Son Haberler

Göz Dalması Nedir ve Neden Olur

-
Eylül 7, 2022
Göz Dalması Nedir ve Neden Olur

Göz dalması, gün içinde bir çok insanın başına gelebilen bir vakadır. Fark etmeden uzun bir süre muhakkak olmayan bir noktaya bakarız ve çoğu zaman bunun farkında dahi olmayabiliriz.

Gözü dalan insanın için ulus arasında ‘dalgın’ olduğu söylenir. Hatta batıl bir inanç olarak gözü dalan bireyin evine davetli geleceği dahi söylenir. Bunlara ek olarak göz dalması neticesinde beyin hücrelerinin can verdiği söylenir fakat böyle bir şey mevzubahisi değildir. Beyin hücrelerinin vefatı ancak başa alınan sert darbeler, travmalar neticesinde ya da beyne oksijen gitmemesi gidişatında olur. Bu hurafelere ve öteki inanışlara karşın göz dalmasının gayet bilimsel bir açıklaması vardır. 

Görüntü, her iki gözden gelen bilgiler ışığında oluşur. Bu yaradılış sırasında iki gözden gelen bilgiler karşılaştırılır. Bu karşılaştırılmanın doğru olarak yapılabilmesi için iki gözün de optik akslarının aynı cisme yöneltilmiş olması gerekir. Göz refleksi bu harekâtı çoğu zaman kendiliğinden yapar. Fakat bu harekât bazen şuurlu bazense yarı şuurlu olarak yapılır. İşte göz dalması bu harekâtın yarı şuurlu olarak yapılması neticeyi oluşur. Gözteki optik aks bir cisme odaklanır ama bunun bütün olarak şuurunda değildir. Bu nedenle farkında olmadan baktığımız cismin de iki ayrık görüntüsü oluşur. Bu surattan göz daldığında görülen cisim fludur ve uzaklığı fazla olarak algılanır.

Göz dalmasına neden olabilecek vaziyetler;

Yoğun hayat temposu neticeyi çok yorulan bir bireyin günün ilerleyen saatlerinde gözleri dalmaya başlayabilir. Bitkinlik sebebiyle bakılan ya da yapılan şeye odaklanmakta güçlük çekilir.
Kafasında birden fazla mesele olan bireyler çoğu zaman bulundukları civarlardan koparak yarı şuurlu olarak bu sorunları düşünmeye başlarlar ve netice olarak göz dalması olabilir.
Yaşlılarda, özellikle nörolojik hastalık yaşayanlarda göz dalmaları sıklıkla görülebilir.
Göz dalması, sara nöbetlerinin de bulgularından biridir. Sara hastalarında sıkça tesadüfülen bir nöbet tipi olan absans nöbetlerde hastanın kısa göz dalmalarıyla şuurunu kısa süreli olarak kaybettiği görülür.
Fazla stres altında ve bunalımda olan şahıslarda da sıklıkla göz dalması yaşanabilir.
Gözde küçük batmalarla beraber olan göz dalmaları ise gözde alana gelen ciddi hastalıklara işaret ediyor olabilir, bu surattan müddet kaybetmeden bir doktora görünülmelidir.