler için imza sirküleri, hakikat bireyler için imza tebliği,
Tüzel bireyler için faaliyet dokümanı,
Tüzel bireyler için ticaret sicil gazetesi,
Tüzel bireyler için vergi mükellefiyet yazısı,
Temsil edilecek biri olması vaziyetinde vekaletname,
Yetkililerin popülasyon cüzdanları.

İthalat için püf noklar;

Pazar Analizi: Türkiye’de ithalat yapmayı düşünen bireyler öncelikle yerli pazarı analizi, rakip mülklerin pazardaki yerini, niteliğini, maliyetlerini, ambalajlarını analizi, mevcut müşteriler ve rakipler hakkında zorunlu bilgileri toplaması gerekir. Bu pazar araştırmasına bağlı olarak ithal eşyanın yurda girişi sırasında maliyetinin ne olacağı hesaplanmalıdır. İşletme sahiplerinin firmanın kendisi için gerek dinleyeceği donanımların düşük maliyet ve yüksek nitelikle nasıl ithalatının yapılacağını araştırması gerekir. 

Bu araştırmalardan sonra ithalatçının satıcı şirket bulması lüzumludur. Bunun için en iyi yol fuarlardır. Şahsın geniş etrafı varsa işler daha da kolay olacaktır. Günümüzde internet üzerinden de bu operasyonlar hakikatleştirilebilmektedir. 

İthalatı Yapılacak Eşyanın Tanımlanması: Öncelikle ithal edilecek eşyanın özellikleri aracılığıyla adının tanımlanması ehemmiyetlidir. Bu harekât, eşyanın gümrükte doğru tarifelendirilmesine dayanakçı olacaktır. Bundan sonra eşyanın tüm düzeylerinin rahatça takip edilebilmesini sağlayan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numarasının tanımlanması gerekir.

Yasaklar, Hakimiyetler ve İzinler: Eşyanın yurda girişi sırasında ve sonrasında tabi yakalanacağı yasaklar, hakimiyetler vs. bu alanda önhazırlık yapmak ehemmiyetlidir. 

Gümrük vergisi: Eşyaya uygulanacak gümrük vergisi elektronik etraflardan öğrenilebilir.

Nakliye, Ambalaj, Etiketleme: Eşyanın kalitesine göre doğru nakliye cinsi seçilmeli, dağıtım zincirinde tehlikesiz olacağı ambalaj kullanılmalı, etkiketleme sarih ve anlaşılır olmalıdır.

Bu düzeylerden sonra potansiyel satıcılar ile yapılan uyuşmalar neticeyi mülkün en doğru biçimde satılıp, ithalat kıymetlerinin ödenmesi lüzumludur. 

İhracat için püf noktalar;

İhracat İş Tasarıyı: İhracata başlamadan evvel iyi bir ihracat iş tasarısına gerek dinlenir. Bu tasarıda potansiyel sahibi ürünler, hedef pazar bilgileri, satış stratejileri tanımlanmalıdır.

Hedef Pazar Tercihi: Hedef pazarların, sosyal, ekonomik ve siyasi yapıları, coğrafi konumları, sektörün endüstriyel yapısı, teknolojik büyüme vaziyeti incelenmelidir. Bu araştırmalar için internetten rahatlıkla yararlanılabilir.

Hedef Ürünşöhret Tanımlanması: Ürün, ithalatçıdan gelen arzlar neticesinde ya da ihracatçının seçimleri sonrasında tanımlanabilir. 

Alıcıların Bulunması ve Tanıtım: Potansiyel alıcıları bulmak ve ürünlerin detaylı tanıtımlarını yapmak için ihracatçı profesyonel bir internet sitesi oluşturabilir.  Yurtdışı fuarlara ve sergilere katılabilir. İnternet üzerinden ticari fihristler yayınlayabilir.

Dış Pazara Giriş Usulü: İhracatçı doğrudan ihracatı işletmesinde kurduğu bir ihracat kısmı takviyesiyle yapabilir. Şayet bu kaynağa sahip değilse, komiteciler, acenteler veya dış ticaret firmaları ile bunu gerçekleştirebilir.

Dağıtım Kanalları ve Maliyetler: İhracatçıların dağıtım kanallarını seçerken ürünşöhret kalitelerinin kıymetli olabileceği ağları seçmeleri, maliyetler elastik olmalı ve maliyetlere göre doğru hesaplanmış olmalıdır. 

Yasaklar, Hakimiyetler ve İzinler: Eşyanın yurtdışında tabi yakalanacağı yasaklar, hakimiyetler vs. öğrenilmeli, mevzuata uygunluğu sağlanmalıdır.

Bu düzeylerden sonra potansiyel müşteriler ile zorunlu satış kontratları yapılarak ihracat harekâtları başlayabilir.