Son Haberler

ERP Yazılımı Nedir?

-
Eylül 16, 2022
ERP Yazılımı Nedir?

Rekabet civarının zorlu koşullarla denendiği günümüzde firmalar varlıklarını gözetmek emeliyle yeni ve çağdaş çözümlere yönelmektedirler. Bütün açılımı Enterprise Resource Planning olan ve Türkçeye Müessesesel Kaynak Tasarılaması olarak çevrilebilecek olan ERP  de bu çözümlerden biridir. Yapım yapan firmalar, stoklardan maliyetlere kadar şirketin tüm işlerini koordine etmek, bir merkezden idaremek emeliyle ERP sistemlerini kullanmaktadırlar. ERP bir müessesenin tüm kısımlarını tek bir bilgisayar sistemi altında toplayarak farklı kısımların ortaklaşa bilgi paylaşımı sağlar. ERP yaklaşımında bilgi, tıpkı bir yapım firmasına hammaddenin girip işlenerek ürün olarak çıkması gibi, şirkete girer, farklı departmanlarda işlenerek bilgiye dönüşür.

ERP kavramı ilk kere yapım etraflarında kullanılsa da, günümüzde bu kavram çok daha geniş bir anlam ifade etmektedir. Şirketlerin, iş alanlarının ne olduğu ehemmiyetli değildir, yapım, satış yapan şirketler, kar emeli gütmeyen kuruluşlar, vakıflar veya varlığı olan öteki tüm kuruluşlar ERP sistemlerini kullanabilirler.

Standart ERP yazılımlarında bulunan modüller şöyledir;

Finans yönetimi,
İnsan Kaynakları Yönetimi,
Tedarik Zinciri Yönetimi Satın alma
Dış Ticaret Yönetimi İthalat ve İhracat
Stok Yönetimi
Bütçe Yönetimi
Depo Yönetimi
Sabit Değerler Yönetimi Demirbaş
Servis Yönetimi
Yapım Yönetimi
Kalite Yönetimi
Maliyet Yönetimi
Alıcı İlişkileri Yönetimi CRM
Bayi Yönetimi

Bu modüller, kullanıcının tercihine göre bir kutuda bir araya gelebilir. Kullanıcı istemediği modülleri satın almak vaziyetinde değildir. Pek çok şirket ERP’nin finans ve İK modüllerini satın alı, lüzum dinlediği zaman satın almak üzere öbürlerini ayırabilir.

İmalin ve geri kalan tüm süreçlerin yazılım dayanaklı hakimiyet edilebilmesine imkân tanıyan ERP yazılımları bir hayli basitlik sağlamaktadır. Bunlar basitlikler şöyle sıralanabilir;

Stok hakimiyet faaliyetleri ile stoklar aktif olarak hakimiyet altına alınır,
Satıcılar ve alıcılar ile alakalı kıymetlemeler ve istatistikler yapılır,
Değişken yapım şartlarına süratli tepkiler verilir,
Tüm kaynakların en bereketli olacak biçimde kullanımı sağlanır,
Alıcı hizmetleri geliştirilir,
İmalin tüm süreçlerinde sürat ve disiplin sağlanır,
Şirket içi ve firmalar arası irtibat sağlanır.

Yapım yapan bir firmanın, yapım sürecini etkileyen süreçlere misal olarak Yapım Tasarılama, Malzeme Yönetimi, Kapasite Tasarılama, Maliyet, Ürün Tasarımı gösterilebilir. Ehemmiyetli olan tam bu süreçlerin, yapım süreci ile beraber entegre ve geçimli bir şekilde idarenebilmeleridir. Bu entegrenin ve geçimin sağlanabilmesinde en büyük rolü de bilgi teknolojileri oynamaktadır. Bilgi teknolojilerinde alınacak yol ile yapım idare sistemleri de geliştirilecektir.