Son Haberler

Halüsinasyon Nedir, Çeşitleri Nelerdir, Neden Görülür?

-
Eylül 3, 2022
Halüsinasyon Nedir, Çeşitleri Nelerdir, Neden Görülür?

Halüsinasyon Nedir, Çeşitleri Nelerdir, Neden Görülür?

Sanrı görmek, insanın zekanın dışında bir reellikte var olmayan şeyleri görmesi, duyması, koklaması, tatması veya sezmesi demektir.

Pek çok insan sanrıları asılda var olmayan şeyleri görmek olarak öğrenir. Ancak sanrılar bu tanımdan çok daha aşırısını kapsamaktadır. Mesela asılda olmayan şeylere değmek hatta onları koklayabilmek de sanrıların kapsamına girebilmektedir.

Sanrıların pek çok nedeni olabilmektedir. Şizofreni gibi us sıhhati ile alakalı bozukluklardan kaynaklanabileceği gibi Parkinson gibi asap sistemi hastalıkları da sanrılara neden teşkil edebilir.

Şayet siz ya da beğendikleriniz sanrılar görüyorsanız, bir hekime müracaat etmeniz gerekmektedir. Sanrıları hakimiyet altına alan ve onları gideren rehabilitasyonlar, sanrıların ortaya çıkış nedenlerine göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Sanrılar Çeşitleri Nelerdir?

Sesler dinleme: Hekiminiz buna işitsel sanrı da diyebilir. Usunuzun içinden veya dışarıdan bazı sesler dinliyor olabilirsiniz. Bu sesler birbirleriyle konuşuyor olabilirler veya size bazı şeyleri yapmanızı söylüyor olabilirler.

Bir şeyler görme: Bu çeşit sanrılara görsel sanrı da denmektedir. Misal olarak böceklerin elinizde dolaştıklarını ya da tanıdığınız birinin suratına tırmandıklarını görüyor olabilirsiniz. Görsel sanrılar bazen de flaş biçiminde bir ışık olarak da ortaya çıkabilmektedir. Ender bir cins hastalık nöbeti olan oksipital nöbetler parlak ışık noktaları veya biçimleri görmenize neden olabilir.

Koku alma: Olfaktörel sanrı da denilen bu cins sanrılar çevrenizden makûs bir kokunun gelmesi biçiminde olabilir. Bu kokuyu kendi bedeninizden geliyormuş gibi de algılayabilirsiniz.

Tat alma: Yediğiniz veya içtiğiniz bir şeyin tuhaf bir tadına olduğunu seziyor olabilirsiniz.

Bir şeyler sezme: Değme duyusu ile alakalı olan bu çeşit sanrı da denmektedir. Çevrenizde kimse olmadığı halde gıdıklandığınızı hissediyor olabilirsiniz. Ya da teninizin üzerinde veya altında böceklerin dolaştığını hissediyor olabilirsiniz. Suratınızda aniden reel olmayan bir sıcak hava yeli duyabilirsiniz.

Sanrıların Nedenleri Nelerdir?

Şizofreni: Bu hastalığa sahip insanların yüzde yetmişi görsel sanrılar görmekte iken, şizofren fertlerin yüzde altmış ila doksanı sesler dinleyebilmektedir. Kimileri de asılda olmayan kokular veya tatlar alabilirler.

Parkinson Hastalığı: Bu hastalığa sahip fertlerin yarıya yakını asılda olmayan şeyler göreöğrenmektedirler. 

Alzheimer Hastalığı veya Öteki Bunamalar: Bu rahatsızlıklar beyinde tahrifata yol açarak sanrı görülmesine neden olabilir. Hastalık ilerlediği miktarda olasılığı da artar.

Migren: Bu hastalığa sahip fertlerin üçte birine yakını aura denilen bir çeşit görsel sanrıdan davacı olmaktadırlar. Bu stil sanrı çok renkli, hilal biçiminde bir ışık olarak görülebilmektedir. 

Beyin Uru: Urun beynin hangi bölgesinde olduğuna bağlı olarak değişik çeşit sanrılara neden olabilmektedir. Şayet ur beynin görme duyusu ile alakalı kısmında ise, hasta asılda olmayan şeyler göreöğrenir. Bu sanrılar ışık noktaları veya biçimleri halinde olabilir. Şayet ur hastanın öteki bazı kısımlarında ise koku veya tat ile alakalı sanrılara neden olabilir.

Charles Bonnet Belirtiyi: Bu belirti makula yozlaşmayı, glokom, katarakt gibi göz problemlerine sebebiyet vermektedir. Başlarda hasta, görüşünde sanrı olduğunun farkına varmayabilir. Ancak sonradan gördüklerinin gerçeğinde reel olmadığını anlayabilir.

Epilepsi: Bu rahatsızlık ile birlikte görülen nöbetler sanrı görülme tehlikesini de çoğaldıracaktır. Hangi çeşit sanrının görüleceği, geçirilen nöbetin beynin hangi kısmını etkilediğine göre değişkenlik göstermektedir.

Uyuşturucular ve İçki kullanımı: Bazen insanlar kanuni olmayan amfetaminlerin, kokain, LSD ve ekstazi gibi bazı ilaçların tesirindeyken sanrılar göreöğrenirler. Yeniden bu uyuşturucular veya içki kullanımının aniden kesilmesi vaziyetinde de sanrı bulguları gözlemlenebilir. Uyuşturucu ilaçlara bağlı sanrılar genelde görseldir ancak öteki duyuları da etkileyebilirler. Bu cins sanrılar flaşlar ve soyut biçimler halinde olabileceği gibi bir insan veya biçimine de bürünebilirler. Daha sıklıkla insanın etraf algısında görsel anlamda bozukluklar görülebilir. 

Çocuklarda Yüksek Ateş Nedeni ile Görülen Sanrılar: Yüksek ateş rahatsızlığı görülen çocukların kimileri bu nedenle sanrılar da göreöğrenir. Şayet çocuğunuzun ateşi 38 santigrat derece ve daha üstü ise ve/veya sanrılar gördüğünü düşünüyorsanız lütfen bir doktorla bağlantıya geçin. Çocuğunuz bir hekim hakimiyetine girene kadar sakin olun ve çocuğunuzu yatıştırmaya çalışın.

Uykusuzluk: Yeteri kadar uyku yatmamış olmak sanrılar görülmesine neden olabilir. Birkaç gün üst üste uykusuz kalmışsanız veya uzun bir süre yeteri kadar uyku yatmamışsanız sanrılar görmeye daha yatkınsınızdır.     

Öteki Bazı Nedenler: Çok fazla derecede bitkinlik, İnsanın kendisine çok yakın bir kimseyi kaybetmesi vb. 

Sanrılar Nasıl Rehabilitasyon Edilirler?

Hekiminiz öncelikle sanrılarınıza neyin neden olduğunu bulmaya çalışır. Medikal geçmişinizi sorgular ve sizi fiziksel olarak tetkik eder. Semptomlarınız hakkında size sualler sorar.

Probleminizin tanımlanabilmesi için kimi bazı testler yapılması gerekebilir. Misalin EEG ya da elektroensefalogram ile beyninize oluşan anormal elektriksel etkinlikler tespit edilmeye çalışılır. Bu testler sanrılarınızın nöbetlere bağlı olup olmadığını gösterebilirler.

Bazı vaziyetlerde MRI da denilen manyetik titreşim görüntülemesi yapılması gerekebilir. Güçlü mıknatıslar ve radyo dalgaları ile bedeninizin içindeki yapıların bir resmi yapılabilir. Bu test ile sanrılara neden olabilecek beyin uru veya felçlik geçirmiş ufak bir alan tespit edilebilir.

Hekiminiz sanrılara neden olan faktörleri rehabilitasyon etmeye çalışacaktır. Seçim edilen başlıca sanrı rehabilitasyon usulleri:

Şizofreni rahatsızlığı veya Alzheimer gibi bunama rahatsızlıkları için ilaç rehabilitasyonu
Epilepsi gibi rahatsızlıklar için nöbetleri yasaklayıcı ilaçlar ile rehabilitasyon
Göz ile alakalı rahatsızlıklar, makula yozlaşmayı, glokom, katarakt gibi problemlerin rehabilitasyonu
Tümörler için operasyon veya ışınım rehabilitasyonu
Migrenden kaynaklı sanrılar için triptanlar, beta-yasaklayıcıları, antikonvülzanlar denilen ilaçların kullanımı

Hekiminiz pimavanserin gibi bir ilacı da salık verebilir. Bu ilaç sanrıların ve bazı Parkinson hastalarını etkileyen psikozlara bağlı sanrıların tesirli rehabilitasyonunda kullanılmaktadır. 

Terapistler eşliğinde yapılacak seanslar da sanrıların rehabilitasyonunda kullanılabilmektedir. Misal olarak öğrenişsel tutum rehabilitasyonu bazı hastalarda semptomların rehabilitasyonunda pozitif neticeler vermektedir.

Şayet sanrı gören birini tespit ederseniz onu yalnız vazgeçmemeye çalışın. Sanrılar tarafından tetiklenen fobi ve paranoya riskli hareket ve tavırlara sebebiyet verebilir. Onlarla beraber zaman geçirmeye çalışın ve yeniden hekime giderlerken onlara eşlik ederek manevi anlamda onlara destek olun. 

Sanrıların rehabilitasyonları sanrıları oluşturan nedenlere bağlıdır. Yeterince yatamama veya çok fazla içki harcamadan kaynaklı sanrılar görülüyorsa, bu tavırlar değiştirilebilir. 

Şayet sanrılar şizofreni gibi bir us hastalığından kaynaklı ise hekimlerin önereceği ilaçlar sanrı rahatsızlığına büyük oranda iyi gelecektir. Bir hekime görünmek ve hekimin vereceği rehabilitasyon tasarısına sadık kalmak uzun yarıyılda pozitif neticelerin elde edilmesine çok büyük oranda katkı sağlayacaktır. 

Sanrılara Getirilen Açıklamalar Nelerdir?

Ananesel olarak sanrı yaradılışlarının sebeplerine ait açıklamalar çok muhteliftir. Altta üç tanesini sizin için detaylandırdık.

Freudyen Yaklaşım: Bu yaklaşım sanrıların şuur dışındaki arzu ve isteklerin bir projeksiyonu olarak görür. Bireyin hakikatmiş gibi gördüğü şeyler belki de sezdikleri ancak şuur altının tabiatından kaynaklı olarak ifade edemedikleri şeyler olabilir.

Öğrenişsel Psikologlar: Bu gurup sanrıları sarihlerken öğrenişsel süreçlere ve muhakkak üstbilişlere bireyin bilmeyi bilmesi vurgu yaparlar. Sanrıların başkalarının tutumlarını yanlış açıklanması olduğunu varsayarlar.

Biyolojik Psikologlar: Bu gurup sanrıların sebepleri ile alakalı en net açıklamaları yapan guruptur. Sanrıların beyinde oluşan zararlar veya kimyasal balanssızlıkların bir neticeyi olduğunu varsayarlar. Beyinin değişik bölgelerini tanımlarlar ve sanrılara neden olan farmasotik süreçleri tanımlarlar. Ancak bir ferdin neden belirli bir sanrı gördüğünü açıklamada beceriksiz kalmışlardır.