Son Haberler

Ego Nedir?

-
Eylül 16, 2022
Ego Nedir?

Benlik, id ve süperego ile dağılmaz olan, insan aklına ait tabakalardan biridir. Bu tabakalar birbiriyle iletişimli olmalarına karşın değişik görevleri üstlenirler. Psikoloji tarihinde bir çok psikolog ve psikiyatristin de araştırma alanı olan bu tabakalar, günümüzde hâlâ aktüel araştırma mevzuları içinde yer alır.

Benlik, insanın dış dünyaya dair kaideleri geliştikçe anlarken geliştirdiği, bu dünyayla geçim içinde yaşamasını sağlayan zekâsal işlevler tamıdır. Şahsın iç dünyasında süregelen haz arayışı ve dış dünyada dominant olan hakikatler arasında balansı kuran bir vasıtadır. 

Benliğin sahip olduğu yetiler;

Güdülerin farkına varılıp, idrak edilmesine destekçi olmak. Misalin açlık, cinsellik…
Dış dünyaya ait şartların idrak edilmesi. Lüzumların nereden nasıl temin edilebileceğini bilmek gibi…
Güdülerin şartlara uyacak seviyeye getirilmesi. Gereksinim dinlenen şeyi çalmak yerine para verip satın almak gibi…
Uygun ve uyumcul tutumun eyleme geçirilmesi.

Diğer akıl tabakalarından olan id, tüm ilkel isteklerimizin, güdülerimizin, hazlarımızın ait olduğu tabakadır. Tüm insanlarda ortak olarak bulunan açlık, susuzluk, cinsellik, şiddet, sevgi, hoşlanılma gibi güdüler bu tabakaya aittir. İd insan şahsiyetinin şımarık çocuğudur. Çoğu zaman en olmadık zamanlarda en olmadık şeyleri ister ve sabırsızca bir an evvel reelleşmesini ister. İsteğinin ertelenmesine ise hiddetle tepki verir. Acı veren her şeyden uzaklaşıp hazzın olduğu anları arzular. Benlik ise, id’in bu olmadık istekleri karşısında tertip etmeyi yapan mekanizmadır. İd’in arz ettiğini reellik prensibi ile değerlendirir neticeye göre eyleme geçilmesini sağlar. Şayet ki netice negatifse katlanarak, daha doğru bir tercihin asıllaşmasına destekçi olur. 

Süperego ise cemiyetsel değer yargılarını, şahsın erişmek istediği İdeal Ben’i temsil eder. Süperego dış dünyayı gözlemleyerek kendi normlarına göre muhakkak tüzükler oluşturur.  Karakterin vicdanlı edepli doğrultusunu temsil eder. 

Bu üç tabaka arasındaki işleyişi şöyle bir misalle anlatmak olasıdır; işle alakalı ehemmiyetli bir yemeğe davet edildiniz. Yemek yenecek yere gittiğinizde henüz herkesin gelmediğini farkettiniz. Kimse yemek yemeye başlamamış ama siz çok açsınız. Bu gidişatta id’in vereceği direktif “Beni doyur.” olur. İd’in ilkel istediğine karşı süperego, “Herkes gelmeden evvel yemeğe başlamak çok vahşice bir harekettir. Bunu yaparsan dışlanır ve minik düşersin.” der.  Böyle bir gidişatta benlik devreye girerek bu ikisinin arasındaki balansı kurmaya çalışır ve şöyle bir müdahelede bulunur; “Yemeye başlarsan bu çok kaba bir hareket olacak ama aç kalırsan da asapların gerilecek. Bu surattan çaktırmadan mutfaktan atıştıracak bir şey rica edip ye, sonra yemek masasına geri gel.”

İnsan yaşamını basitlikle yönlendirebilecek bu tabakalar arasında sıhhatli bir ilişkinin olmasına dikkat etmek gerekir. Güçlü bir benliğin, her güç koşula dayanıklı olduğu, stresle, mağlubiyetle yılmadığı, balansı kararla sağladığı unutulmamalıdır. Sıhhatli bir benlik için ise, mukayese etmelerden, kıskançlıktan uzak durmak ve olumsuz vakalardan etkilenmemeye yoğunlaşmak yeterlidir.