Son Haberler

BEAS Sertifikası Nasıl Alınır?

-
Eylül 17, 2022
BEAS Sertifikası Nasıl Alınır?

Kısaltılmış adı ile BEAS, Fertsel Emeklilik Aracıları sertifikası, fertsel emeklilik aracılığı faaliyetlerini yerine getirecek olan şahısların mesleksel bilgi ve kabiliyetlerini ölçmek emeliyle yapılan imtihanlar neticesinde alınan bir evraktır.

29 Ağustos 2009 tarihinde 27334 rakamlı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiş Fertsel Emeklilik Aracıları Hakkında İdaremeliğin 5. Maddesi gereğince Emeklilik Himaye MerkeziEGM tarafınca tertip edilen bir imtihandır

İmtihana katılmak isteyenlerin;

2 senelik sigorta, bankacılık, finans, maliye, menkul bedeller, pazarlama ve satış yönetimi, muhasebe, para ve anapara yönetimi, şirket ve Müsteşarlık tarafınca uygun görülen eş ön lisans programlarından mezun yada bu müesseselerde talebe olmaları,
4 senelik üniversite mezunu yada talebesi olmaları, 
lise ve dengi mekteplerden mezun olarak, sigorta, emeklilik işletmelerinde, acentelerinde, bankalarda, sigorta brokerlerinde, anapara piyasası taşıtı müesseselerinde, ayrıca da Müsteşarlık tarafınca uygun görülen eşi mali kuruluşlarda imtihan müracaat tarihi itibariyle son 3 sene içinde toplam en az 1 sene vakit ile çalışmış olmaları ve yeniden Müsteşarlık tarafınca uygun görülen kamu istihdam programları dahilinde fertsel emeklilik aracılığı ile alakalı kurs ve staj programlarını galibiyet ile bitirmiş olmaları gerekmektedir.

Ancak, isteyerek işlenen bir kabahatten dolayı 5 sene ve daha fazla vakitte mapus cezası almış olanlar, anayasal kumpasa ve ulusal korunmaya karşı işlenmiş kabahatler, ajanlık, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, şikeli iflas, bilişim sistemini yasaklama bozma, ihaleye fesat karıştırılması, firaricilik, vergi firariciliği, mesleksel şeref ve itibarını makûsa kullananlar ve buna eş kabahatleri işlemiş olanlar bu imtihana girmeye hak kazanamamaktadır. 

Eğitimi devam eden talebelerin sertifika geçerlilik müddetleri 1 yıldır.

İmtihana müracaatlar internet aracılığı ile yapılmaktadır. Bu adresten işletme aracılığı ile fertsel olarak müracaatta bulunabilirsiniz. Yeterli katılım sağlandığında imtihan tarihi tanımlanır. İmtihanlar elektronik etrafta hakikatleştirilir. Müracaatları kabul edilen adayların müracaat erişme önceliğine göre imtihan cetmesi yapılmaktadır.

İmtihana katılmaya hak kazanan adaylar için imtihan yeri ve tarihi imtihanın yapılacağı tarihten en az 7 gün evvel internet aracılığı ile duyurulmaktadır. Bu tarihten itibaren imtihana girecek adaylar yeniden internet aracılığı ile giriş evraklarını alırlar. İmtihan neticeleri de internet adresinden açıklanmaktadır. Sonrasında Fertsel Emeklilik Aracıları Hakkında İdaremeliğin 4. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan koşulları taşıdıkları tanımlanmış olan adaylara mesleksel bilginin yeterliliğini gösteren lisans evrakları verilmektedir. 

Fertsel Emeklilik Aracıları Hakkında İdaremelik kaynak olarak alınmıştır.