Son Haberler

İşyeri Açma Ruhsatı Nasıl Alınır?

-
Eylül 10, 2022
İşyeri Açma Ruhsatı Nasıl Alınır?

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, mevzuda yetkilendirilmiş yönetimsel üniteler tarafından, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Ait İdaremelik kapsamında bulunan işyerlerinin açılarak, çalışma yapması için verilen izindir.

Bir işyeri, yetkili yönetlerden, usulünce alınan ruhsat olmadan açılamaz ve katiyetle çalıştırılamaz. İdaremelikte yer alan yetkili yönetler dışında iş kuruluşlar vb. yerlerden alınan öteki ruhsat ve evraklar ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. Ruhsat olmaksızın açılan ve çalıştırılan işyerleri, şehir özel yöneti ya da belediye gibi yetkili yönetlerce kapatılır.

Ruhsat müracaat ve sonuçlanma yarıyılı 5 ana düzeyden oluşur. 

1. İşyeri Sınıfının Tanımlanması

Ruhsat harekâtlarının doğru yapılabilmesi için öncelikle işyerinin hangi sınıfa dahil olduğunu tanımlamak gerekir. İşyerleri; gayrisıhhi müesseseler ve sıhhi müesseseler, umuma sarih istirahat ve cümbüş yerleri olmak üzere 2 ana kola parçalar. 

Faaliyet sırasında etrafına biyolojik, kimyevi, ruhsal ve sosyal doğrultudan az ya da çok hasar verme ihtimali olan kurumlara gayrisıhhi müessese denir. Gayrisıhhi müesseseler üç tipe ufalarlar ve her biri için ayrı şartlar mevzubahisidir. 

Birinci sınıf gayrisıhhi müesseseler, hususi kullanım alanlarından netlikle uzak yakalanması gereken müesseselerdir. Bu tip işyerlerinin ruhsatlandırma operasyonlarını megakent belediyeleri yapar. 

İkinci sınıf gayrisıhhi müesseseler, öteki kullanım alanlarından netlikle uzak yakalanması gerekmemekle birlikte, yeniden de bu kullanım alanları için bir tehdit kapsamadığına dair tahlil yapılması gereken müesseselerdir. Bu tip işyerleri ilçe belediyeleri tarafından ruhsatlandırılır.

Üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseler, öteki kullanım alanları yanında açılabilmekle birlikte sıhhi gözaltıya başka bir deyişle sağlık teftişlerine tabi yakalanması gereken işyerleridir. Bu işyerleri de ilçe belediyeleri tarafından ruhsatlandırılır.

Sıhhi müesseseler ise, imalat yapılmayan işyerleridir. Sıhhi işyerleri yalnızca satışın, sergilemenin yapıldığı yerlerdir.

2. Lüzumlu Evrakların Tamamlanması

Gerek gayrisıhhi kurumların, gerek sıhhi kurumların ruhsat sahibi olabilmek için lüzumlu bazı dokümanları bitirmesi gerekmektedir. Bu evraklar her tip işyeri için değişiklik göstermekte olup, oldukça ayrıntılı evraklardır. 

Bu evraklar alınacak müesseseye ve ilçelere göre farklılık göstermektedir. Evrakların bütün listesi, ilçe belediyelerinden öğrenilebilir.

3. Müracaat

Müracaatlar, ruhsat ve teftiş müdürlüğü, ruhsat hakimiyet servislerinden alınabilecek müracaat formları doldurularak ve lüzumlu dokümanları yetersizsiz bitirdikten sonra yeniden ruhsat ve teftiş müdürlüğü, ruhsat hakimiyet servisine yapılır. Yetersizsiz alınan evraklar karşılığında görevli memur ‘alındı dokümanı’ tertip ederek müracaat etene iletir.

4. İşyerinin Hakimiyet Edilmesi

Ruhsat hakimiyet servisi yetkilileri, işyerine ruhsat almak isteyen şahıs tarafından teslim edilen dokümanları ön tahlilden geçirir.   Dosyalarında problem olmayan müracaatlar, ruhsat hakimiyet yetkilileri tarafından ruhsat hakimiyet kuruluna teslim edilir. 

Ruhsat hakimiyet komiteyi ise teslim aldığı dokümanları, mevzubahisi işyerinin alakalı mevzuatlar açısından uygunluğunu hakimiyet eder. Ancak, umuma sarih istirahat ve cümbüş yerlerinde ise ruhsat ve teftiş müdürlüğü ruhsat hakimiyet komiteyi hakimiyetinden evvel, müracaatı alan ruhsat servisi yetkilisi tarafından işyeri ile alakalı emniyet müdürlüğüne görüş sorulur.

Mevzubahisi işyerinin asayiş ve güvenlik istikametinden uygun olduğu tanımlanırsa, müracaat ruhsat ve teftiş müdürlüğüne bildirilir.

5. Ruhsatın Netleşmesi

Ruhsat hakimiyet komiteyi tarafından hakimiyet edilen işyerinde, rastgele bir mesele tespit edilmezse işyeri açma ve çalışma ruhsatı netleşir.

Ruhsat operasyonu bitirilen işyerleri, faaliyetlerine başlayabilirler. İleriki yarıyıllarda, işyerine yeni ortak alınması vaziyetinde ya da bir ortağın bölmesi vaziyetinde yine ruhsat çıkarılması gerekmez. Ancak, işyerinin başka bir adrese nakledilmesi vaziyetinde yine ruhsatlandırma yapılması gerekir. İşyeri sahibinin vefatı vaziyetinde ise, yeni ruhsat tertip edilmeksizin servetçiler için daha önceki ruhsatın kullanımı gerekir.

Alınan ruhsatların, işyerinde herkesin göreöğreneceği biçimde asılması lüzumludur.

Kaynak:

Resmi Gazete: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Ait İdaremelik

Gebze Belediyesi: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alma Harekâtları