Son Haberler

Hiperaktivite, Belirtileri ve Tedavisi

-
Eylül 3, 2022
Hiperaktivite, Belirtileri ve Tedavisi

Günümüzde özellikle çocuklarda kendini gösteren bir gelişim bozukluğu olan hiperaktivite, genellikle dikkat beceriksizliği bozukluğu olarak da öğrenilen bir rahatsızlıktır.

Cemiyetin yüzde 3-5 arasında bir kısmını etkileyen bir rahatsızlık çoğu zaman nörolojik tabanlıdır. Oğullarda kız çocuklara oranla daha sık görülen bu rahatsızlık, ilk bulgularını 4-5 yaşlarındayken gösterir. Genellikle 7 yaşından sonra başladığı pek görülmez.

Dikkat Beceriksizliği ve Hiperaktive Bulguları

Dikkatsizlik: Hastaların dikkatlerini muhakkak bir şey üzerinde fazla odaklayamadığı, basitlikle başka bir şeye yöneldikleri görülür.
Fazla hareketlilik: Hiperaktivite başka bir deyişle fazla hareketlilik bu hastalığın en tipik bulgularındandır. Hastanın erken çocukluk ya da ergenlik yarıyıllarında akranlarından daha fazla hareketli olduğu görülür. Buna ek olarak hastada fazla hareketsizlik başka bir deyişle hipoaktivite de görülebilir. Böyle hastalar, uzun zamanlar süresince hiçbir şey yapmak istemezler, hareketleri yavaş ve yararsızdır, gözleri sıklıkla dalar gider. 
Unutkanlık: Hastada dikkat beceriksizliği olduğu için unutkanlık da sıklıkla görülür.
Ani ve güdüsel tepkiler: Hasta, neticelerinin ne olacağını düşünmeden eyleme geçebilir. Ortaya konan kaidelere, otoriteye karşı tutumlar sergiler ve isyankar tutumlarda bulunabilir. 
Tepkilerde fazlalık ve hakimiyetsizlik: Hastalar, istedikleri yerine getirilmediğinde hırçınlaşabilir, ani hiddet nöbetleri geçirebilir. Ufak yaşlarda fazla tepkilerle kendini gösteren hastalık, ileri yaşlarda ise güdüsellik ile bastırılır ancak içten içe rahatsızlık devam eder.

Hiperaktivite rahatsızlığında en tesirli rehabilitasyon ilaç rehabilitasyonu olarak görülmektedir. Ama sıhhatli bir aile ve mektep etrafı, zaferli bir psikolojik tetkik ve rehabilitasyonla beraber hastalık olası olduğunda dizginlenebilir.

Günümüzde hiperaktivite, her hareketli çocuğa yapıştırılan bir yafta haline gelmiştir. Anne-babalarında dikkat etmesi gereken şey, her hareketli çocuğun hiperaktiviteye ya da dikkat noksanlığına sahip olmadığını öğrenmektir. Özellikle dikkat beceriksizliği başka ehemmiyetli hastalıklarında bulgularından biridir. Epilepsi, görme ya da dinleme noksanlıkları, tiroit bozuklukları, akıl geriliği ve ruhsal bozukluklar da bu bulguyu gösterebilir.

Hastalığın rehabilitasyonunda anne-babaların ve mektepteki hocalarından rolü büyüktür. Ebeveynlerin, aile etrafına dikkat etmesi ve olabildiğinde hakimiyetli olması gerekir. Çocuğun yatağa gideceği, yemeğini gıdayı, derslerini çalışacağı ve tv izleyeceği saatler evvelden ayarlanmalı ve sıklıkla hakimiyet edilmelidir.

Dikkat beceriksizliği ve hiperaktivite, rehabilitasyon edilmezse hastanın ileriki yaşlarda meseleler yaşamasına neden olur. Hasta özgüven beceriksizliği yaşar. Sosyal yaşamında, akranlarına göre gerilerde kalır ve bocalamalar yaşar. Bir vakit sonra hastanın yaşam niteliği iyice düşer ve günlük en kolay görevlerini dahi yerine getiremez gidişata kazanç. Bu nedenle, hastalığın kuşkusunun dahi olduğu gidişatlarda hekime müracaat etmek ehemmiyetlidir.