Son Haberler

D4 Belgesi Nedir ve Nasıl Alınır?

-
Eylül 9, 2022
D4 Belgesi Nedir ve Nasıl Alınır?

D4 Belgesi Nedir ve Nasıl Alınır?

D cinsi yetki belgeleri, otobüsler aracılığıyla yurtiçinde yolcu taşımacılığı yapacak olan reel ve tüzel şahıslar için tertip edilen belgelerdir. Bu belge, 4 ana başlığa böler ve D4 belgesi de bunlardan biridir. D4 belgesi, taşıma mesafesine bakılmaksızın şehir içi ve 100 kmye kadar yapılacak tarifeli ve tarifesiz şehirlerarası faaliyetleri tertip etmeye müteveccih bir belgedir. 

D4 belgesine müracaat etecek olanların sahip olması gerekenler şartlar

Bu belgeye sahip olmak isteyenlerin;

• Kayıt ve patent edilmiş en az bir adet otobüse ya da minibüse sahip olmaları,

• Asgari 5.000 TL anaparaya sahip olmaları koşulu vardır. 

Bu koşullara ek olarak, belgeye kayıtlı taşıt rakamı en fazla 10 olabilir. Belgeye kayıtlı olacak araçların, yetki belgesinin alındığı şehrin plakasına sahip olması gereklidir.

Nereye, hangi belgeler ile müracaat etmek gerekir?

D4 belgesine sahip olmak isteyen şahıs ya da müesseselerin, vergi levhalarında belirtilen adresteki şehrin, Eriştirme Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekir. Hazırlamaları gereken belgeler de reel ve tüzel şahıslar için farklılık göstermektedir. 

Reel şahıslar kişi için gereken belgeler;

Antetli kâğıda, kaşeli müracaat arzuhali,
Yetki belgesi ve araç kartı operasyon müracaat formları, 
Yeni tarihli adli sicil belgesinin aslı,
Yeni tarihli faaliyet belgesinin aslı,
İmza bildirisinin aslı,
Patent edilmiş, teknik tetkiki yapılmış taşıta ait ruhsatın okunaklı bir fotokopisi,
Vergi levhasının fotokopisi veya vergi dairesi yazısının aslı,
Şehir Trafik Komitesinden alınacak D4 yetki belgesi tertip edilmesinin, şehirlerindeki talep/arz balansı bakımından mahzurlu bir vaziyeti olmadığına dair komite kararının aslı,
100 Kilometre’ye kadar şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı yapmak için alakalı şehirlerin trafik komitelerinden alınacak uygunluk kararlarının hakikatleri,
Taşıma rotasına uygun olarak tertip edilmiş fiyat ve zaman tarifeleri,
Kaydoldurulacak olan tüm vasıtaların mali mesullük sigorta poliçelerinin ve ferdi kaza sigorta poliçelerinin fotokopileri.

Tüzel şahıslar işletme için gereken belgeler;

Antetli kâğıda, kaşeli müracaat arzuhali,
Yetki belgesi ve araç kartı operasyon müracaat formları, 
Yeni tarihli faaliyet belgesinin aslı,
Tüzel şahsiyetin ortak ve idareyicilerinin kimlik fotokopisinin ve yeni tarihli Adli Sicil Belgesi Sabıka Kaydı hakikatlerinin sevk edilmesi gerekmektedir. A.Ş. ve Kooperatiflerde yalnızca idare heyeti başkan ve azaları ile varsa dışardan soyulmuş müdürlere ait olan
Tüzel şahıslara ait imza sirkülerinin aslı,
Patent edilmiş, teknik tetkiki yapılmış taşıta ait ruhsatın okunaklı fotokopisi,
Vergi levhası fotokopisi veya vergi dairesi yazısının aslı,
İşyerine ait olan kira sözleşmesinin aslı veya yetki belgesi arzında bulunanın şahsın mülkiyeti ise tapu fotokopisi,
Kaydoldurulacak olan tüm vasıtaların mali mesullük sigorta poliçelerinin ve ferdi kaza sigorta poliçelerinin fotokopileri.
Şehir Trafik Komitesinden alınacak D4 yetki belgesi tertip edilmesinin, şehirlerindeki talep/arz balansı bakımından mahzurlu bir vaziyeti olmadığına dair komite kararının aslı,
100 Kilometre’ye kadar şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı yapmak için alakalı şehirlerin trafik komitelerinden alınacak uygunluk kararlarının hakikatleri,
Taşıma rotasına uygun olarak tertip edilmiş fiyat ve zaman tarifeleri.