Son Haberler

EFT ve Havale Nedir, Aralarındaki Farklar Nelerdir?

-
Eylül 18, 2022
EFT ve Havale Nedir, Aralarındaki Farklar Nelerdir?

EFT ve Havale Nedir, Aralarındaki Farklar Nelerdir?

Elektronik Fon Transferi ve Havale harekâtlarının ikisi de elektronik olarak para aktarma harekâtlarıdır. Her ikisi de bankalar ya da vasıtayı finansal kuruluşlar tarafından yapılır ve istediğiniz ölçüdeki paranın, istediğiniz zamanda istediğiniz bireye ulaşmasını sağlarlar. Elektronik Fon Transferi’nin açılımı Elektronik Fon Transferi’dir.

Havale: Aynı banka’ya ait iki değişik hesap arasındaki para transfer operasyonu Misal: Türkiye İş bankası hesabından değişik bir Türkiye İş bankası hesabına para transferi

Elektronik Fon Transferi: Değişik bankalar arasındaki para transferi Misal: Türkiye İş Bankası’na ait banka hesabından Garanti BBVA hesabına para transferi

Ehemmiyetli: Aynı banka hesapları üzerinden para gönderimi yaparken “havale” seçeneği seçilmeli, değişik bankaya ait hesap no’ya para gönderimi yapılırken ise “Elektronik Fon Transferi” seçilmelidir.

Havale Harekâtının Meşru Boyutu Nedir ve Nasıl Asıllaşır?

Havale operasyonu bir bankanın iki değişik şubesi arasında asıllaşır. Misal vermek gerekirse A bankasının Taksim şubesi ve Kadıköy şubesi gibi ya da B bankasının Mersin şubesinden İzmir’deki başka bir şubesi arasındaki para transferleri havale operasyonlarına girer. Para bir bankanın hesabından çıkmaz, sadece aynı bankadaki hesaplar arasında yer değiştirir. Bu vaziyette bankalar izin verdiği sürece günün her saati para transferi yapılabilir. Havale meşru olarak üçüncü bir bireye sahip olunan paranın ikinci bireye aktarılması için yetki verilmesidir. Bu yetkinin verilmesinden itibaren şayet bahsi geçen hesapta yeterli bakiye var ise bu havalenin reelleştirilmesi gereklidir. Havalenin reelleştirilme lüzumluluğu yönergenin bankaya ulaşması ile başlar ve bu isteğin bankaya ulaşması da havalenin reelleştirilmesi için tek koşuldur. Bu havalelere hesaba havale, ya da hesaptan havale isimleri de verilebilir. Havale bu kısa tanımdan da anlaşılacağı gibi bir banka içerisinde hesaplar arası para transferi olduğu için çoğu bankada masraf alınmaz ve aynı gün içerisinde hatta bazen havale yapıldığı anda hesaba geçer. Bu gidişattan da anlaşılacağı gibi Havale harekâtının Elektronik Fon Transferi sisteminden geçmesine gerek yoktur. Elektronik Fon Transferi sisteminden geçmeyen harekâtlar daha süratli ve masrafsız bir biçimde karşı tarafa erişir.

Burada Havale harekâtından değişik olarak bir de virman operasyonu vardır ki bu harekât aynı bankada birden fazla hesabı olan şahısların kendi hesapları arasında yaptıkları para transferleri için kullandıkları harekâtlar için verilen isimdir.

Elektronik Fon Transferi Sistemi Nasıl Çalışır? Elektronik Fon Transferi Sisteminin Tarafları ve Masrafları Nelerdir?

Elektronik Fon Transferi ise havaleden değişik olarak iki banka arası para transferidir. Elektronik Fon Transferi’ye mevzu olan para transferi A bankasının hesabından çıkarak B bankasında başka bir hesaba girer. Bu vaziyette bu transfer operasyonu TCMB’nın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kullanmış olduğu  Elektronik Fon Transferi – EMKT isimli bir sistemden geçer. Bu sistemden geçerek onaylanan para bu onayın sonrasında öteki bankadaki hesaba geçer. Anlaşılacağı üzere bu vaziyette sevk edilen paranın ismi geçen sistem tarafından onaydan geçmesi gerekmektedir. Bu vaziyette harekât süresi uzayacaktır. Aynı zamanda havalede günün her saati harekât yapılabilirken Elektronik Fon Transferi operasyonu başka bir deyişle Elektronik Fon Transferi – EMKT Sistemi sadece 8:00 – 17:30 saatleri arasında çalıştığı için sadece bu saatler içerisinde gerçekleşebilir. 

Anekdot: Pek çok banka 16:00 – 17:30 arasıdaki Elektronik Fon Transferi harekâtlarını “Geç Elektronik Fon Transferi” olarak isimlendirmekte ve daha yüksek harekât fiyatı arz etmektedir.

Daha geç saatlerde yapılan Elektronik Fon Transferi operasyonları ertesi gün saat 8:00 de sistemin yine açılmasını bilave etmek zorundadır. Bu biçimde bankalar arasında tehlikesiz bir biçimde para transferine imkân sağlayan bu sistem, günümüzde yeniden geçen senelere göre süratini çoğaldırmış vaziyettedir. Bankalar arasındaki rekabet ve alıcı memnuniyetinin arttırılması ismine bu süre kısaltılmaya çalışılmaya devam etmektedir. Ancak harekât süresi bakımından havaleden daha uzun bir harekât süresine sahip olan Elektronik Fon Transferi operasyonu aynı zamanda masraf bakımından da havaleden değişik olarak daha fazla masrafı olan bir operasyondur. Elektronik Fon Transferi masraflarına yazının ilerleyen bvefatlarında daha yakından bakıyor olacağız.

Bir Elektronik Fon Transferi harekâtında bankaya vermeniz gereken balakalar şu biçimdedir:

Gönderen
Banka
Akdikeninin bankası
Akdikeni balakasi

Bu biçimden de anlaşılacağı üzere Elektronik Fon Transferi’nin dört adet tarafı vardır. Elektronik Fon Transferi sadece bankalar arası para transferi olmakla kalmaz, aynı zamanda bütün dijital başka bir deyişle elektronik etrafta yapılan para transferlerinin hepsini kapsar. Borsa operasyonları, hazine bonosu operasyonları gibi operasyonlar da yeniden aynı biçimde Elektronik Fon Transferi üzerinden tehlikesiz bir biçimde gerçekleştirilir.

Elektronik Fon Transferi sisteminin emeli Türkiye Cumhuriyetti Merkez Bankası sitesinde şu biçimde açıklanmaktadır:

Nakit dolaşımının azaltılması,
Ödemelerin tehlikesiz, emin, süratli ve risksiz bir biçimde reelleştirilmesinin sağlanması,
Sağlıklı ve süratli balaka sağlamak,
Para politikasının aktif olarak uygulanmasını basitleştirmek,
Elektronik bankacılık uygulamalarının gelişmesini sağlamak.

Elektronik Fon Transferi sistemi bir bankadan ötekisine Türk Lirası cinsinden ödeme gönderilmesini sağlarken, yabancı hesaplar için kullanılan sistem Elektronik Fon Transferi den değişik güvenlik boyutlarına sahiptir. Elektronik Fon Transferi – EMKT Sistemindeki EMKT bir bankadan ötekisine devlet senedi ve hazine bonosu gibi Menkul Değerlerin transferini sağlayan sistemdir. Bu iki sistem birlikte çalıştıklarından ikisi bir arada Elektronik Fon Transferi – EMKT sistemi olarak anılırlar.

EMKT Sisteminin Emellerine göz atacak olursak yeniden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası internet sitesinde şu biçimde sıralanmıştır:

Fiziksel basım ve metamorfozu azaltmak
Maliyetleri düşürmek
Harekât reelleştirmeyi basitleştirmek
Sağlıklı ve süratli balaka sağlamak
Piyasalarda genişlemeyi sağlamak

Elektronik Fon Transferi Sistemi sayesinde bireyler ve kuruluşlar bankaların sundukları hizmetler ile kredi kartı borçları, telefon, elektrik, internet faturaları gibi öteki bütün faturalarını, mektep taksiti gibi taksitlerini bankalar üzerinden basitçe ödeyebilmektedirler.  Elektronik Fon Transferi – EMKT Sisteminin sahibi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’dır. TCMB Bu sistemin korunması ve işletilmesi yeniden TCMB tarafından yapılır.

Elektronik Fon Transferi Sistemi 1 Nisan 1992 senesinden beri işlemektedir ancak  24 Nisan 2000 senesinde teknolojik olarak yaşanan ilerlemelerle birlikte güvenlik ve sürat anlamında büyük bir ilerleme kaydetmiştir.

Elektronik Fon Transferi Sisteminin masraflarına geçmeden evvel bu sistemin adımlarına daha yakından bakacak olursak şu biçimde özetleyebiliriz.

Adım 1: Hesabınızın bulunduğu A bankasına giderek B bankasında bulunan başka bir hesaba para yollama isteğinizi bildirmeniz.Adım 2: İsteğinizi alan A bankası operasyonunuzu asıllaştırmak için Elektronik Fon Transferi Sistemine paranın iletileceği banka, hesap ve akdikeni balakalarını kapsayan bir ödeme mesajı gönderir.Adım 3: Elektronik Fon Transferi sistemi sevk edilen bu mesajı anında operasyona koyar A bankasının yollamak istediği hesabında yeterli bakiyesinin olması gidişatında sevk edilmek istenen meblağ anında A bankasından B bankasına erişir. Yeterli bakiyenin olmaması gidişatında ise yapılan ödeme isteği bilave etmeye alınır.Adım 4: 4. ve son adımda B bankası erişen ödemeyi akdikeninin hesabına yazar. Klasikte Elektronik Fon Transferi Sistemi süratli hatta anında çalışmasına karşın bankaların bu paraları hesaplara geç artı olarak yazmaları söz mevzusu olabilir.

Elektronik Fon Transferi Sisteminin masraflarına bakacak olursak; meblağı 8.000 TL’den düşük olan gönderiler için alınan fiyat 20 kuruştur. Bu Elektronik Fon Transferi sisteminin aldığı en düşük fiyattır. Meblağı 792.000 TL’den fazla olan gönderilerde ise Elektronik Fon Transferi sistemi her ödeme için 19,80 TL masraf keser ki bu fiyat Elektronik Fon Transferi Sisteminin kestiği en yüksek fiyattır. Aynı zamanda bankalar alıcılarına değişik biçimlerde bu masrafları eksilterek ya da arttırarak sunabilirler. Bu vaziyette bu masraf banka ile yaptığınız uyuşmaya göre aranızda değişir. Şayet bu masraflar mevzusunda bir şikayetiniz var ise bankanız ile görüşmeniz gerekir.

Elektronik Fon Transferi – EMKT Sisteminin şu anda 52 tane katılımcısı vardır. Bunlardan bir kaç tanesini saymak gerekirse, Türkiye’de bulunan hemen hemen bütün bankaların yanı sıra Deutschebank, Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ Turkey, Burgan Bank, İCBC Bank, İntesa Sanpaolo S. p. A. gibi uluslararası bankalar da bu sistemden faydalanabilmek için Elektronik Fon Transferi Sisteminin katılımcıları olmuşlardır. Sisteme abone olabilmek için, Bankacılık Yasayı uyarınca Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar katılabilirler. Türkiye’de faaliyeti bulunmayan bankaların Elektronik Fon Transferi Sistemine abone olmaları olası değildir.