Son Haberler

Ceviz Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

-
Eylül 17, 2022
Ceviz Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Ceviz Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Beslenmemizde ehemmiyetli bir yeri olan ceviz, yağ ve vitaminler açısından oldukça zengindir. Ülkemizde ceviz yetiştiriciliği son senelerde yaygınlaşmıştır. Ceviz ağacından iyi verim alabilmek için takip edilmesi gereken bazı ehemmiyetli ipuçları bulunmaktadır.

Ceviz ağacının bakımı külfetli değildir. Toprak ve abuhava mevzusunda seçici olmadığını söyleyebiliriz. Ceviz ağacının en büyük yaşam lüzumlarından biri ise sudur.Ceviz ağacının bakım evrelerini 5 ana başlıkta derleyebiliriz. Bunlar; sulama, gübreleme, toprak operasyona, budama ve hastalıklarla baş etme olarak sıralanabilir.

Ceviz Ağacında Sulama

Ceviz ağaçları, kazık köklü ve geniş dalları – yaprakları olan bir ağaç cinsi olduğu için bol suya ihtiyacı vardır. Ağacın kapladığı alan kadar sulanması gerekir, diyebiliriz. Toprak yüzeyinde her kapladığı metre kare başına 1000 ya da 1500 litre kadar suyayağışlarla birlikte toplam ölçü lüzumu vardır. Sene içerisinde bu ölçü ülkemizde yağışlarla karşılanabilmektedir. Kalan kısım sıcak mevsimlerde bitirilebilir. Yeniden de ceviz ağacının en çok sulamaya gereksinim dinlediği mevsimlerde, ülkemizin genelinde yağış ölçüsünün yetersiz olabildiği görülebilir.Bu gidişatta sulama ekstradan yapılmalıdır. Toprağının iletkenliği yüksek olan ceviz ağaçlarının dikim çukurları da derinlerdeyse, bu sulama en azından 4-5 yıl kadar kumpaslı yapılmalıdır. Ceviz ağacının dikim çukurunun ne seviyede olduğu yetiştirme sürecini oldukça tesirler. Özellikle yaz mevsiminde yapılan sulama, ceviz ağacının genel sağlık niteliğini birebir tesirler. İlkbaharda ise; ağacın büyümesi ve meyvelerinin gelişmesi açısından su gereksiniminin doğru biçimde karşılanması ehemmiyetlidir. Bahar ve yaz aylarında susuz kalan ceviz ağacı, büyümeyi yavaşlatır ve böylece meyvelerinin yaradılışı negatif etkilenir. Sonbahara gelindiğinde ceviz ağacını sulamaya yavaş yavaş ara vermek gerekir. Özellikle erken donların yaşanma olasılığı varsa, sulama yapmak ağacın hasar görmesine neden olur. Ceviz ağacı, kuruyabilir. Hasattan evvel yapılan son sulama, şayet çok fazla yağış yoksa hasat harekâtı bitiminde yine ve son kez yinelenmelidir. Hasat sonrası çok sulama yapılırsa da hasarlıdır. Ağaç uykuya geçebilir.

Ceviz ağacı suyu hoşlanır ancak; taban suyu yüksek olan araziler bu ağaca uygun değildir.

Ceviz Ağacının Su İhtiyacı Olduğu Vaziyetler

Ağacın gelişim dönemini içeren bahar ve yaz aylarında 
Gübreleme yapılırken 
Cevizin meyvesi bilye büyüklüğüne geldiğinde 
Meyvenin içi olgunlaşırken 
Hasat zamanından 2 hafta evvel 
Budamaların bitiminde 

Şayet bölgede geç donlar yaşanıyorsa, ceviz ağacı henüz uyanmadan sulama yapılması, ağacı geç uyandırır. Bu da fayda sağlar.

Sulama Usulleri

Dikimden sonraki yılda salma sulama denilen sulama türünden uzak durulmalıdır. Salma sulama ağacın ihtiyacı olan toprak içeriğini mineraller ve gübreler yok edebilmektedir. Salma sulamanın bir diğer dezavantajı da kök diplerinde çok su biriktirdiği için çürümeye neden olabilmesidir.

Ceviz ağacında hem fidan hem de olgunluk döneminde damlama sulama yönteminin yapılmasını öneri ediyoruz. Damlama sulama yönteminin çalışma ilkeyi, ağacın nemsizlikten zarar görmeden bir seferde daha az ölçü su kullanarak tazyikli boru ve damlatıcılar eşliğinde nebat köklerine iletmesi üzerinedir. Böylece sulama suyundan en verimli biçimde faydalanılmış olur. Suyun eriştiği alan gölgededir ve böylece buğulaşma olması yasaklanır. Bu da sudan tasarruf edilmesini sağlar. Ağacın kökleri neme doyar ve bu da meyve niteliğini pozitif tesirler. Nebatın gizeme araları sulanmadığı için başka otların büyümesi muhtemel olmaz. Toprak üstünde kalan kısımlar sulanmadığı için rastgele bir hastalık vaziyeti de yaşanmamaktadır. Damlama sulama usulü sayesinde gübrelerden de en iyi biçimde faydalanılır. Ve tüm bunların yanı gizeme damlama sulama sisteminde, ağacı hangi ölçüde sulamak istediğiniz ve bunun tertip edilmesi daha kolay uygulanabilmektedir.

Şayet ceviz ağacı meyve verdiyse…

Meyve vermeye başlamış ceviz ağaçlarının sulanma ihtiyacı ceviz fidanlarından değişiktir. İlkbahardan başlayarak hasat sonuna kadar devam eden sulama, sonbaharda ve kışta şayet yağışlar beceriksizse, kesinlikle devam ettirilmelidir. Bunun sebebi, meyvenin içinin nitelikli olgunluğa ulaşmasını sağlamaktır. Ayrıca yetersiz su güneş yanığı, iç kararması ve kirletilmeye de neden olabilir. Ceviz ağacında çiçeklenme asıllaştıktan sonraki hafta sulamaya başlanmalıdır.

Ceviz ağacının köklerinin hepsine denk oranda sulama yapmak da oldukça ehemmiyetlidir. Bu sebeple tesirli bir sulama sistemi oluşturulmalıdır.Cevizin sulama suyu kimyevi atıklardan etkilenmemiş özelliklerde olmalıdır.

Her şeyden evvel hakimiyet…

Ceviz ağacı yetiştirmeye karar vermeden evvel dikimi asıllaştıracağınız arazide, netlikle sulama problemi olmadığından emin olmanız gerekiyor. Özellikle sulama yapma mevzusunda kesinlikle evvelden hazırlıklı olmalısınız.

Ceviz Ağacında Gübreleme

Ceviz ağacı yetiştirirken gübreleme mevzusunda özenli davranmak gerekmektedir. Nebatlar, gereksinim dinledikleri gıdayı büyük miktarda topraktan kökleri sayesinde alırlar. Şayet toprakta nebatın sağlıklı yetişmesi için gereken yiyecekler yoksa sonradan ilave edilmelidir. Bu sebeple arazinin toprak tahlili ve yaprak tahlili kesinlikle yaptırılmalıdır. Tahlil için toprak alırken toprağın değişik tabakalarından misal seçmek yerinde olur. Toprağa uygun olan gübrenin çeşidi ve ne kadar kullanılacağını laboratuvarlarda kimyevi yollarla tespit edilir ve rapor çıkarılır. Buna göre ağacın lüzumu olan azot, çinko, demir, potasyum, fosfor, mangan, bakır gibi elementlerin gübre içeriğinde yeterli ölçüde olması sağlanabilir. Hayvansal gübre kullanılacaksa, uzun müddet sarihte beklemiş / yanmış küçükbaş hayvan gübresi tercihi doğru olacaktır. Büyükbaş hayvan gübresi de bazı vaziyetlere seçim edilebilir. Ancak fayda – hasar balansına bakıldığında, büyükbaş gübrelerinin hasarı daha çok olabilir.

Yaprak dökümü müddetinde, ağaçların altına gübreyi sererek; ilkbahar geldiğinde çapalama ile toprağa karıştırmak doğru olacaktır. Şayet arazide toprak yeterince beslenmezse, bir müddet sonra imal de eksilerek duracaktır. Ceviz ağacından verimli biçimde meyve alabilmenin en ehemmiyetli yolu gübrelemenin doğru bir biçimde yapılmasıdır.

En sık görülen yetersizler…

Ülkemizde ceviz ağaçlarının bulunduğu bahçelerde, toprağın içeriğinden en sık görülen yetersizlik demir beceriksizliğidir. Demir yetersizliği sürgünlerin ucunda yer alan yapraklardan başlayarak dipteki yapraklara doğru eksilerek devam eder. Demirin beceriksiz olmasının en ehemmiyetli nedeni, toprağın kireç ölçüsünün aşırılığı ve Ph kıymetinin yüksek olmasıdır. Bunlara ek olarak şayet taban suyu yüksekse, bu da demir seviyesini negatif tesirler.

Sık görülen diğer bir yetersizlik ise çinkodur. Çinkonun beceriksiz olduğu sürgünlerin uçlarındaki yaprakların olması gerektiğinden daha ufak olmasıyla kendini emin eder. Ayrıca boğum araları da dardır; böylece yapraklar daha sık oluşur. Bununla birlikte yaprakların damar aralarında küçük ve sarı renklerde pislenmeler görülür. Bor ve magnezyum yetersizliği de yaygın biçimde görülebilmektedir.

Cevizde Gübreleme Usulleri

Yüzeye Serpme 
Bandalama 
Damlama Sisteminden Gübreleme

Ceviz Ağacında Toprak Operasyona

Sonbahar ve ilkbahar mevsiminde dikimin yapıldığı yerler, çok derinlere inmeden sürülmelidir. Şayet zorunluysa versiyondan sonra çapalamak da verimli olabilir. Sürme harekâtı sırasında ağaçların gövdesine ya da köklerine rastgele bir hasar vermemeye dikkat edilmelidir.

Sürme işleminin yapılma emeli hem toprağın havalandırılması hem de yabancı ot hakimiyetinin yapılabilmesidir. Gereksinim olursa, yaz mevsiminde de yabancı otlar arınılmalıdır.

Ceviz Ağacında Budama

Ceviz ağaçlarının çok sık budanmaya ihtiyacı yoktur. Yeniden de muhakkak aralıklarla budama yapılmasının bir hayli verimi vardır. Ancak budamanın kesinlikle işi bilen biri tarafından yapılması gerekmektedir. Yanlış budama, ağacın taç yapısını bozmaktadır. Ağaçta kurumuş ya da birbirinin içine karışmış dallar düzenlenmelidir. Ağaç taçlarının ışıktan rahat faydalanabilmesi için budama yapmak lüzumludur.

Ceviz ağacının budanması bakımsızlık edilirse; taçlar kumpassız büyür. Dallarda fazla verim sebebiyle kırılmalar yaşanabilir. Ayrıca budama yapılmadığında meyvelerin niteliği düşer, erken uyanmalar nedeniyle ağacın natürel yapısı bozulmaya başlar.

Ceviz ağacının kış ve yaz budaması yapılabilir. Kış budaması dinlenme döneminde yapılan ‘verim artırma’ emelli bir harekâttır. Ağaçları şekilsel olarak tertip etmektedir.

Yaz budaması ise kış budamasının bitiricisidir. Güneşlenmeyi artırmak için yapılır. Yaz budamasına yeşil budama da denmektedir. Şayet ağaç çok fazla büyüdüyse, yaz budaması lüzumludur. Çok süratli gelişmiş olan sürgünler kesilerek, seyreltme kesimler yapılmalıdır.

Budamanın Yararları Nelerdir?

Ağacın kısa vakitte iyi meyve vermesini sağlar 
Ağaç güneş ışığından verimli biçimde yararlanır 
Ağacın genel formu ve dalların ne kadar büyüyeceği hakimiyet altına alınır 
İlaçlama yapıldığında daha iyi netice verir 
Verimi düşen ağaçların gençleşmesi ve yine meyve vermesini sağlar 
Meyve verme niteliği giderek çoğalır 

Ceviz ağacını budamak için en ideal yarıyıl, yaprak dökümünden ilkbahara kadar süren yarıyıldır. Ceviz ağacında yapılan budama usulleri şunlardır; tepe budaması, göz budaması, biçim budaması, ürün budaması ve bakım budaması.

Ceviz Ağacı Hastalıkları

Ceviz ağacında görülen en yaygın hastalık, ceviz antraknozudur. Ağacın minik yapraklarında, meyvelerinde, saplarında ve genç sürgünlerinde görülebilen bu hastalık, minik noktalar ya da siyah pislenmeler biçiminde kendini emin eder. Hastalık çok dağılmış vaziyetteyse, ağaçta yaprak kalmaz. Sonbaharda dökülen yaprakların bir araya gelmesiyle, hastalığın dağılması bir biçimde önlenmiş olabilir.

Hastalıkla çaba edebilmek için bordo bulamacı ya da başka hazır prepatlarla ağacın gövdesi / dalları ilaçlanmalıdır. Bordo bulamacı, yumuşak çekirdeği olan – meyve veren ağaçlarda; kara kirler görüldüğünde kullanılır. Bazı vaziyetlerde ise sert çekirdekli meyve ağaçlarında bakteriyel kanser, dal yanıklığı veya yaprak delen hastalıklarında da kullanılır.

Bordo bulamacı senenin bahar aylarında ağaçlara uygulandığında ertesi sene asıllaşabilecek bir hayli hastalık için güçlü bir önleyici olarak değerlendirilmektedir.

Ceviz Yapımı Yapmayı Düşünenler…

Şayet ceviz yapımı yapmayı tasarlıyorsanız, verim almak sizin için en ehemmiyetli mevzudur. İyi mahsul toplamak istiyorsanız, ağaçlarınıza itinayla bakmalısınız. Kullanım alanı isteğe göre değişiklik gösterebilen ceviz, günümüzde oldukça arz görmektedir. Gıda mevzusunda oldukça güçlüdür ve içeriği çok sağlıklıdır. Kısacası cevizden iyi verim alırsanız, ticari anlamda iyi bir kazanç kaynağı olabilmektedir.