Son Haberler

EMG Nasıl Çekilir?

-
Eylül 18, 2022
EMG Nasıl Çekilir?

EMG Nasıl Çekilir?

EMG iki evrede çekilmektedir. 

1. İlk evrede asap mesajımları araştırılır. Asap mesajımları araştırılırken, asaplara minik elektriksel ihtarlar verilerek, asap mesajım süratleri hesaplanır. Ayrıca bu evrede refleks cevaplara da bakılmaktadır. Harekât yapılmadan evvel hastanın kasvetinin olduğu bölgeye kol, bacak, el ve ayak bileği yüzey elektrotlar medyan asaba bağlanır. Daha sonra bilekderi ve dirsekten ihtar verilerek, bilekte ve dirsekte bir asap sıkışması ve bu asabın çalışmasıyla alakalı bir anormallik olup olmadığı gözlemlenir. Elektrik ihtarı çok düşük dozda verilir. Öncelikle bilekderi sonra dirsekten ihtar verilerek iki değişik potansiyel elde edilir. Bilek ve dirsek arasındaki mesafe bir metre desteğiyle ölçüldükten sonra ekrana aktarılan bilgilerle asapların mesajım sürati değerlendirilir. Bu harekâtla motor asapların hareketini sağlayan liflerin vaziyeti tespit edilmiş olur. Öbür evrede asaba ait duyusal liflerin çalışıp çalışmadığı ölçülür. Bu harekât için yüzük elektrotlar kullanılır. Hastanın medyan asabının ölçümü için işaret parmağına takılarak, medyan asabın gitmiş olduğu yol üzerine yeniden bilekderi ihtar sevk edilir. Elektrot takılan bölge ile ihtar verilen bölge arasındaki mesafe mezura ile ölçülerek  asabın sürati öğrenilebilir.
2. Bu evrede adalelerse tek kullanımlık iğne elektrotları yerleştirilmektedir. İğne elektrotu aracılığıyla adalelerde kayıt yapılmaktadır. Adale kayıtları 3 evrede gerçekleştirilmektedir.
Evrede hastanın sakin ve hareketsiz durması istenir ve bu gidişattaki potansiyeller araştırılarak kayıt edilir.
Evrede araştırılan adale üzerine asgari bir adaleyi yaptırılarak bu gidişattaki potansiyeller kayda alınır.
ve son evrede hastadan bütün bir adaleyi yapması istenir ve bu vaziyetteyken potansiyel farklılıkları izlenir.

EMG uygulayan uzman, bu 3 evre neticesinde, hem etrafsal asap sistemi mesajım süratlerini gözlemlemiş olur, hem de adalelerdeki farklılıkları izleyerek bir tanı koyabilir.

EMG şehir voltajıyla çalışan elektrikli bir makinedir. Sadece elektrik enerjisinden faydalanıldığı için ışınım kapsamaz ve hastaya her hangi bir hasarı yoktur. EMG kullanımı sırasında ve evvelinde hastanın bedenine bir ilaç verilmez.  Elektrik dalgaları hastanın adale ve duyularına sevk edildiğinde ulus arasında gıdıklanma denilen bir his dinlenebilir. EMG kesinlikle bir nöroloji uzmanı tarafından yapılmalıdır. Hastaların boyun, her iki kol ve her iki bacağında harekât yapılabilir. Ancak hepsini bir arada yapmak yerine, boynunda mesele yada boyun fıtığı olan hastaların kollarında, bel fıtığı ve bel meseleleri olan hastaların ise bacaklarında EMG uygulanır. Harekât iğneli ve iğnesiz olmak üzere iki biçimde yapılabilir. Elektrotlar taşıtıyla asaplara ihtar yollayarak, asap mesaj ölçümü yapılır. Sonra kol ve bacaklarda bulunan belirli adale gruplarına iğneler daldırılarak adalelerin işlevleri izlenir. Özellikle asap sıkışmaları tanısında EMG ile muayene usulüyle teşhis koymak mümkündür.

EMG harekâtının süresi 15-30 dakika arasında sürer.  

EMG değerlendirilmesine alınacak hastaların nelere dikkat etmesi gerekmektedir?

Kan sulandırıcı ilaçlar kullanan hastaların, evvelden bu vaziyeti hekimlerine bildirmesi gerekir.Ayrıca kalp bataryayı takılı hastalarda aynı biçimde gidişatlarını hekimlerine iletmelidir.Kronik rahatsızlıklarından dolayı kumpaslı ilaç kullanan hastaların EMG ölçümünden evvel ilaçlarını kullanmalarında bir mahzur yoktur.EMG yapılmasına mani olabileceğinden analizden evvel her türlü takının bilezik, yüzük, kolye, saat vs çıkarılması gerekir.EMG yapılmadan evvel bedenin pak olmasına umursanmalıdır ancak krem, parfüm veya eşi kozmetik mahsuller kullanılmamalıdır.EMG yapılacak hastaların rahat elbiseler giymesi önerilir, böylece kol ve bacaklarda daha kolay çalışma ihtimali sağlanmış olacaktır. Kadınlar kilotlu çorap giymemelidir.Hastanın aç olmasına gerek yoktur, hafif bir şeyler atıştırmış olması nasihat edilir.