Son Haberler

Engelli Otomobili Nasıl Alınır?

-
Eylül 19, 2022
Engelli Otomobili Nasıl Alınır?

Türkiye’de popülasyonun takribî olarak yüzde 15’ini oluşturan manili yurttaşlar için anayasal bir ekip uygulamalar mevcuttur. Bu uygulamalar, manili yurttaşların görme, duyma, konuşma, akılsal veya ortapedik sınıflandırılabilecek her ne maniyi olursa olsun yaşam koşullarını iyileştirme ve geliştirme emelli ortaya konmuştur.

Tüzüğümüzün 61. maddesine istinaden devlet, manili yurttaşların korunmaları ve cemiyet yaşamında yer edinebilmelerini sağlayıcı ihtiyatlar almakla, zorunlu teşkilat ve kuruluşların kurulmasıyla mükelleftir.

Manili yurttaşların yaşam niteliklerini gözetmek emelli alınan bu önlemlerden biri de, özet düzenekli taşıt kullanabilecek olan yurttaşların ya da motorlu taşıt kullanamamasına sebebiyet veren maniyi olan yurttaşın akrabalarının taşıt alırken kullanabilecekleri avantajlardır. Sağlanan bu avantajların emeli, kasvet yaşayan manililerin parasal açıdan desteklenmesi ve bu yurttaşların iş ve sosyal yaşama geçimlerinin ve erişimlerinin basitleştirilmesidir.

Manili yurttaşlar ister yurt içinde, isterse yurt dışından ithal olarak alacağı vasıtalarda vergisu baskın fırsatlardan faydalanabilir.

Bizzat kullanmak üzere motorlu taşıt alacak olan manili yurttaşlardan taşıt için özel tüketim vergisi ÖTV alınmaz. Aynı biçimde yurtdışından ithal vasıtayı da ÖTV’den muaf yakalanır. Manili yurttaşın, sakatlığına dair sağlık raporu, taşıtın mevcut sakatlık ile kullanılabileceğine dair belge ve H sınıfı başka bir deyişle manili sürücü belgesi ile müracaat etmesi yeterli olacaktır. Ama ne yazık ki bu taşıtlar için KDV’de bir indirim ya da muafiyet mevzubahisi değildir.

Şayet ki manili yurttaşın satın alacağı özel düzenekli taşıtın ithali mevzubahisi ise, bu taşıt gümrük vergilerinden de muaf yakalanır. Bu muafiyetin geçerli olabilmesi için taşıtın, binek arabayı ise yurttaşın taşıtı kullanabilmesi için zorunlu ekipmana sahip olması ve silindir hacminin 1600 cc’ye kadar olması gerekmektedir. Minibüs ise, manilinin taşıta inip binmesini basitleştirecek düzeneğe sahip olması ve 2500 cc’ye kadar olması gerekir. Gümrük vergisinden muafiyet için yurttaşların, Ankara Naklihane  ve Kıymetsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü’ne zorunlu belgelerle müracaat etmesi yeterlidir.

Sakatlık derecesi yüzde 90 ya da daha fazla olan manili yurttaşlar da taşıtları için ÖTV ödemekten muaf yakalanmışlardır. Sakatlık dereceleri yüksek olduğundan H sınıfı ehliyete müracaat etemeyecek olan yurttaşların, üçüncü dereceye kadar kan ve büyüyü yakınlarından biri ya da noterce tertip edilen bir iş uyuşmasına bağlı olan sürücü, manili yurttaşın yerine otomobilini ÖTV vergisi olmadan satın alıp onun yerine kullanabilir.  Bunun için zorunlu sağlık raporunun, taşıtın güvencesini yapacak olan araba bayiisine teslim etmesi yeterli olacaktır.

Her iki gidişatta da ÖTV ödününün süresi 5 yıldır. Ayrıcalıktan yararlanarak alınan taşıt 5 sene içerisinde satılırsa, satış operasyonları sırasında yurttaşın ödenmeyen vergiyi devlete ödemesi gerekir. Şayet ki taşıt veraset yolunu gelecekse ÖTV’nin tahsili yapılmaz.

Gerek bizzat, gerekse bir yakın tarafından kullanılan vasıtaların motorlu vasıtalar vergisinde de muafiyet mevzubahisidir. Sakatlığın bildirildiği sağlık kurumu raporuyla beraber yurttaşların vergi dairelerine müracaat etmeleri yeterlidir.

Ayrıca manililere ait taşıtlar, otopark mevzusunda da avantajlara sahiptirler. Manili yurttaşlar belediyeye ait otoparklardan, İSPARK’lardan, fiyatsız olarak yararlanabilirler. Vasıtaların plakaları sistemde kayıtlı olduğundan bu bireylerden fiyat arz edilemeyecektir. Ayrıca manili taşıtları, trafiğe mani teşkil edecek bir pozisyonda olmadıkça çekilemez. Mani teşkil etmesi vaziyetinde de daha uygun bir bölgeye çekilme operasyonu yapılır.